• Dokumenty korporacyjne

Dokumenty korporacyjne

Regulamin Komitetu Audytu Mennicy Polskiej S.A.

Dokument zawiera regulamin Komitetu Audytu Mennicy Polskiej S.A.

   plik pdf, rozmiar 266 KB

 

Statut Mennicy Polskiej S.A.

Dokument zawiera Statut Mennicy Polskiej S.A.

   plik pdf, rozmiar 163 KB

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

Dokument zawiera Regulamin Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

   plik pdf, rozmiar 310 KB

 

Regulamin Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Dokument zawiera Regulamin Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

   plik pdf, rozmiar 496 KB

 

Regulamin Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

Dokument zawiera Regulamin Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

   plik pdf, rozmiar 269 KB

Kontakt

Informacje w zakresie relacji inwestorskich:    

mail  relacje_inwestorskie(at)mennica.com.pl

Adres:
Mennica Polska S.A.
ul. Ciasna 6
00-232 Warszawa

Korespondencja (wnioski, pełnomocnictwa) dotycząca Walnego Zgromadzenia: wza(at)mennica.com.pl