Pokaż dane z:
dziś7d1m3m6m1y5y10yMAX
Aktualny kurs akcji
19 kwietnia 2018
22,00 zł
-2,65%

Kurs odniesienia
22,00 zł
Kurs otwarcia
22,00 zł
Max 1D
22,00 zł
Min 1D
22,00 zł
Wolumen obrotu
5 szt.
Wartość obrotu
110,00 zł
Liczba transakcji
1
Stopa zwrotu 1R
0,16%
Max 1R
(19.04.2018) 23,20 zł
Min 1R
(19.04.2018) 17,03 zł
Pierwsze notowanie07.04.1998
Ilość akcji w obrocie51 138 096
Wartość nominalna akcji1,00 zł
Nazwa giełdowaMNC
Kod ISINPLMNNCP00011
Kapitalizacja1 125 038 112,00 zł
Free float0,25%
Liczba akcji51 138 096 szt.
Dywidenda 29.06.20150,40 zł
Dywidenda (%)2,90%
Ticker GPWMNC
Ticker Reuters RICMNNP.WA
Ticker BloombergMNC PW
Cena / Zysk0,91
Cena / WK0,04

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
25 180 270 49,04% 49,04%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 3 830 000 7,46 % 7,46 %
PZU Otwarty Fundusz Emerytalny 3 538 420  6,89 % 6,89 %
Joanna Jakubas  2 959 000 5,76 % 5,76 %
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 817 591 5,49 % 5,49 %
Pozostali Akcjonariusze 13 012 145 25,36 %    25,36 %   

Według stanu na 13 maja 2016 roku