Zarząd

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządem Mennicy Polskiej.

Katarzyna Budnicka

Katarzyna Budnicka

Członek Zarządu ds. Pionu Płatności Elektronicznych

Zobacz więcej

Grzegorz Zambrzycki

Grzegorz Zambrzycki

Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Mennicy Polskiej

Zobacz więcej

Artur Jastrząb

Artur Jastrząb

Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Mennicy Polskiej

Zobacz więcej

Rada Nadzorcza

Zapraszamy do zapoznania się z Członkami Rady Nadzorczej.

Zbigniew Jakubas

Zbigniew Jakubas

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Zobacz więcej

Piotr Sendecki

Piotr Sendecki

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Agnieszka Pyszczek

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Jacek
Czarecki

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej

Jan Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

Zobacz więcej