Pokaż dane z:
dziś7d1m3m6m1y5y10yMAX
Aktualny kurs akcji
19 maja 2022
21,00 zł
+0%

Kurs odniesienia
21,00 zł
Kurs otwarcia
21,00 zł
Max 1D
21,00 zł
Min 1D
21,00 zł
Wolumen obrotu
15 259 szt.
Wartość obrotu
318 897,60 zł
Liczba transakcji
1
Stopa zwrotu 1R
0,04%
Max 1R
(19.05.2022) 22,10 zł
Min 1R
(19.05.2022) 19,70 zł
Pierwsze notowanie07.04.1998
Ilość akcji w obrocie51 087 191
Wartość nominalna akcji1,00 zł
Nazwa giełdowaMNC
Kod ISINPLMNNCP00011
Kapitalizacja1 021 743 820,00 zł
Free float-0,82%
Liczba akcji51 087 191 szt.
Dywidenda 29.06.20150,40 zł
Dywidenda (%)2,90%
Ticker GPWMNC
Ticker Reuters RICMNNP.WA
Ticker BloombergMNC PW
Cena / Zysk0,83
Cena / WK0,03

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
25 559 859 50,03 % 50,03 %
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 3 830 000 7,50 % 7,50 %
PZU Otwarty Fundusz Emerytalny 3 538 420  6,93 % 6,93 %
Joanna Jakubas  2 959 000 5,79 % 5,79 %
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 5 116 719 10,02 % 10,02 %
Pozostali Akcjonariusze 10 083 193 19,74 %    19,74 %   

Według stanu na 17 lutego 2022 roku