Monogram MW

W Mennicy Polskiej S.A. brak jest formalnej reguły zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Przy czym podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. w dotychczasowej praktyce był zmieniany nie rzadziej niż co 5 lat.

  • Raporty i oświadczenia

Raporty i oświadczenia

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021


  plik pdf, rozmiar 95 KB

 

Wyciąg Polityki i procedury wyboru audytora MP S.A.

Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych


  plik pdf, rozmiar 133 KB

 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016


  plik pdf, rozmiar 100 KB

 

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej w 2014 roku


  plik pdf, rozmiar 423 KB

 

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej w 2013 roku


  plik pdf, rozmiar 406 KB

 

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej w 2012 roku


  plik pdf, rozmiar 55,3 KB

 

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej w 2011 roku


  plik pdf, rozmiar 140 KB

 

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej w 2010 roku


  plik pdf, rozmiar 95 KB

 

Raport o częściowym nieprzestrzeganiu zasad Dobrych Praktyk

Częściowe nieprzestrzeganie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW


  plik pdf, rozmiar 79 KB

 

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Mennicy Polskiej w 2009 roku


  plik pdf, rozmiar 132 KB

 

Raport bieżący 24/2009

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i zmiany w zakresie stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"


  plik pdf, rozmiar 36 KB

 

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku


  plik pdf, rozmiar 96 KB

 

Informacja Zarządu Mennicy Polskiej S.A. o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" z dnia 3 stycznia 2008 roku

Informacja Zarządu Mennicy Polskiej S.A. o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" z dnia 3 stycznia 2008 roku


  plik pdf, rozmiar 35 KB

 

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku


  plik pdf, rozmiar 37 KB

 

Oświadczenie złożone w 2007 roku - Dobre Praktyki

Oświadczenie złożone w 2007 roku - Dobre Praktyki


  plik pdf, rozmiar 273 KB

 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW


  plik pdf, rozmiar 164 KB

Kontakt

Informacje w zakresie relacji inwestorskich:    

mail  relacje_inwestorskie(at)mennica.com.pl

Adres:
Mennica Polska S.A.
ul. Ciasna 6
00-232 Warszawa

Korespondencja (wnioski, pełnomocnictwa) dotycząca Walnego Zgromadzenia: wza(at)mennica.com.pl