Sukces Gospodarczy
 

Zapewnienie długotrwałego sukcesu gospodarczego jest naszym celem związanym z odpowiedzialnością w stosunku do naszych właścicieli, klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz społeczeństwa.
 

Satysfakcja klienta
 

Rozpoznajemy potrzeby rynkowe dzięki bliskiemu kontaktowi z klientem i profesjonalizmowi, w oparciu o doświadczenia i tradycje naszego działania.
Doskonalimy wyroby i usługi oraz nadzorujemy warunki ich realizacji, tak aby ich znakomita jakość była  źródłem  satysfakcji Klientów.
 

Kompetentni pracownicy
 

Stawiamy na kompetentnych  i zaangażowanych pracowników. Stwarzamy im możliwość doskonalenia i dokształcania, podnosząc tym samym zasoby wiedzy w naszej firmie.
Wspieramy ich osobisty rozwój oraz doskonalimy warunki i narzędzia pracy. 

 

Doskonalenie i innowacyjność
 

Nasz system zarządzania jest zorientowany na efektywne i skuteczne procesy, które ciągle doskonalimy poprzez wyciąganie wniosków z codziennej pracy oraz systematyczne stawianie i osiąganie celów. Wysokie kompetencje naszej kadry oraz kultura doskonalenia wynikająca z realizacji norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 stawiają nasze wyroby wśród najbardziej innowacyjnych produktów menniczych na świecie a firmę jako jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic oraz znaczącego udziałowca krajowego rynku w zakresie wdrażania i obsługi  systemu karty miejskiej.

 

Bezpieczne warunki pracy
 

Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz wszystkich zaangażowanych w pracę stron.

 

Zrównoważony rozwój
 

Dbamy o zrównoważony rozwój, mając na względzie wszystkich naszych interesariuszy.
Świadomie i starannie dobieramy naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych.
Działamy zgodnie z obowiązującym prawem i uznajemy uczciwą konkurencję.
Chronimy informacje i zasoby naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników zgodnie z przepisami prawa, aktami wewnętrznymi oraz klauzulami zawartych umów.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko.
Podczas codziennej pracy dążymy do oszczędnego posługiwania się energią i surowcami oraz do ograniczania ilości odpadów i emisji.