Pokaż dane z:
dziś7d1m3m6m1y5y10yMAX
Aktualny kurs akcji
13 września 2019
22,80 zł
+1,79%

Kurs odniesienia
22,80 zł
Kurs otwarcia
22,80 zł
Max 1D
22,80 zł
Min 1D
22,80 zł
Wolumen obrotu
281 szt.
Wartość obrotu
6 339,60 zł
Liczba transakcji
1
Stopa zwrotu 1R
0,20%
Max 1R
(13.09.2019) 24,60 zł
Min 1R
(13.09.2019) 18,60 zł
Pierwsze notowanie07.04.1998
Ilość akcji w obrocie51 138 096
Wartość nominalna akcji1,00 zł
Nazwa giełdowaMNC
Kod ISINPLMNNCP00011
Kapitalizacja1 165 948 588,80 zł
Free float0,19%
Liczba akcji51 138 096 szt.
Dywidenda 29.06.20150,40 zł
Dywidenda (%)2,90%
Ticker GPWMNC
Ticker Reuters RICMNNP.WA
Ticker BloombergMNC PW
Cena / Zysk0,95
Cena / WK0,04

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
25 180 270 49,2% 49,2%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 3 830 000 7,5 % 7,5 %
PZU Otwarty Fundusz Emerytalny 3 538 420  6,9 % 6,9 %
Joanna Jakubas  2 959 000 5,8 % 5,8 %
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 5 116 719 10,0 % 10,0 %
Pozostali Akcjonariusze 10 194 554 20,6 %    20,6 %   

Według stanu na 18 marca 2019 roku