• 1764 - 1797 Początki Mennicy
 • 1810 - 1868 Okres carski
 • 1924 - 1939 II Rzeczpospolita
 • 1939 - 1945 Okres okupacji
 • 1945 - 1972 Odbudowa Mennicy
 • 1990 - 2014 Dynamiczny rozwój

Początki Mennicy

 • 1764

  • 7 września

   Sejm Elekcyjny wybiera Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla, zobowiązując go do przeprowadzenia reformy monetarnej i uruchomienia nowej mennicy.

   elekcja
 • 1765

  • Król powołuje Komisję Menniczą  i nabywa posesję przy ul. Bielańskiej w Warszawie, przeznaczoną pod budowę nowej mennicy.

 • 1766

  • 21 stycznia

   Sprowadzenie z Drezna wybitnego artysty Jana Filipa Holzhaeussera, który do roku 1792 pełni funkcję nadwornego medaliera króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i czołowego medaliera Mennicy Warszawskiej.

   merentibus
  • 10 lutego

   Wchodzi w życie reforma mennicza, a wraz z nią tworzy się nowy system monetarny w Polsce. W 1966 roku, w dwusetną rocznicę tego wydarzenia, data ta zostaje uznana za oficjalną datę założenia Mennicy Warszawskiej. Obecnie 10 lutego obchodzony jest w Polsce Dzień Mincerza.

 • 1791

  • Wprowadzenie liter M.V. (Monetaria Varsoviensis) i M.W. na dukatach bitych w Mennicy Warszawskiej. Litery te dają początek dzisiejszemu znakowi menniczemu m/w.

 • 1792

  • czerwiec

   Z polecenia i inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Mennica Warszawska wybija nowe odznaczenie – order Virtuti Militari. To najwyższe odznaczenie wojskowe przyznawano po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja.

 • 1794

  • W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej zwierzchnictwo nad Mennicą Warszawską przejmuje Komisja Skarbowa.

 • 1796

  • 9 stycznia

   W wyniku III rozbioru Polski, wkrótce po wkroczeniu wojsk pruskich do stolicy, Mennica Warszawska na 14 kolejnych lat zostaje zamknięta i przejęta na rzecz skarbu państwa pruskiego.

Okres carski

 • 1810

  • 9 czerwca

   Mennica Warszawska wznawia działalność i bije monety na potrzeby Księstwa Warszawskiego (pod berłem Fryderyka Augusta – króla saskiego, sprawującego formalnie władzę nad Księstwem Warszawskim).

 • 1816

  • 1 stycznia

   W wyniku decyzji Kongresu Wiedeńskiego (1815 rok), Mennica Warszawska rozpoczyna bicie monet pod stemplem Królestwa Polskiego dla ziem zaboru rosyjskiego .

   Mennica Warszawska
 • 1824

  • Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Policji Mennica otrzymuje monopol na wyrób pieczęci i stempli państwowych

 • 1830

  • W czasie Powstania Listopadowego Mennica Warszawska, poza biciem monety powstańczej, pełni również rolę fabryki zbrojeniowej dla powstańców polskich.

   okres carski
 • 1832

  • 15 października

   Po upadku powstania listopadowego i podporządkowaniu Mennicy Warszawskiej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu (wcześniej Mennica podlegała Bankowi Polskiemu), zgodnie z ukazem carskim wprowadzono pierwszą dwujęzyczną monetę rosyjsko-polską o podwójnym nominale 15 kopiejek/1 złoty.

 • 1842

  • Początek powolnego procesu likwidacji Mennicy Warszawskiej – wybicie pierwszej monety rosyjskiej o nominale 1 rubla na mocy ukazu carskiego z roku 1841, wprowadzającego na ziemiach Królestwa Polskiego walutę rosyjską zamiast polskiej .

 • 1868

  • 1 stycznia

   Zamknięcie Mennicy Warszawskiej przez władze carskie. Przewiezienie wyposażenia produkcyjnego z Warszawy do mennicy w Sankt Petersburgu.

II Rzeczpospolita

 • 1924

  • 14 kwietnia

   Reaktywacja produkcji menniczej w Warszawie. Oficjalne otwarcie gmachu Mennicy Państwowej przy ul. Markowskiej 18 przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz ministra Skarbu Władysława Grabskiego.            

