Zarząd

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządem Mennicy Polskiej.

Grzegorz Zambrzycki

Grzegorz Zambrzycki

Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Mennicy Polskiej

Zobacz więcej

Rada Nadzorcza

Zapraszamy do zapoznania się z Członkami Rady Nadzorczej.

Zbigniew Jakubas

Zbigniew Jakubas

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Zobacz więcej

Piotr Sendecki

Piotr Sendecki

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Agnieszka Pyszczek

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Paweł Brukszo

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Jan Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Michał Markowski

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej