Dywidena wypłacana przez Mennicę Polską S.A.
w ciągu ostatnich pięciu lat

Rok wypłaty dywidendy dzień dywidendy  termin wypłaty dywidendy kwota dywidendy w przeliczeniu na 1 akcję łączna kwota wypłaty dywidendy
2023 16 czerwca 2023 r. 26 czerwca 2023 r. 0,10 zł 5.108.719,10 zł
2022 6 czerwca 2022 r. 21 czerwca 2022 r. 0,70 zł 35.761.033,70 zł
2021 18 czerwca 2021 r. 24 sierpnia 2021 r. 0,30 zł 15.341.428,80 zł
2021 18 czerwca 2021 r. 24 czerwca 2021 r. 0,40 zł 20.455.238,40 zł
2020 6 czerwca 2020 r. 16 czerwca 2020 r. 0,50 zł 25.569.048,00 zł
2019 22 maja 2019 r. 29 maja 2019 r. 1 zł 51.138.096,00 zł
2018 22 maja 2018 r. 29 maja 2018 r. 1 zł 51.138.096,00 zł
2017 19 maja 2017 r. 26 maja 2017 r. 0,70 zł 35.796.667,20 zł
2016 15 czerwca 2016 r. 5 lipca 2016 r. 0,50 zł 25.569.048,00 zł