Mennica Polska podsumowała pierwszy kwartał 2022

17 maja 2022

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA podsumowała pierwszy kwartał bieżącego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 460,6 mln zł i były o ponad 181 mln wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto to 22,9 mln zł, a EBITDA 30,5 mln zł.

Uwzględniając wysoką bazę za pierwszy kwartał 2021 roku, powiązaną ze sprzedażą ostateczną mieszkań w projekcie deweloperskim „Mennica Residence II”, w analogicznym okresie roku bieżącego Grupa Kapitałowa osiągnęła niższe wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku. W okresie sprawozdawczym zysk netto wyniósł 22,9 mln zł (23,2 mln zł w IQ 2021), wynik ze sprzedaży 25,6 mln zł (37,9 mln zł w IQ 2021), a EBITDA 30,5 mln zł (40,0 mln zł w IQ 2021).

– W kwestii wskaźników rentowności należy zauważyć, że ich niższe poziomy, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, to wyniki zmiany struktury sprzedaży poszczególnych segmentów działalności. Największy wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży został bowiem odnotowany w segmencie menniczym. Ten charakteryzuje się niższą marżowością niż segment deweloperski, gdzie w analogicznym okresie ubiegłego roku raportowaliśmy sprzedaż ostateczną w projekcie „Mennica Residence II” – mówi Artur Jastrząb, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej.

W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 65 proc. (460,6 mln zł w IQ 2022 vs 279,3 mln zł w IQ 2021), na co największy wpływ miała sytuacja na rynku kruszców.
 

Produkty mennicze

Przychody segmentu wzrosły o blisko 236 mln zł (410,9 mln zł w IQ 2022 roku vs 175,1 mln zł w IQ 2021). Wynik segmentu poprawił się o 14 mln zł (wzrost z 15,1 mln zł w IQ 2021 do 29,1 mln zł w IQ 2022), a EBITDA była wyższa o blisko 85 proc. (30,5 mln zł w IQ 2022 roku vs 16,5 mln zł w IQ 2021 roku).

– Dzięki atrakcyjnej ofercie oraz stale rozbudowywanym kanałom dystrybucji w pierwszych trzech miesiącach tego roku do klientów trafiło za naszym pośrednictwem 1,2 tony złota. Odpowiadając na wysoki popyt na żółty kruszec w pierwszym kwartale uruchomiliśmy trzy nowe biura sprzedaży złota inwestycyjnego – w Lublinie, Katowicach i w Białymstoku – oraz sklep firmowy we Wrocławiu – mówi Katarzyna Budnicka, p.o. Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych w Mennicy Polskiej.

W czasach wielu wyzwań klienci spółki mogą liczyć na zachowanie ciągłości dostaw złotego kruszcu niezależnie od okoliczności rynkowych. Najwyższa jakość produktów i niezawodność została doceniona przez ekspertów oraz internautów, którzy już po raz drugi przyznali Mennicy Polskiej tytuł „Firmy Inwestycji Alternatywnych” w konkursie Invest Cuffs.

Swoją pozycję Mennica Polska umocniła również na rynkach zagranicznych, głównie w Ameryce Południowej. Wygrane w pierwszym kwartale tego roku przetargi, dotyczące produkcji monet obiegowych dla Banków Centralnych Gwatemali, Kolumbii i Dominikany, przełożą się na realizację dostaw w bieżącym oraz w kolejnym roku.
 

Płatności elektroniczne

W omawianym okresie segment wygenerował wyższe przychody (47,3 mln zł w IQ 2022 vs 40,1 mln zł w IQ 2021) i poprawił wynik (-0,7 mln zł w IQ 2022 vs -3,9 mln zł w IQ 2021 roku). EBITDA wyniosła 1,9 mln zł (-0,3 mln zł rok wcześniej).

