Kontakt

Informacje w zakresie relacji inwestorskich:

tel.: 22 656 45 30

Mennica Polska SA
ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa

Korespondencja (wnioski, pełnomocnictwa) dotycząca Walnego Zgromadzenia: wza(at)mennica.com.pl