Szóstak Jana Sobieskiego, 20 złotych, Seria: Historia Monety Polskiej

Szóstak Jana Sobieskiego, 20 złotych, Seria: Historia Monety Polskiej
Szóstak Jana Sobieskiego, 20 złotych, Seria: Historia Monety Polskiej
Szóstak Jana Sobieskiego, 20 złotych, Seria: Historia Monety Polskiej
Szóstak Jana Sobieskiego, 20 złotych, Seria: Historia Monety Polskiej
Archiwalne
Specyfikacja
 • Emitent:
 • Producent:
  Mennica Polska
 • Nominał:
  20 zł
 • Metal:
  Ag 925
 • Masa:
  28,28 g
 • Nakład:
  do 13 000 szt.
 • Data emisji:
  lipiec 2019
Opis

Działalność mennicza za panowania Jana III Sobieskiego (1674−1696) była ograniczona w czasie. Mennicę bydgoską uruchomiono bowiem dopiero w 1677 r., a krakowską w 1679. Zamknięcie obu mennic nastąpiło natomiast już w 1685 r. Wynika z tego, że w czasie ponaddwudziestoletniego panowania król wybijał monety jedynie przez osiem lat. Były to przede wszystkim srebrne monety koronne: trojaki, szóstaki i orty (18 groszy) oraz niewielka ilość monet złotych. Najpowszechniejszą monetą był szóstak. 

Zrozumiałe jest, że wizerunek tej monety, reprezentatywnej dla mennictwa króla, znalazł się na nowej monecie NBP. Na jej stronie głównej umieszczono rewers szóstaka i tradycyjną już, okrągłą tarczkę z napisem: Rzeczpospolita Polska, wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominałem 20 ZŁ i rokiem emisji: 2019; powyżej fragment płaskorzeźby z pałacu w Wilanowie przedstawiającej Jana Sobieskiego na koniu tuż przed koronacją królewską.

Na stronie odwrotnej monety widać awers szóstaka, a z prawej strony Orła z herbem Janina na piersiach z herbarza Wacława Potockiego z 1696 r. Całości dopełnia napis z lewej strony: SZÓSTAK JANA SOBIESKIEGO.

Stanisław Suchodolski

Awers
//rpm.mennica.com.pl/files/time20190716122352111/NBP_szostak_Jana_Sobieskiego_awers_1.jpg

Na awersie nosi on antykizujące popiersie króla w todze i wieńcu laurowym. Otacza je legenda: IOAN[nes].III. D[ei].G[ratia] REX PO [oniae] M[agnus]. D[ux].L[ituaniae].R[ussiae]. P[russiae], co znaczy: „Jan III z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski”. Pod popiersiem inicjały Tytusa Liwiusza Boratiniego – T.L.B., dzierżawcy obu mennic.

Rewers
//rpm.mennica.com.pl/files/time20190716122352132/NBP_szostak_Jana_Sobieskiego_rewers_1.jpg

Na rewersie umieszczono pod koroną cyfrę VI i trzy tarcze z herbami Polski, Litwy i Janiny (Sobieskich). W otoku napis: GROS[si].AR [entei].SEX – REG[ni].POLONIAE, czyli „Groszy srebrnych sześć Królestwa Polskiego”. W połowie napisu herb Leliwa Jana Andrzeja Morsztyna, podskarbiego wielkiego koronnego. Na dole data 16 – 82 rozdzielona tarczą Sobieskich.