– Na wyższy poziom przychodów oraz wyników miał wpływ zwiększony ruch pasażerski w komunikacji miejskiej. Wynikało to ze znoszenia obostrzeń sanitarnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Sprzedaż w Bydgoszczy czy Wrocławiu przekroczyła nawet 90 proc. obrotów sprzed pandemii. Wyższy wynik osiągnięto również dzięki przedłużeniu dotychczasowych umów w dwóch dużych projektach, co przekłada się bezpośrednio na spadek amortyzacji, bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji – mówi Katarzyna Budnicka.

Jednym z priorytetów Pionu Płatności Elektronicznych, poza konsekwentnym rozwojem zasięgu i zakresu działalności, jest dostarczanie maksymalnie użytecznych i bezpiecznych rozwiązań dla użytkowników transportu publicznego. W okresie sprawozdawczym Mennica Polska otrzymała certyfikat Visa Ready w kategorii Transit Back Office MTT. Potwierdza on, że usługi w zakresie płatności elektronicznych dla transportu odpowiadają najwyższym standardom lidera międzynarodowych organizacji płatniczych – Visa. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa, jak i funkcjonalności rozwiązań.
 

Działalność deweloperska

W analizowanym okresie przychody segmentu wyniosły 2,4 mln zł (64 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej). Wynik segmentu to -5,5 mln zł (22,8 mln zł mln zł rok wcześniej). Wynik EBITDA to -5 mln zł (23,5 mln zł w IQ 2021). W kontekście wyników całego segmentu warto przypomnieć, że w pierwszym kwartale 2021 roku miała miejsce sprzedaż ostateczna mieszkań w drugim etapie projektu „Mennica Residence”.

– Z końcem pierwszego kwartału 2022 roku podpisaliśmy końcowe umowy sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych w budynku S1 w inwestycji "Bulwary Praskie”. Dotychczas łącznie sprzedane zostały 142 mieszkania – mówi Katarzyna BudnickaW budynkach S2-S3, R1 i R2-R3 sprzedaż lokali, w rozumieniu podpisanych umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży, zamknęła się liczbą 133 podpisanych umów. Stanowi to 41 proc. wszystkich mieszkań w budynkach będących w realizacji – dodaje.

W okresie sprawozdawczym, pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, nowych właścicieli znalazło 46 lokali, co stanowi 14 proc. ogólnej liczby lokali w budynkach S2, S3, R1, R2, R3.
 

WPŁYW WOJNY W UKRAINIE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ MENNICY POLSKIEJ S.A.

– Negatywne skutki wojny w Ukrainie, pod kątem wpływu na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Mennicy, są rekompensowane przez dynamicznie rosnącą sprzedaż złotych produktów inwestycyjnych, które w czasach niepewności cieszą się szczególnym zainteresowaniem klientów – mówi Artur Jastrząb – Warto jednocześnie zauważyć, że prawie 60 proc. wartości całej sprzedaży złota inwestycyjnego w Mennicy Polskiej stanowią produkty własne, na których marża jest wyższa niż w przypadku asortymentu zagranicznych producentów, który mamy w naszej ofercie – dodaje.

Segment Produkty mennicze

Konflikt militarny w Ukrainie oraz sankcje nakładane na Rosję spowodowały praktycznie całkowite zawieszenie sprzedaży do niektórych krajów. Należy jednak zauważyć, że w 2021 roku sprzedaż na rynek ukraiński, rosyjski i białoruski odpowiadała jedynie za 0,3 proc. całkowitych przychodów Grupy Kapitałowej, 0,4 proc. przychodów segmentu menniczego oraz 11,2 proc. przychodów ze sprzedaży zagranicznej.

Działalność deweloperska

Nie bez znaczenia dla segmentu deweloperskiego pozostaje wzrost stóp procentowych oraz restrykcje w otrzymaniu kredytu mieszkaniowego. Ponadto w omawianym okresie mieliśmy do czynienia z niepewnością związaną z obawami o eskalację konfliktu militarnego za wschodnią granicą powodującą, że znacząca część potencjalnych nabywców mieszkań mogła odkładać w czasie swoje decyzje zakupowe. Pomimo wyzwań rynkowych w pierwszym kwartale Mennica Polska sprzedała blisko 50 mieszkań.