  • 26 maja

   Minister Skarbu wydaje rozporządzenie o pierwszych po odzyskaniu niepodległości
   wzorach monet. 

   Konsytucja
 • 1926

  • Powstanie Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Państwowej. Pierwszym kustoszem zostaje warszawski numizmatyk i kolekcjoner Karol Plage.

 • 1927

  • 13 grudnia

   Rozporządzeniem Prezydenta RP Mennica otrzymuje monopol na wyrób pieczęci z wizerunkiem orła państwowego.

 • 1937

  • 8 października

   Mennica Państwowa staje się członkiem-założycielem międzynarodowej organizacji FIDEM (Federation Internationale de la Medaille). 

Okres okupacji

 • 1939

  • Zajęcie budynków Mennicy przez okupacyjne władze niemieckie, zniszczenie budynku warsztatowego, konfiskata kruszców i wywóz kolekcji numizmatycznej Gabinetu Numizmatycznego przez władze III Rzeszy (10% zbiorów ukrytych przez kustosza W. Terleckiego pozostaje w Polsce).

 • 1941

  • Bicie monet cynkowych dla okupowanych ziem polskich.

   Okupacja
 • 1945

  • Wznowienie działalności Mennicy Państwowej w odbudowanych budynkach przy ul. Markowskiej.

Odbudowa Mennicy

 • 1952

  • Przeniesienie Mennicy Państwowej do nowej siedziby przy ul. Ceglanej na Woli (obecnie ul. Pereca).

   Ceglana
 • 1953

  • Mennica Państwowa wybija pierwsze powojenne monety jedno- i dwugroszowe ze wstecznym rokiem emisji 1949 i nazwą państwa Rzeczpospolita Polska. Mennica uruchamia przetwórstwo metali szlachetnych na potrzeby przemysłu.

 • 1957

  • Mennica rozpoczyna bicie monet z konstytucyjną nazwą państwa – Polska Rzeczpospolita Ludowa.

 • 1965

  • Mennica przywraca znak menniczy m/w umieszczony na awersie monet. Znak znajduje się pod lewą łapą orła, ustalonego dla godła państwowego.

 • 1966

  • Kolegium Ministerstwa Finansów podejmuje decyzję o modernizacji Mennicy Państwowej, której następstwem jest zakupienie w 1971 roku nowoczesnych pras menniczych.

   Wybicie pierwszej powojennej monety pamiątkowej „Mieszko i Dąbrówka”, upamiętniającej 1000-lecie Państwa Polskiego.

 • 1972

  • Rozpoczęcie bicia monet lustrzanych. Pierwszą polską monetą kolekcjonerską wybitą stemplem lustrzanym jest moneta „Fryderyk Chopin” o nominale 50 zł.

Dynamiczny rozwój

 • 1990

  • Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. na monetach ponownie widnieje nazwa państwa Rzeczpospolita Polska oraz godło państwowe - orzeł w koronie.

   Wmurowanie kamienia węgielnego (rok 1991) pod nowo wybudowany gmach Mennicy przy ul. Żelaznej.

   Objęta całkowitą tajemnicą produkcja nowych polskich monet denominacyjnych, będących do dziś prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Denominacja
 • 1991

  • 225. rocznica założenia Mennicy uczczona pamiątkową monetą – pierwszą polską monetą bimetaliczną.

   moneta bimetalowa
 • 1992

  • 15 lutego

   Otwarcie sklepu firmowego Mennicy Państwowej.

 • 1994

  • 1 kwietnia

   Przekształcenie Mennicy Państwowej w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą „Mennica Państwowa S.A.”.

  • 26 września

   Oficjalne otwarcie gmachu Mennicy Państwowej przy ul. Żelaznej 56 przez prezydenta Lecha Wałęsę.

 • 1995

  • Wybicie pierwszych polskich złotych monet bulionowych "Orzeł Bielik" (opartych o standard uncji trojańskiej).

   Orzeł Bielik
 • 1996

  • 27 maja

   XIX Konferencja Dyrektorów Mennic w Warszawie.

  • październik

   Produkcja srebrnych krążków dla mennicy litewskiej w Wilnie.

  • grudzień

   Bicie nowej monety srebrnej dla Ukrainy.

 • 1998

  • 6 lutego

   Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydaje zgodę na wprowadzenie papierów wartościowych Mennicy Państwowej do publicznego obrotu.

