Zarząd

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządem Mennicy Polskiej.

Grzegorz Zambrzycki

Grzegorz Zambrzycki

Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Mennicy Polskiej

Zobacz więcej

Rada Nadzorcza

Zapraszamy do zapoznania się z Członkami Rady Nadzorczej.

Zbigniew Jakubas

Zbigniew Jakubas

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Zobacz więcej

Piotr Sendecki

Piotr Sendecki

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Jan Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Paweł Brukszo

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Robert
Bednarski

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej