Pokaż dane z:
dziś7d1m3m6m1y5y10yMAX
Aktualny kurs akcji
3 kwietnia 2020
19,70 zł
+0%

Kurs odniesienia
19,70 zł
Kurs otwarcia
19,70 zł
Max 1D
19,70 zł
Min 1D
19,70 zł
Wolumen obrotu
211 szt.
Wartość obrotu
4 155,80 zł
Liczba transakcji
1
Stopa zwrotu 1R
-0,13%
Max 1R
(03.04.2020) 24,20 zł
Min 1R
(03.04.2020) 15,50 zł
Pierwsze notowanie07.04.1998
Ilość akcji w obrocie51 138 096
Wartość nominalna akcji1,00 zł
Nazwa giełdowaMNC
Kod ISINPLMNNCP00011
Kapitalizacja1 012 534 300,80 zł
Free float0,19%
Liczba akcji51 138 096 szt.
Dywidenda 29.06.20150,40 zł
Dywidenda (%)2,90%
Ticker GPWMNC
Ticker Reuters RICMNNP.WA
Ticker BloombergMNC PW
Cena / Zysk0,82
Cena / WK0,03

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
25 180 270 49,2% 49,2%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 3 830 000 7,5 % 7,5 %
PZU Otwarty Fundusz Emerytalny 3 538 420  6,9 % 6,9 %
Joanna Jakubas  2 959 000 5,8 % 5,8 %
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny 5 116 719 10,0 % 10,0 %
Pozostali Akcjonariusze 10 194 554 20,6 %    20,6 %   

Według stanu na 18 marca 2019 roku