  • 7 kwietnia

   Pierwsze notowanie akcji Mennicy Państwowej S.A. wprowadzonych w trybie publicznej sprzedaży oraz w trybie zwykłym podczas sesji giełdowej.

  • czerwiec

   Moneta „Fryderyk Chopin” wedle projektu Roberta Kotowicza zdobywa dla Mennicy Państwowej S.A. I nagrodę w kategorii „Najdoskonalsza praca” w prestiżowym konkursie „International Coin Design Competition”, organizowanym przez Biuro Emisji Monet Ministerstwa Japonii.

 • 2000

  • październik

   Mennica bierze udział w Konferencji Dyrektorów Mennic w Canberze w Australii, gdzie zdobywa dwie prestiżowe nagrody w kategorii „Najbardziej zaawansowana technologicznie złota moneta kolekcjonerska” („Rok 2000” o nominale 200 zł) oraz w kategorii „Najbardziej zaawansowana technologicznie moneta obiegowa” („Rok 2000” o nominale 2 zł).

 • 2001

  • Rusza produkcja monet wielomateriałowych – monet kolekcjonerskich nowego typu, w których po raz pierwszy połączono srebro z niemetalami.

  • maj

   Mennica Państwowa po raz pierwszy współorganizuje Wystawę Numizmatyczną – Giełdę Monet „Monetarium”, która od tego czasu odbywa się dwa razy do roku.

 • 2002

  • Mennica Państwowa S.A. dla upamiętnienia 10 lat honorowej współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy wykonuje 22-kilogramową sztabę, symbolizującą ilość złota przetopionego na serduszka WOŚP.

  • kwiecień

   Podczas Konferencji Dyrektorów Mennic w Osace Mennica Państwowa S.A. zdobywa pierwszą nagrodę w kategorii „Najbardziej zaawansowana technologicznie złota moneta kolekcjonerska” za wykonaną z trzech rożnych stopów złota monetę „Rok 2001” o nominale 200 zł.

 • 2004

  • 14 kwietnia

   Prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz prezes NBP Leszek Balcerowicz uroczyście uruchamiają produkcję monet kolekcjonerskich, poświęconych wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

 • 2005

  • 18 maja

   Nazwa Mennica Państwowa S.A. zostaje zmieniona na Mennica Polska S.A.

  • 31 maja

   Mennica Polska S.A. zostaje uhonorowana godłem „Teraz Polska”.

  • 13 października

   Mennica Polska S.A. po raz pierwszy organizuje Międzynarodowe Targi Monet Kolekcjonerskich  „Coin Expo”.

 • 2006

  • marzec

   Polski Klub Biznesu przyznaje Mennicy Polskiej S.A. nagrodę „Firma Roku”.

  • maj

   Wykonana przez Mennicę Polską S.A. moneta o nominale 2 zł, wybita z okazji światowej wystawy Expo 2005 w Japonii, zostaje uznana za najpiękniejszą monetę obiegową świata. Nagrodę przyznano na Konferencji Dyrektorów Mennic 2006 w Paryżu.

 • 2007

  • sierpień

   Mennica Polska S.A. zostaje laureatem tytułu „EU Standard” za wysoką jakość produktów, inwestycje oraz kulturę organizacyjną firmy.

 • 2008

  • Moneta „150. rocznica urodzin Teodora J.K. Korzeniowskiego” o nominale 10 zł otrzymuje drugie miejsce w kategorii „Oryginalna technologia” na Międzynarodowym Konkursie Monet Kolekcjonerskich „Coin Constellation”.

   Mennica Polska otrzymuje tytuł „Jakość Roku” w kategorii „Produkt” za „Dukat Lokalny”

 • 2009

  • styczeń

   Mennica Polska uzyskuje wysokie uznanie i wchodzi w „złotą dziesiątkę” najlepiej postrzeganych marek polskich w zestawieniu „Top Marka 2009” w ogólnopolskim programie konsumenckim "Laur Konsumenta". 

 • 2010

  • styczeń

   Pierwsza edycja akcji charytatywnej UNICEF i Mennicy Polskiej „Reszta w Twoich rękach”. Podczas trwającej pół roku akcji zebrano ponad 400 tys. zł na rzecz potrzebujących dzieci w Afryce

  • maj

   Polski Klub Biznesu przyznaje Mennicy Polskiej prestiżowy tytuł "Firmy XX-lecia”.

