Michał Markowski

Członek Rady Nadzorczej, Mennica Polska S.A.

Kariera Zawodowa


Doświadczenie zawodowe


2018-2019 Wiceprezes ds. Finansowych – nominowany przez fundusze inwestycyjne do zadania wsparcia procesu upadłości firmy, Qumak S.A.

2016-2018 Dyrektor M&A i PMO. Przeprowadzenie czterech transakcji M&A dla portfela funduszu Oaktree, ProService Finteco sp. z o.o. (praca dla funduszu Oaktree PE)

2015-2018 Prezes/CFO (odpowiedzialny za finanse). Sieć 36 sklepów GSM, Własna działalność: JMSTM.COM sp. z o.o.

Od 2015 Prezes Biura Rachunkowego (zespół 9 księgowych i ponad 120 klientów, głównie spółki, Własna działalność: Pointway Partners Biuro Rachunkowe

2014-2016 Dyrektor Działu Strategii i Analiz, Giełda Papierów Wartościowych S.A.

2012-2014 Główny Ekonomista, Radca Ministra, Ministerstwo Skarbu Państwa

2009-2012 Senior Associate w dziale wycen i modelowania finansowego oraz doradztwa transakcyjnego, Deloitte Advisory

2007-2010 Programista C++/C#, Menadżer Projektu, InsERT S.A.

2002-2005 Menadżer Projektu, Analityk Biznesowy, Projektant, Programista, Własna działalność


Członkostwo w Radach Nadzorczych i Komitetach Inwestycyjnych:


od 2017 Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Livechat S.A.

od 2017 Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Playway S.A.

od 2016 Niezależny Członek Rady Nadzorczej nominowany przez OFE. Spółka jest integratorem usług IT oraz producentem oprogramowania dla spółek energetycznych, Atende S.A.

od 2016 Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Ulma S.A.

2012-2018 Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Inwestycyjnego, Członek Komitetu Audytu. Od 09.2015 członek KI, Polskie Inwestycje Rozwojowe

2014-2016 Członek RN i Komitetu Audytu, Izba Rozliczeniowa Giełd i Towarów

2014-2016 Członek RN. Firma prowadzi działalność doradczo konsultingową na rynku kapitałowym i doradza przy procesach M&A i IPO, Ventures&Partners

2013-2014 V–ce Przewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Komitetów: Restrukturyzacji, Strategii i Audytu, Polskie Linie Lotnicze Lot

Edukacja


2011 – 2015 Association of Chartered Certified Accountants – ACCA
Międzynarodowe kwalifikacje z dziedziny finansów.

2008 – 2015 Politechnika Wrocławska, informatyka
Studia doktoranckie: doktor nauk informatycznych.
Liczne publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych; prezentacje na konferencjach.

2005 – 2010 Politechnika Wrocławska, finanse
Studia magisterskie, uzyskany tytuł: magister zarządzania finansami.

2003 – 2008 Politechnika Wrocławska, informatyka
Studia magisterskie, uzyskany tytuł: magister nauk informatycznych.