Regulamin Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. (PDF)

 • Zwyczajne 07.05.2024

 • Zwyczajne 08.05.2023

 • Zwyczajne 11.05.2022

 • Zwyczajne 10.06.2021

 • Zwyczajne 01.06.2020

 • Nadzwyczajne 12.11.2019

 • Zwyczajne 15.05.2019

 • Zwyczajne 14.05.2018

 • Zwyczajne 26.04.2017

 • Zwyczajne 16.05.2016

 • Nadzwyczajne 31.03.2016

 • Zwyczajne 21.05.2015

 • Zwyczajne 17.06.2014

 • Zwyczajne 05.06.2013

 • Nadzwyczajne 28.10.2013 oraz 05.11.2013

 • Zwyczajne 14.06.2012

 • Nadzwyczajne 22.11.2011

 • Zwyczajne 28.06.2011

 • Nadzwyczajne 19.05.2011

 • Nadzwyczajne 30.08.2010

 • Nadzwyczajne 22.03.2011

 • Zwyczajne 7.06.2010 - odwołane

 • Zwyczajne 28.06.2010

 • Nadzwyczajne 17.09.2009

 • Zwyczajne 18.05.2009

Zwyczajne 01.06.2020

Uchwały podjęte na ZWZ 01.06.2020

Link do transmisji online - Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 1 czerwca 2020 roku, godz. 15:00

Porządek obrad uzupełniony na żądanie akcjonariusza w trybie art. 401 KSH

Projekty uchwał ZWZ 2020 zgłoszone przez akcjonariusza w trybie art. 401 KSH

Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZ 2020 uzupełniony o sprawy zgłoszone w trybie art. 401 KSH

Życiorys Dr Jacka Czereckiego, kandydata na Członka Rady Nadzorczej zgłoszonego przez Multico sp. z o.o.

Uchwały Rady Nadzorczej dot. zwołania ZWZ

Uchwały Zarządu dot. zwołania ZWZ

Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZ 2020

Liczba głosów i akcji w spółce

MPSA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

MPSA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - załącznik

Projekty Uchwał ZWZ 01.06.2020

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty

Mennica Polska od 1766 Sp. z o. o. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Mennica Polska od 1766 Sp. z o. o. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej Mennica Polska od 1766 Sp. z o. o.

Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.

Zwyczajne 28.06.2011

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2011

Formularz pełnomocnictwa i instrukcji

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dokumenty Rady Nadzorczej dotyczące porządku obrad:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań 2010
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Grupy 2010
Sprawozdanie RN z dzialalnosci 2010 wraz z oceną
Uchwała-VI- 25 jednostkowe 2010
Uchwała-VI- 26 skonsolidowane 2010
Uchwała-VI- 27 sprawozdanie RN 2010
Uchwała-VI- 28 wnioski WZA
Uchwała-VI- 29 absolutorium TS
Uchwała-VI- 30 absolutorium LK
Uchwała-VI- 31 absolutorium BS

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zmieniony formularz instrukcji

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariusze dysponujący powyżej 5% głosów:

Multico Sp. z o.o. - 18.331.910 akcji/głosów, tj. 46,94% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas - 7.560.940 akcji/głosów, tj. 19,36% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 12,79% ogólnej liczby głosów;
ING OFE - 4.171.000 akcji/głosów, tj. 10,68% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,05% ogólnej liczby głosów;
Amplico OFE - 4.000.000 akcji/głosów, tj. 10,24% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,76% ogólnej liczby głosów;
OFE PZU "Złota Jesień" - 3.538.420 akcji/głosów, tj. 9,06% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,98% ogólnej liczby głosów

Decyzja o wypłacie dywidendy:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2010, w której na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 14.147.419 zł, zaś kwotę 153.939,98 zł przeznaczono na kapitał zapasowy.
Wysokość dywidendy wynosi 0,26 zł na jedną akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 14 lipca 2011 roku.
Dzień wypłaty dywidendy: 29 lipca 2011 roku

Nadzwyczajne 30.08.2010

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.570.125 akcji na okaziciela, dających 6.570.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał NWZA na 30 sierpnia 2010

Ogłoszenie o zmianie porządku NWZA zwołanego na 30 sierpnia 2010 roku

Formularz pełnomocnictwa i instrukcji

Projekty uchwał na NWZA-uzupełnienie

Informacja o kandydacie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. do Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Pan Mirosław Panek

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2010 roku.

MULTICO Sp. z o.o. - 1.683.523 akcje/głosy, tj. 39,78% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 25,62% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas - 756.094 akcje/głosy, tj. 17,87% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 11,51% ogólnej liczby głosów;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 383.000 akcji/głosów, tj. 9,05% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,83% ogólnej liczby głosów;
AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny - 366.449 akcji/głosów, tj. 8,66% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,58% ogólnej liczby głosów;
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień - 353.842 akcje/głosy, tj. 8,36% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,38% ogólnej liczby głosów;
Joanna Jakubas - 310.000 akcji/głosów, tj. 7,32% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,72% ogólnej liczby głosów;
MULTICO-PRESS Sp. z o.o. - 272.701 akcji/głosów, tj. 6,44% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,15% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.570.125 akcji na okaziciela, dających 6.570.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał NWZA na 30 sierpnia 2010

Ogłoszenie o zmianie porządku NWZA zwołanego na 30 sierpnia 2010 roku

Formularz pełnomocnictwa i instrukcji

Projekty uchwał na NWZA-uzupełnienie

Informacja o kandydacie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. do Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Pan Mirosław Panek

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2010 roku.

