W co zainwestować 50 000 zł?

18 kwietnia 2018

Udało Ci się odłożyć 50 tysięcy zł i zastanawiasz się, w co zainwestować tę kwotę? Opcji jest wiele: lokaty bankowe, obligacje skarbu państwa, obligacje korporacyjne, metale szlachetne. W tym artykule przedstawiamy różne możliwości ‒ każda z nich ma swoje zalety i wady.

Dywersyfikacja inwestycji

Jeżeli jesteś początkującym inwestorem, ważne jest, byś zapoznał się z pojęciem „dywersyfikacji”. Dywersyfikacja inwestycji polega na wykorzystaniu różnych instrumentów inwestycyjnych. Doradcy finansowi zdecydowanie odradzają stosowanie strategii, która sprowadza się do „stawiania wszystkiego na jedną kartę”. Jeżeli chcesz zainwestować 50 000 zł, warto byś podzielił tę kwotę na trzy lub cztery mniejsze części i każdą z nich wykorzystał do innego rodzaju inwestycji. Takie działanie decydowanie zmniejsza ryzyko i pozowała ograniczyć straty, które mogłyby zostać spowodowane słabszymi rezultatami jednej z podjętych przez Ciebie inwestycji.

Lokaty bankowe

Lokaty bankowe to najbezpieczniejsza i najpopularniejsza metoda inwestowania oszczędności. Nie wiąże się ona praktycznie z żadnym ryzykiem, ale jednocześnie często nie przynosi wymiernych korzyści. Wpływ mają na to dwa czynniki: inflacja oraz niskie oprocentowanie lokat dostępnych na rynku. Podczas zakładania lokat długoterminowych banki oferują przeważnie oprocentowanie w wysokości 1‒2 proc. Tyle samo w skali roku wynosi inflacja, czyli spadek wartości pieniądza. Od zysku z lokaty zapłacić trzeba 19 proc. podatek od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki. Na rynku dostępne są także lokaty o wyższym oprocentowaniu, sięgającym nawet 4 proc. Jednak prawie zawsze są to lokaty krótkoterminowe ‒ miesięczne, trzymiesięczne lub półroczne. Lokaty te dostępne są tylko dla nowych klientów – aby z nich skorzystać, często należy otworzyć nowy rachunek oszczędnościowy w danym banku. Po zakończeniu wyżej oprocentowanej lokaty bank oferuje już lokaty o standardowym oprocentowaniu. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest przeniesienie oszczędności do innego banku i otworzenie nowej lokaty na korzystnych warunkach.

Obligacje skarbowe

Kolejną pozbawioną ryzyka inwestycją jest zakup obligacji skarbowych, czyli papierów wartościowych, które emitowane są przez Ministerstwo Finansów. Bez wątpienia obligacje są bezpiecznym sposobem inwestowania oszczędności – ich gwarantem jest skarb państwa. Ile możesz zyskać, jeżeli część zaoszczędzonych 50 000 zł zdecydujesz się przeznaczyć na zakup obligacji? Obecnie oprocentowanie obligacji trzymiesięcznych wynosi 1,5 proc., a oprocentowanie obligacji dwuletnich ‒ 2,1 proc. Wyższe oprocentowanie oferują obligacje długoterminowe. Oprocentowanie obligacji czteroletnich w pierwszym roku wynosi 2,4 proc., a w kolejnych latach ‒ 1,25 proc. ponad poziom inflacji. Natomiast oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich w pierwszym roku wynosi 2,7 proc., a w kolejnych latach ‒ 1,5 proc. ponad poziom inflacji. Zainwestowanie całej kwoty 50 000 zł w obligacje długoterminowe spowoduje zamrożenie całych Twoich oszczędności na długi czas. Dlatego, w myśl zasady dywersyfikacji, w papiery wartościowe zainwestować warto tylko część tej kwoty.

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne oferują wyższe zyski niż obligacje skarbu państwa, jednak ich zakup wiąże się z ryzykiem. Emitentem tych papierów wartościowych są bowiem podmioty prywatne. Przed dokonaniem zakupu obligacji danej firmy należy przeanalizować jej obecną oraz prognozowaną kondycję. Wymaga to śledzenia trendów gospodarczych oraz posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu ekonomii. Zakupu obligacji korporacyjnych możesz dokonać także za pośrednictwem funduszu obligacyjnego. Jak to działa? Fundusz obligacji dysponuje powierzonymi przez Ciebie pieniędzmi i dokonuje zakupu korzystnych obligacji. Oczywiście, usługa ta obarczona jest prowizją. Warto również pamiętać, że takie rozwiązanie nie eliminuje ryzyka.

Złoto lokacyjne

Jednym z bezpieczniejszych sposób zabezpieczenia oszczędności jest zakup złota inwestycyjnego. Dlaczego? Ten metal szlachetny wyróżnia się stabilną ceną i zachowuje swoją wartość nawet w sytuacji kryzysów finansowych czy zawirowań politycznych. Stopione i uformowane złoto dostępne jest na rynku w formie sztab lokacyjnych. Możesz je nabyć za pośrednictwem internetu. Podczas dokonywania zakupów on-line zachowaj jednak ostrożność ‒ na popularnych portalach aukcyjnych natknąć się można na wyroby imitujące złoto. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem wysokiej jakości złota inwestycyjnego z pewnego źródła, zapoznać możesz się z ofertą Mennicy Polskiej. W naszym sklepie internetowym dostępne są sztaby lokacyjne w różnych  wariantach wagowych: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1000 g. Każda zakupiona sztaba posiada certyfikat, który gwarantuje jej autentyczność i zawiera szczegółowe dane dotyczące wagi oraz próby kruszcu, z którego została wykonana.