Tanie złoto na kilogramy – skorzystaj z indywidualnej wyceny sztabek złota

27 lipca 2018

Zakup złota to jedna z najbezpieczniejszych metod lokowania kapitału. Mennica Polska przygotowała specjalną ofertę dla osób, które chciałby nabyć większe ilości złota inwestycyjnego. Dowiedz się więcej!

Indywidualna wycena złota

Dla wszystkich, którzy zainteresowani są nabyciem złota na kilogramy, Mennica Polska przygotowała ofertę indywidualnej wyceny sztabek, które sprzedawane z odroczonym terminem dostawy. Oprócz sztabek własnej produkcji Mennica Polska w swoim asortymencie posiada również złoto firm zrzeszonych w London Bullion Market Association: Haraeus oraz Allgemeine. Oferta przygotowana przez Mennicę Polską to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nabyć tanie złoto ze sprawdzonego źródła. Przy jakich ilościach złota istnieje możliwość skorzystania z wyceny indywidualnej?

Sztabki złota Mennicy Polskiej:

  • Minimalna waga zamówienia: 250 g;
  • Akceptowane waluty: polski złoty, dolary amerykański, euro;
  • Dostępne sztabki: 250 g, 500 g, 1000 g;

Sztabki złota ze znakiem Umicore (Allgemeine):

  • Minimalna waga zamówienia: 1000 g;
  • Akceptowane waluty: polski złoty, euro;
  • Dostępne sztabki: 5 g, 10 g, 20 g, 31,1 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g;

Sztabki złota Heraeus:

  • Minimalna waga zamówienia: 5000 g;
  • Akceptowane waluty: polski złoty, dolar amerykański;
  • Dostępne sztabki: 31,1 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1000 g;


Skorzystaj z kalkulatora na stronie wyceny indywidualnej

Jak zamówić sztabki?

Zamówienie złożyć można na trzy sposoby: za pośrednictwem poczty elektronicznej (zloto@mennica.com.pl), faksem lub osobiście w siedzibie Mennicy Polskiej w Warszawie (al. Jana Pawła II 23). W zamówieniu powinna znaleźć się liczba sztabek oraz ich gramatura, a także dane teleadresowe nabywcy (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, obywatelstwo oraz numer telefonu kontaktowego). Pracownicy Mennicy wycenią wartość zamówienia, biorąc pod uwagę aktualne giełdowe notowania złota i kurs złotówki do dolara amerykańskiego lub euro, a następnie wystawią fakturę pro-forma. Na jej podstawie należy wpłacić zaliczkę na zakup sztabek złota. Jej wysokość wyniesie 75% symulowanej wartości zakupu. Jeżeli waga zamówionego złota wyniesie 5 kilogramów lub więcej, zaliczka stanowić będzie 90% wartości zamówienia. Wpłata zaliczki na rachunek bankowy Mennicy Polskiej, który widniał będzie na wystawiony dokumencie, uznawana jest za akceptację faktury pro-forma. Po wpłynięciu zaliczki na rachunek bankowy Mennicy Polskiej wystawiona zostanie zaliczkowa faktura VAT.

Ustalenie ceny złota

Po zaksięgowaniu zaliczki na koncie Mennicy Polskiej osoba nabywająca sztabki może wydać pisemną dyspozycję zakupu złota po cenie LMBA Gold Price. Ustalana na londyńskiej giełdzie cena złota publikowana jest dwa razy dziennie (fixing o godzinie 11:30 i 16:00 czasu polskiego) i wyrażana jest w dolarach amerykańskich. Dyspozycja na dany dzień powinna zostać określona do godziny 10:30 (fixing przedpołudniowy) lub do godziny 14:30 (fixing popołudniowy). Przy fixingu przedpołudniowym obowiązuje średni kurs złotówki do dolara amerykańskiego lub euro, ustalany danego dnia przez Narodowy Bank Polski, natomiast przy fixingu popołudniowym – kurs obowiązujący na rynku międzybankowym. Dyspozycja może zostać złożona wyłącznie w dni, które uznawane są za robocze w Polsce, w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Po przesłaniu do Mennicy Polskiej dyspozycji zakupu sztabek, kupujący otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia. Dyspozycja może zostać wysłana e-mailem, faxem lub dostarczona osobiście do siedziby Mennicy Polskiej. Na jej podstawie obliczona zostanie finalna cena, po której sprzedane zostanie zamówione złote. Z chwilą potwierdzenia dyspozycji przez pracownika Mennicy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży złota, a wpłacona zaliczka wliczana jest na poczet ceny zakupu.

Finalizacja transakcji i odbiór złota

Po dokonaniu tych czynności kupujący otrzyma od Mennicy Polskiej finalne rozliczenie wraz z fakturą pro-forma, określającą ostateczny koszt zakupu sztabek złota. Fakturę należy opłacić w ciągu 14 dni. Po dokonaniu zapłaty kupujący zostanie poinformowany o możliwości odbioru sztabek. Czynność tę należy wykonać w ciągu 30 dni. Po przekroczeniu tego terminu sztabki przeniesione zostaną do skarbca Mennicy Polskiej, zaś nabywca obciążony zostanie opłatą za ich przechowywanie. Dokonując odbioru sztabek, kupujący otrzyma fakturę VAT z tytułu zakupu złota. Kupujący może również zlecić Mennicy dalsze przechowywanie nabytego złota.