Kontakt

Informacje w zakresie relacji inwestorskich:

tel.: 22 656 45 30

Mennica Polska S.A.
ul.Waliców 11, 00-851 Warszawa

Korespondencja (wnioski, pełnomocnictwa) dotycząca Walnego Zgromadzenia: wza(at)mennica.com.pl