Dywidena wypłacana przez Mennicę Polską S.A.
w ciągu ostatnich pięciu lat

Rok wypłaty dywidendy dzień dywidendy  termin wypłaty dywidendy kwota dywidendy w przeliczeniu na 1 akcję łączna kwota wypłaty dywidendy
2020 6 czerwca 2020 r. 16 czerwca 2020 r. 0,50 zł 25.569.048,00 zł
2019 22 maja 2019 r. 29 maja 2019 r. 1 zł 51.138.096,00 zł
2018 22 maja 2018 r. 29 maja 2018 r. 1 zł 51.138.096,00 zł
2017 19 maja 2017 r. 26 maja 2017 r. 0,70 zł 35.796.667,20 zł
2016 15 czerwca 2016 r. 5 lipca 2016 r. 0,50 zł 25.569.048,00 zł