Pokaż dane z:
dziś7d1m3m6m1y5y10yMAX
Aktualny kurs akcji
18 kwietnia 2019
22,20 zł
+0%

Kurs odniesienia
22,20 zł
Kurs otwarcia
22,20 zł
Max 1D
22,20 zł
Min 1D
22,20 zł
Wolumen obrotu
173 szt.
Wartość obrotu
3 840,60 zł
Liczba transakcji
1
Stopa zwrotu 1R
0,02%
Max 1R
(18.04.2019) 24,60 zł
Min 1R
(18.04.2019) 18,60 zł
Pierwsze notowanie07.04.1998
Ilość akcji w obrocie51 138 096
Wartość nominalna akcji1,00 zł
Nazwa giełdowaMNC
Kod ISINPLMNNCP00011
Kapitalizacja1 125 038 112,00 zł
Free float0,19%
Liczba akcji51 138 096 szt.
Dywidenda 29.06.20150,40 zł
Dywidenda (%)2,90%
Ticker GPWMNC
Ticker Reuters RICMNNP.WA
Ticker BloombergMNC PW
Cena / Zysk0,91
Cena / WK0,04

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
25 180 270 49,2% 49,2%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 3 830 000 7,5 % 7,5 %
PZU Otwarty Fundusz Emerytalny 3 538 420  6,9 % 6,9 %
Joanna Jakubas  2 959 000 5,8 % 5,8 %
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 2 817 591 5,5 % 5,5 %
Pozostali Akcjonariusze 13 012 145 25,1 %    25,1 %   

Według stanu na 25 kwietnia 2018 roku