Pokaż dane z:
dziś7d1m3m6m1y5y10yMAX
Aktualny kurs akcji
22 lutego 2019
19,80 zł
+0%

Kurs odniesienia
19,80 zł
Kurs otwarcia
19,80 zł
Max 1D
19,80 zł
Min 1D
19,80 zł
Wolumen obrotu
139 szt.
Wartość obrotu
2 752,20 zł
Liczba transakcji
1
Stopa zwrotu 1R
-0,06%
Max 1R
(22.02.2019) 23,00 zł
Min 1R
(22.02.2019) 18,60 zł
Pierwsze notowanie07.04.1998
Ilość akcji w obrocie51 138 096
Wartość nominalna akcji1,00 zł
Nazwa giełdowaMNC
Kod ISINPLMNNCP00011
Kapitalizacja1 012 534 300,80 zł
Free float0,21%
Liczba akcji51 138 096 szt.
Dywidenda 29.06.20150,40 zł
Dywidenda (%)2,90%
Ticker GPWMNC
Ticker Reuters RICMNNP.WA
Ticker BloombergMNC PW
Cena / Zysk0,82
Cena / WK0,03

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
25 180 270 49,2% 49,2%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 3 830 000 7,5 % 7,5 %
PZU Otwarty Fundusz Emerytalny 3 538 420  6,9 % 6,9 %
Joanna Jakubas  2 959 000 5,8 % 5,8 %
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 817 591 5,5 % 5,5 %
Pozostali Akcjonariusze 13 012 145 25,1 %    25,1 %   

Według stanu na 25 kwietnia 2018 roku