MULTICO Sp. z o.o. - 1.683.523 akcje/głosy, tj. 39,78% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 25,62% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas - 756.094 akcje/głosy, tj. 17,87% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 11,51% ogólnej liczby głosów;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 383.000 akcji/głosów, tj. 9,05% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,83% ogólnej liczby głosów;
AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny - 366.449 akcji/głosów, tj. 8,66% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,58% ogólnej liczby głosów;
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień - 353.842 akcje/głosy, tj. 8,36% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,38% ogólnej liczby głosów;
Joanna Jakubas - 310.000 akcji/głosów, tj. 7,32% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,72% ogólnej liczby głosów;
MULTICO-PRESS Sp. z o.o. - 272.701 akcji/głosów, tj. 6,44% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,15% ogólnej liczby głosów.

Zwyczajne 28.06.2010

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.570.125 akcji na okaziciela, dających 6.570.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2010

Formularz pełnomocnictwa i instrukcji

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o kandydacie Amplico OFE do Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.:

Pan Marek Felbur

Pan Piotr Sendecki

Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. i do pełnienia w niej funkcji Przewodniczącego:

Pan Zbigniew Jakubas

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2010 roku:

Multico Sp. z o.o. - 1.683.523 akcje/głosy, tj. 32,72% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 25,62% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas - 835.094 akcje/głosy, tj. 16,23% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 12,71% ogólnej liczby głosów;
SEZAM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 463.953 akcje/głosy, tj. 9,02% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,06% ogólnej liczby głosów;
AMPLICO OFE - 366.449 akcji/głosów, tj. 7,12% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,58% ogólnej liczby głosów;
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" - 353.842 akcje/głosy, tj. 6,88% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,39% ogólnej liczby głosów;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 350.000 akcji/głosów, tj. 6,80% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,33% ogólnej liczby głosów;
Joanna Jakubas - 328.000 akcji/głosów, tj. 6,37% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,99% ogólnej liczby głosów;
Izabela Jakubas - 292.000 akcji/głosów, tj. 5,67% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,44% ogólnej liczby głosów;
Multico-Press Sp. z o.o. - 271.600 akcji/głosów, tj. 5,28% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,13% ogólnej liczby głosów.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne 17.09.2009

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.570.125 akcji na okaziciela, dających 6.570.125 głosów na Walnym ZgromadzeniOgólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.570.125 akcji na okaziciela, dających 6.570.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.09.2009

Proponowane zmiany w Statucie i projekt tekstu jednolitego Statutu

Formularz pełnomocnictwa i instrukcji

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie

Data publikacji: 21-08-2009

Rozszerzenie porządku obrad i projekt uchwały NWZ

Formularz pełnomocnictwa i instrukcji - nowa instrukcja

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data publikacji: 27-08-2009

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2009 roku:

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa - 2.079.115 akcji/głosów, tj. 33,79% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów,
Multico Sp. z o.o. - 1.583.523 akcje/głosy, tj. 25,73% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 24,10% ogólnej liczby głosów,
Zbigniew Jakubas - 892.794 akcje/głosy, tj. 14,51% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 13,59% ogólnej liczby głosów,
Bank Gospodarstwa Krajowego - 674.401 akcji/głosów, tj. 10,96% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów,
Joanna Jakubas - 328.000 akcji/głosów, tj. 5,33% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,99% ogólnej liczby głosów.

Data publikacji: 17-09-2009 Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zwyczajne 18.05.2009

Projekty uchwal WZA na 18.05.2009

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2009 roku.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
 z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności Spółki jest częścią Raportu rocznego 2008 opublikowanego 9 marca 2009 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu.
----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz  tekst sprawozdania z działalności - w załącznikach do niniejszego raportu.
--------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 432.201 tys. zł (432.200.621,02 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 49.354 tys. zł (49.353.248,05 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.347 tys. zł (35.346.812,56 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. opublikowane zostało 9 marca 2009 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008, a także uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu.
----------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie podziału zysku netto

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2008 zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto oraz uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu.
----------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.090 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 69.727 tys. zł,
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39.845 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.  o kwotę 50.477 tys. zł,
5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej opublikowano 30 kwietnia 2009 r.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny - w załącznikach do niniejszego raportu.
------------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu.
---------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu.
-----------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Leszkowi Kuli, z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu.
----------------------------------------------------------

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Witoldowi Grzybowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2008.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Uchwały podjęte przez WZA 18 maja 2009 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych 18 maja 2009 roku.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
 z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności Spółki jest częścią Raportu rocznego 2008 opublikowanego 9 marca 2009 roku.
----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz  tekst sprawozdania z działalności - w załącznikach do raportu bieżącego nr 12/2009.
--------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 432.201 tys. zł (432.200.621,02 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 49.354 tys. zł (49.353.248,05 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.347 tys. zł (35.346.812,56 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. opublikowane zostało 9 marca 2009 roku.
----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie podziału zysku netto

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2008 zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł) przeznacza się:
1/ w kwocie 32.850.625,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2/ w kwocie 41.374.559,59 zł - na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 akcji serii A,B,C i D.
2. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 5,00 zł.
3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 09 czerwca 2009 roku.
4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 29 czerwca 2009 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uchwała w powyższym brzmieniu podjęta została większością głosów na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa.
----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.090 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 69.727 tys. zł,
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39.845 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.  o kwotę 50.477 tys. zł,
5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej opublikowano 30 kwietnia 2009 r.
------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Witoldowi Grzybowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Leszek Kula