 • 2011

  • luty

   Srebrna moneta „70. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego” o nominale 10 zł  została uznana za najbardziej inspirującą monetę na świecie w prestiżowym konkursie „Coin of the Year Award”.

   245. rocznica założenia Mennicy Warszawskiej została upamiętniona wydaniem okolicznościowej publikacji „Katalog numizmatów i monet zagranicznych Mennicy Polskiej 2005-2010”.

  • sierpień

   Otwarcie na Wawelu w Krakowie pierwszego poza Warszawą sklepu firmowego Mennicy Polskiej.

   Wizyta przedstawicieli mennic z całego świata – członków Konferencji Dyrektorów Mennic
   (The Mint Directors Conference) w Mennicy Polskiej.

  • wrzesień

   Mennica Polska otrzymuje Medal Targów „TRANSEXPO 2011” za internetowy system sprzedaży biletów, który wdrożyła w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy.

   Inauguracja wystawy „Skarb z Kijowa – poczet królów i książąt polskich” w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Na wystawie zaprezentowano unikatowe złote medale z wizerunkami władców polskich, wybite w pojedynczych egzemplarzach z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 • 2012

  • czerwiec

   Na zlecenie Narodowego Banku Polskiego zostają wybite monety kolekcjonerskie z okazji Finałów Mistrzostw Europy Euro 2012, rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie.

   Srebrna moneta „Europa bez barier – 100-lecie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi” zdobywa II miejsce w konkursie „Coin Constellation” 2012 w kategorii „unikalny pomysł”.

   Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej powołuje Grzegorza Zambrzyckiego na stanowisko
   Prezesa i Dyrektora Naczelnego Mennicy Polskiej.

  • lipiec

   Mennica Polska uruchamia w centrach handlowych polskich miast sieć sklepów „Druga strona medalu”. Pierwszy sklep zostaje otwarty w C.H. Arkadia w Warszawie. Otwarcie kolejnego planowane jest w Starym Browarze w Poznaniu.

 • 2013

  • styczeń

   Mennica Polska zostaje wyróżniona w konkursie na najdynamiczniejsze spółki giełdowe. Nagrody przyznało VII Ogólnopolskie Forum Zarządów Spółek Giełdowych we współpracy z miesięcznikiem „Forbes”.

   Mennica Polska zostaje wyróżniona mianem Lidera Polskiego Eksportu. Ministerstwo Gospodarki przyznaje Spółce dwie nagrody – „Sławę Polski” oraz „Orła Eksportu”.

  • luty

   Podczas jednego z największych i najważniejszych wydarzeń w świecie numizmatyki w ciągu roku, na Targach w Berlinie, Mennica Polska zaprezentowała pierwszą na świecie monetę cylindryczną „FORTUNA REDUX”.

   Fortuna redux
 • 2014

  • styczeń

   Pierwsza wspólna akcja charytatywna Mennicy Polskiej i Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, podczas której zbierane są pieniądze na leczenie podopiecznych Fundacji. Akcja polega na sprzedaży „Dobrych Dukatów” w punktach usługowych, które przystąpiły do akcji. Łączna kwota, jaką zebrano podczas 5 miesięcy trwania akcji, to 1.219.434,25 zł.

  • kwiecień

   Dwie nagrody dla monet Mennicy Polskiej podczas XXVIII Konferencji Dyrektorów Mennic w Meksyku: I nagroda w kategorii "Najbardziej zaawansowana technologicznie srebrna moneta świata" – „Rok konia"  z serii "Kalendarz Chiński” o nominale 20 rubli, oraz I nagroda w kategorii "Najbardziej zaawansowana technologicznie moneta świata" – „Fortuna Redux” o nominale 50 dolarów.

   Rusza budowa prestiżowego kompleksu biurowo-usługowego „Mennica Legacy Tower” przy ul. Pereca 21 w Warszawie.

  • czerwiec

   Produkcja medali na galę „Ludzie wolności” organizowaną przez TVN i Gazetę Wyborczą, podczas której wyróżniono Polaków, którzy w ostatnim ćwierćwieczu stali się ambasadorami wolności, rozwoju i demokracji.