7 powodów, dla których warto pracować w Mennicy Polskiej

 

 • Inspirujemy naszą kadrę. Naszym priorytetem jest stwarzanie jak najszerszych możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników, przy jednoczesnym motywowaniu ich do pracy nad sobą.
   
 • Dbamy o rozwój naszych pracowników. Stawiamy na kompetencje i zaangażowanie kadry, dlatego też członkom naszego zespołu umożliwiamy systematyczne zwiększanie zasobów wiedzy.
   
 • Wspomagamy nie tylko w życiu zawodowym. Naszych pracowników wspieramy w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, dofinansowujemy wypoczynek i rekreację ich dzieci.
   
 • Dbamy o zdrowie kadry. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować pracownikom komfort w miejscu pracy oraz zapewnić im opiekę medyczną.
 • Tworzymy rodzinną atmosferę. Praca w naszym zespole pozwala budować trwałe i wartościowe relacje pomiędzy ludźmi – jesteśmy ważni dla siebie nawet po przejściu na emeryturę.
   
 • Dbamy o najwyższe standardy. Nasz Kodeks Etyki wyznacza normy etyczne oraz zasady postępowania obowiązujące wszystkich pracowników – niezależnie od zajmowanego stanowiska.
   
 • Doceniamy rolę jednostki. Nasza kadra to filar rozwoju i powód do dumy. Pracujemy z najlepszymi specjalistami. Umiemy wynagrodzić ich zaangażowanie i wkład we wspólny sukces.

 

Zobacz nasz kodeks etyki zawodowej

Oferty pracy

Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. - spółka zależna Mennicy Polskiej S.A. do swojego salonu firmowego w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalista ds. sprzedaży

NASZE OCZEKIWANIA:

 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność profesjonalnej obsługi Klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i stresu
 • Znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w sprzedaży i prowadzeniu kasy
 • Dyspozycyjność
   

ZADANIA:

 • Bieżąca obsługa klientów
 • Sprzedaż produktów
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Prowadzenie magazynu sklepu
 • Dbanie o wygląd i estetykę salonu


OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w zgranym i dynamicznym zespole
 • prywatną opiekę medyczną


Przepraszamy, ale skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 1. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest Skarbiec Mennicy Polskiej SA z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 23, (dalej: „Mennica”).
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe, w zakresie w jakim dane te mogą być przez nas wymagane na podstawie art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (dalej: „Kodeks Pracy”), będą przetwarzane przez Mennicę, gdyż jest to niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a tym samym jest niezbędne do podjęcia przez nas działań dotyczących Twojej osoby przed ewentualnym zawarciem z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Przetwarzanie Twoich danych w pozostałym zakresie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania Twoich danych przechowywanych w tym celu jest nasz uzasadniony interes, którym jest obrona przeciwko kierowanym wobec nas roszczeniom (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Nie prowadzimy wobec Ciebie profilowania, ani nie są w stosunku do Ciebie podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, w tym w szczególności dostawcom sprzętu, oprogramowania i usług programistycznych.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) Kodeksu Pracy przez kandydata jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne. Ich niepodanie pozostanie bez wpływu na fakt rozpatrzenia przez nas Twojej kandydatury.
 8. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Wówczas nie będziemy przetwarzać Twoich danych, chyba że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy prawne do przetwarzania tych danych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw lub wolności.
 10. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych w szerszym zakresie niż wynikające z art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy, masz prawo wycofać w dowolnym momencie tę zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.  W przypadku RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Mennicy pisząc na adres korespondencyjny Mennicy lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mennica.com.pl

Jak wygląda proces rekrutacji?

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą składania aplikacji

Nasza kadra:

Aktualności

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w Mennicy Polskiej

5 grudnia 2018

Grzegorz Zambrzycki CEO roku w plebiscycie Fabryka Roku

Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej, otrzymał prestiżowe wyróżnienie w kategorii CEO roku w ramach ogólnopolskiego konkursu Fabryka Roku 2018. Wszystkie nagrody zostały przyznane podczas uroczystej gali finałowej i stanowią wyraz uznania dla fabryk oraz osób zarządzających najbardziej efektywnymi i rozwojowymi zakładami przemysłowymi w Polsce.