Dywidena wypłacana przez Mennicę Polską S.A.
w ciągu ostatnich pięciu lat

Rok wypłaty dywidendy dzień dywidendy  termin wypłaty dywidendy kwota dywidendy w przeliczeniu na 1 akcję łączna kwota wypłaty dywidendy
2018 22 maja 2018r. 29 maja 2018r. 1 zł 51.138.096,00 zł
2017 19 maja 2017r. 26 maja 2017r. 0,70 zł 35.796.667,20 zł
2016 15 czerwca 2016 r. 5 lipca 2016r. 0,50 zł 25.569.048,00 zł
2015 29 czerwca 2015r. 15 lipca 2016r. 0,40 zł 20.534.970,40 zł
2014 10 lipca 2014r. 30 lipca 2014r. 0,45 zł 23.053.919,70  zł
2013 12 czerwca 2013r. 26 czerwca 2013r. 0,50 zł 25.916.068,00 zł