• Mennica Polska S.A.
  • Produkty i usługi
  • O nas
  • Media
  • Dla Inwestorów
  • Historia
  • Kontakt
09.04.2009

Mennica Polska wzywa Skarbnicę Narodową do zaniechania działań na szkodę Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.

Mennica Polska wezwała firmę Skarbnica Narodowa Sp. z o.o. do zaniechania działań nieuczciwej konkurencji polegających na podszywaniu się w wyszukiwarce Google pod Mennicę Polskę.

Od kilku tygodni w wyszukiwarce Google pojawiają się linki sponsorowane, które pozycjonują należącą do koncernu Samlerhuset Group BV z siedzibą główną w Amsterdamie firmę Skarbnica Narodowa jako Mennicę Polską S.A. lub Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. - spółkę zależną.  Linki te wyświetlane są na pierwszym miejscu po zakończeniu wyszukiwania w Google.

- Jest to działanie na szkodę Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej, niezgodne z dobrymi praktykami handlowymi oraz noszące znamiona nieuczciwej konkurencji, które godzi w dobre imię naszej Firmy i wprowadza konsumentów w błąd
– tłumaczy Tadeusz Steckiewicz, Prezes Mennicy Polskiej S.A.

Dlatego 8 kwietnia 2009 roku Prezes Tadeusz Steckiewicz w piśmie przesłanym do Skarbnicy Narodowej Sp. z o.o. zażądał zaprzestania działania na szkodę Grupy Mennicy Polskiej S.A. i wycofania się ze sponsorowania wspomnianych linków w wyszukiwarce Google, a także zaprzestania prowadzenia innych działań na szkodę Grupy Mennicy Polskiej S.A.  Dodatkowo Prezes Tadeusz Steckiewicz pisemnie poinformował o zaistniałej sytuacji przedstawicieli wyszukiwarki Google oraz Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego.

-Podkreślamy, iż Grupa Mennicy Polskiej S.A. nie ma żadnych powiązań kapitałowych ze Spółką Skarbnica Narodowa. Ponadto nie prowadzimy ze Skarbnicą Narodową Sp. z o.o. żadnych wspólnych akcji handlowych, marketingowych ani jakichkolwiek innych działań. Zdecydowanie odcinamy się także od polityki informacyjnej wobec Klientów, którą prowadzi Skarbnica Narodowa – informuje Prezes Tadeusz Steckiewicz

Mennica Polska S.A. przypomina, iż od 2007 roku przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów toczy się postępowanie zainicjowane przez Mennicę Polską S.A. w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Skarbnicę Narodową Sp. z o.o. Dotyczy ono w szczególności wprowadzania konsumentów w błąd.

Mennica Polska informuje ponadto, że jeśli Skarbnica Narodowa nie zaprzestanie jakichkolwiek innych działań niezgodnych z Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz godzących w dobre imię Mennicy Polskiej S.A. i jej spółek zależnych, podejmie stosowne kroki prawne.

Mennica Polska powstała w 1766 roku i od ponad 200 lat zajmuje się produkcją monet obiegowych i kolekcjonerskich emitowanych przez bank centralny Polski i narodowe banki innych krajów. Emituje i sprzedaje także numizmaty, wytwarza pieczęcie urzędowe, świadczy również usługi elektroniczne.

Pobierz w formacie PDF.

 


<- Wstecz do:

Agnieszka Malina
agnieszka.malina(at)mc.com.pl
Telefon:  +48 515 277 687

 


Mennica Polska S.A.
ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa
KRS 0000019196, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 527-00-23-255,
opłacony w całości kapitał zakładowy 51.337.426 zł

Grupa kapitałowa: Skarbiec Mennicy Polskiej
Mennica Ochrona

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     Nie pokazuj więcej tego powiadomienia