Monogram MW

W Mennicy Polskiej S.A. brak jest formalnej reguły zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Przy czym podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. w dotychczasowej praktyce był zmieniany nie rzadziej niż co 5 lat.

  • Prezentacje 2021

  • Prezentacje 2020

  • Prezentacje 2019

  • Prezentacje 2018

  • Prezentacje 2017

  • Prezentacje 2016

  • Prezentacje 2015

  • Pozostałe

Prezentacje 2021

Wyniki za I półrocze 2021 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za pierwsze półrocze 2021 roku


  plik pdf, rozmiar 2,40 MB


Wyniki za I kwartał 2021 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za pierwszy kwartał 2021 roku


  plik pdf, rozmiar 2,20 MB

Prezentacje 2020

Wyniki za rok 2020

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za czwarty kwartał 2020 roku oraz narastająco za cztery kwartały zakończone 31 grudnia 2020 roku


  plik pdf, rozmiar 3,20 MB


Wyniki za III kwartał 2020 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za trzeci kwartał 2020 roku oraz narastająco za trzy kwartały zakończone 30 września 2020 roku


  plik pdf, rozmiar 2,85 MB


Wyniki za I półrocze 2020 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za pierwsze półrocze 2020 roku


  plik pdf, rozmiar 2,22 MB


Wyniki za I kwartał 2020 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za pierwszy kwartał 2020 roku


  plik pdf, rozmiar 2,27 MB

Prezentacje 2019

Wyniki za rok 2019

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za czwarty kwartał 2019 roku oraz narastająco za cztery kwartały zakończone 31 grudnia 2019 roku


  plik pdf, rozmiar 12,60 MB


Wyniki za III kwartał 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz narastająco za trzy kwartały zakończone 30 września 2019 roku


  plik pdf, rozmiar 1,65 MB


Wyniki za I półrocze 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku


  plik pdf, rozmiar 1,69 MB


Wyniki za I kwartał 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za pierwszy kwartał 2019 roku


  plik pdf, rozmiar 1,46 MB

Prezentacje 2018

Wyniki za rok 2018

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za czwarty kwartał 2018 roku oraz narastająco za cztery kwartały zakończone 31 grudnia 2018 roku


  plik pdf, rozmiar 1,46 MB

 

Wyniki za III kwartał 2018 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za trzeci kwartał 2018 roku oraz narastająco za trzy kwartały zakończone 30 września 2018 roku


  plik pdf, rozmiar 1,73 MB

 

Wyniki za I półrocze 2018 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za drugi kwartał 2018 roku oraz narastająco za dwa kwartały zakończone 30 czerwca 2018 roku


  plik pdf, rozmiar 1,73 MB

 

Wyniki za I kwartał 2018 r.

 

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za pierwszy kwartał 2018 roku


  plik pdf, rozmiar 1,85 MB

 

Prezentacje 2017

Wyniki za rok 2017

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za czwarty kwartał 2017 roku oraz narastająco za cztery kwartały zakończone 31 grudnia 2017 roku


  plik pdf, rozmiar 1,87 mb

 

Wyniki za pierwsze III kwartały 2017 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za trzeci kwartał 2017 roku oraz narastająco za trzy kwartały zakończone 30 września 2017 roku


  plik pdf, rozmiar 1,42 mb

 

Wyniki za I półrocze 2017 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za drugi kwartał 2017 roku oraz narastająco za dwa kwartały zakończone 30 czerwca 2017 roku


  plik pdf, rozmiar 1,42 mb

 

Wyniki za I kwartał 2017 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za pierwszy kwartał 2017 roku


  plik pdf, rozmiar 1,43 mb

Prezentacje 2016

Wyniki za 2016 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za czwarty kwartał 2016 roku oraz narastająco za cztery kwartały zakończone 31 grudnia 2016 roku


  plik pdf, rozmiar 1,30 mb


Wyniki za III kwartał 2016 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.za trzeci kwartał 2016 roku oraz narastająco za trzy kwartały zakończone 30 września 2016 roku


  plik pdf, rozmiar 2,68 mb


Wyniki za I półrocze 2016 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.za drugi kwartał 2016 roku oraz narastająco za dwa kwartały zakończone 30 czerwca 2016 roku  plik pdf, rozmiar 1,35 mb


Wyniki za I kwartał 2016 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.za pierwszy kwartał 2016 roku


  plik pdf, rozmiar 1,35 mb

Prezentacje 2015

Wyniki za 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za czwarty kwartał 2015 roku oraz narastająco za cztery kwartały zakończone 31 grudnia 2015 roku


   plik pdf, rozmiar 1,44 MB


Wyniki za III kwartał 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za trzeci kwartał 2015 roku oraz narastająco za trzy kwartały zakończone 30 września 2015 roku


   plik pdf, rozmiar 1,58 MB


Wyniki za I półrocze 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I kwartał 2015 r.


   plik pdf, rozmiar 1,50 MB


Wyniki za I kwartał 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I kwartał 2015 r.


   plik pdf, rozmiar 1,48 MB

Pozostałe

Wyniki za 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za 2014 rok


   plik pdf, rozmiar 1,21 MB

 

Wyniki za I-III kwartał 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I-III kwartał 2014 r.


   plik pdf, rozmiar 1,05 MB

 

Wyniki za I półrocze 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I półrocze 2014 r.


   plik pdf, rozmiar 1,08 MB

 

Wyniki za I kwartał 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za I kwartał 2014 r.


   plik pdf, rozmiar 1,53 MB

Wyniki Mennicy Polskiej - III kwartał 2012 r.

Wyniki Mennicy Polskiej po III kwartale 2012 r.


   plik pdf, rozmiar 2,45 mb

 

Wyniki Mennicy Polskiej - I kwartał 2012 r.

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2012 r.


   plik pdf, rozmiar 780 KB

 

Wyniki Mennicy Polskiej - IV kwartał 2011 r.

Wyniki Mennicy Polskiej po IV kwartale 2011 roku i perspektywy rozwoju Spółki oraz Grupy


   plik pdf, rozmiar 1,36 MB

 

Wyniki Mennicy Polskiej - I H 2011 r.

Wyniki po 1H 2011 roku i perspektywy Spółki oraz Grupy


   plik pdf, rozmiar 1,30 MB

 

Wyniki Mennicy Polskiej - I kwartał 2011 r.

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2011 roku i perspektywy rozwoju Spółki oraz Grupy


   plik pdf, rozmiar 1,28 MB

 

Wyniki Mennicy Polskiej - IV kwartał 2010 r.

Wyniki Mennicy Polskiej po IV kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki oraz Grupy


   plik pdf, rozmiar 1,26 MB

 

Wyniki Mennicy Polskiej - III kwartał 2010 r.

Wyniki Mennicy Polskiej po III kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki


   plik pdf, rozmiar 1,06 MB

 

Wyniki Mennicy Polskiej - I półrocze 2010 r.

Wyniki Mennicy Polskiej po I półroczu 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki


   plik pdf, rozmiar 1,30 MB

 

Wyniki Mennicy Polskiej - I kwartał 2010 r.

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki


=   plik pdf, rozmiar 1,96 MB

Kontakt

Informacje w zakresie relacji inwestorskich:    

mail  relacje_inwestorskie(at)mennica.com.pl

Adres:
Mennica Polska S.A.
ul. Ciasna 6
00-232 Warszawa

Korespondencja (wnioski, pełnomocnictwa) dotycząca Walnego Zgromadzenia: wza(at)mennica.com.pl