7 powodów, dla których warto pracować w Mennicy Polskiej

 

 • Inspirujemy naszą kadrę. Naszym priorytetem jest stwarzanie jak najszerszych możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników, przy jednoczesnym motywowaniu ich do pracy nad sobą.
   
 • Dbamy o rozwój naszych pracowników. Stawiamy na kompetencje i zaangażowanie kadry, dlatego też członkom naszego zespołu umożliwiamy systematyczne zwiększanie zasobów wiedzy.
   
 • Wspomagamy nie tylko w życiu zawodowym. Naszych pracowników wspieramy w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, dofinansowujemy wypoczynek i rekreację ich dzieci.
   
 • Dbamy o zdrowie kadry. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować pracownikom komfort w miejscu pracy oraz zapewnić im opiekę medyczną.
 • Tworzymy rodzinną atmosferę. Praca w naszym zespole pozwala budować trwałe i wartościowe relacje pomiędzy ludźmi – jesteśmy ważni dla siebie nawet po przejściu na emeryturę.
   
 • Dbamy o najwyższe standardy. Nasz Kodeks Etyki wyznacza normy etyczne oraz zasady postępowania obowiązujące wszystkich pracowników – niezależnie od zajmowanego stanowiska.
   
 • Doceniamy rolę jednostki. Nasza kadra to filar rozwoju i powód do dumy. Pracujemy z najlepszymi specjalistami. Umiemy wynagrodzić ich zaangażowanie i wkład we wspólny sukces.

 

Zobacz nasz kodeks etyki zawodowej

Oferty pracy

Mennica Polska S.A. poszukuje pracowników na stanowiska:

Developer C# ASP.net

Miejsce pracy: Warszawa
Istnieje możliwość pracy zdalnej

Główne zadania:

 • Projektowanie rozwiązań w oparciu o specyfikację funkcjonalną
 • Programowanie poszczególnych elementów aplikacji z wykorzystaniem wzorców projektowych
 • Programowanie usług, aplikacji i bibliotek na różne platformy
 • Tworzenie testów pokrywających wytworzone oprogramowanie
 • Utrzymanie i rozwój istniejących produktów
 • Praca z narzędziami GitLab, Jira

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata
 • Znajomość C# i ASP .net
 • Doświadczenie w tworzeniu portali i sklepów WWW
 • Wiedzę i doświadczenie z zakresu inżynierii oprogramowania
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej.
 • Dobra znajomość usługi IIS

Mile widziane:

 • Umiejętność tworzenia aplikacji dla Android (Java/Kotlin)
 • Doświadczenie w programowaniu urządzeń z Windows Mobile
 • Znajomość języków PHP, Python
 • Doświadczenie w zakresie technologii NFC, kart procesorowych ISO-7816, kart zbliżeniowych ISO-14443A/B, doświadczenie z produktami NXP
 • Znajomość technologii JavaCard, doświadczenie z produktami NXP-JCOP

Oferujemy:

 • Pracę w małym zespole, niekorporacyjne środowisko pracy
 • Umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Możliwość szkoleń i rozwoju
 • Pakiet ZFŚS

Senior C/C++ developer

Miejsce pracy: Warszawa
Istnieje możliwość pracy zdalnej

Główne zadania:

 • Projektowanie rozwiązań w oparciu o specyfikację funkcjonalną
 • Programowanie poszczególnych elementów aplikacji z wykorzystaniem wzorców projektowych
 • Tworzenie aplikacji na platformy Linux / Windows
 • Programowanie aplikacji i bibliotek na różne urządzenia w tym automaty biletowe, kasowniki oraz urządzenia mobilne
 • Tworzenie testów pokrywających wytworzone oprogramowanie
 • Utrzymanie i rozwój istniejących produktów
 • Praca z narzędziami GitLab, Jira

Wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata
 • Znajomość framework’u Qt
 • Doświadczenie w programowaniu C/C++ w tym aplikacji wielowątkowych
 • Znajomość zagadnień związanych w programowaniem aplikacji sieciowych TCP/IP w środowisku Windows i Linux
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu inżynierii oprogramowania
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej
 • Umiejętność tworzeniu oprogramowania na różne architektury w tym ARM (kompilacja, debugowanie zdalne)
 • Dobra znajomość linii poleceń systemu Linux

Mile widziane:

 • Umiejętność tworzenia aplikacji dla Android (Java/Kotlin)
 • Doświadczenie w programowaniu urządzeń z Windows Mobile
 • Znajomość języków C#, Go
 • Znajomość języków skryptowych: Python, Bash
 • Doświadczenie w zakresie technologii NFC, kart procesorowych ISO-7816, kart zbliżeniowych ISO-14443A/B, doświadczenie z produktami NXP
 • Znajomość technologii JavaCard, doświadczenie z produktami NXP-JCOP

Oferujemy:

 • Pracę w małym zespole, niekorporacyjne środowisko pracy
 • Umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Możliwość szkoleń i rozwoju
 • Pakiet ZFŚS

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja_dr@mennica.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 1. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-232), ul. Ciasna 6, (dalej: „Mennica”).
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe, w zakresie w jakim dane te mogą być przez nas wymagane na podstawie art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (dalej: „Kodeks Pracy”), będą przetwarzane przez Mennicę, gdyż jest to niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a tym samym jest niezbędne do podjęcia przez nas działań dotyczących Twojej osoby przed ewentualnym zawarciem z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Przetwarzanie Twoich danych w pozostałym zakresie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania Twoich danych przechowywanych w tym celu jest nasz uzasadniony interes, którym jest obrona przeciwko kierowanym wobec nas roszczeniom (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Nie prowadzimy wobec Ciebie profilowania, ani nie są w stosunku do Ciebie podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, w tym w szczególności dostawcom sprzętu, oprogramowania i usług programistycznych. W zakresie powyższego, dane są przekazywane w szczególności spółce pod firmą Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) Kodeksu Pracy przez kandydata jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne. Ich niepodanie pozostanie bez wpływu na fakt rozpatrzenia przez nas Twojej kandydatury.
 8. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Wówczas nie będziemy przetwarzać Twoich danych, chyba że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy prawne do przetwarzania tych danych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw lub wolności.
 10. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych w szerszym zakresie niż wynikające z art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy, masz prawo wycofać w dowolnym momencie tę zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Mennicy pisząc na adres korespondencyjny Mennicy lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mennica.com.pl

W przypadku przesłania do nas CV ze zdjęciem lub zawierającego dodatkowe elementy prosimy o opatrzenie go klauzulą zgody, w następującym brzmieniu:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku oraz danych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji."

Jak wygląda proces rekrutacji?

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą składania aplikacji

Nasza kadra:

 

Aktualności

Bądź na bieżąco z wydarzeniami w Mennicy Polskiej

17 lipca 2024

Oświadczenie Mennicy Polskiej w sprawie projektu Mennica Legacy Tower

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że jej spółka zależna – Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. („Mennica”) – złożyła stronom sporu wewnątrzkorporacyjnego, toczącego się w ramach projektu Mennica Legacy Tower pomiędzy rodziną Radziwiłł, Golub oraz Cezarym Jarząbkiem, propozycję przeprowadzenia zmiany komplementariusza na podmiot z grupy kapitałowej Mennicy.