Mennica Polska zaraportowała bardzo dobre wyniki za 2021 rok

29 marca 2022

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. (MPSA) opublikowała raport za IV kwartał oraz narastająco za cztery kwartały 2021 roku. Przychody wyniosły ponad 1,3 mld zł. W stosunku do bardzo wysokiej bazy z ubiegłego roku, po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, zysk netto był wyższy o 12,2 mln zł, wynik ze sprzedaży o 9 mln zł, a EBITDA o 11,9 mln zł.

Przychody netto ze sprzedaży za 2021 rok wyniosły ponad 1,3 mld zł i były wyższe, w stosunku do bardzo udanego roku poprzedniego, o ponad 365 mln zł (943 mln zł w 2020 roku). Po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń nietypowych zysk netto był wyższy o ponad 18 proc. (78,4 mln zł vs 66,2 mln zł w 2020 r.), wynik ze sprzedaży wzrósł o blisko 11 proc. (91,5 mln zł vs 82,5 mln zł w 2020 r.), a EBITDA wyniosła 113,8 mln, co oznacza wzrost o 12 proc. r/r (101,9 mln zł w 2020 r.).

– Kluczowy wpływ na wyniki w okresie sprawozdawczym miał bardzo wysoki popyt na złoto, przekładający się na wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych z tego kruszcu o ponad 70 proc. względem roku poprzedniego oraz sprzedaż ostateczna lokali w projektach „Mennica Residence” i „Bulwary Praskie”. Z satysfakcją podsumowaliśmy także coraz większą stabilizację w segmencie płatności elektronicznych. Wpływ na to miał powrót pasażerów do przemieszczania się środkami transportu publicznego, nowo pozyskane kontrakty, a także efekty naszych wcześniejszych działań w odpowiedzi na wyzwania, jakie pojawiły się wraz z pandemią – podsumowuje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.

Niższe wskaźniki rentowności, w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, są wynikiem zmiany struktury sprzedaży poszczególnych segmentów działalności Mennicy Polskiej S.A.

– W 2021 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła wyższe wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku wyników, jak również we wszystkich segmentach działalności, w porównaniu do roku poprzedniego. Niższa rentowność względna sprzedaży jest skutkiem jedynie wzrostu w strukturze przychodów sprzedaży złota inwestycyjnego, które z natury charakteryzuje się niskimi marżami – wyjaśnia Artur Jastrząb, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy w Mennicy Polskiej.
 

Produkty mennicze

Przychody segmentu wyniosły 977,7 mln zł (vs 630,8 w 2020 r.), z czego blisko 750 mln zł w 2021 roku wygenerowała sprzedaż produktów inwestycyjnych. Do klientów Mennicy Polskiej trafiło ponad 3 tony złota.

– Zaufanie, jakim darzą nas klienci, potwierdza fakt, że produkty własne odpowiadały w 2021 roku za 60 proc. wartości całej sprzedaży złota inwestycyjnego. To powód do dumy i siła napędowa do tego, by aktywnie rozwijać sieć sprzedaży. Już po dniu bilansowym uruchomiliśmy trzy kolejne biura sprzedaży złota inwestycyjnego w Lublinie, Katowicach i Białymstoku oraz sklep firmowy we Wrocławiu – mówi Grzegorz Zambrzycki.

Stabilna współpraca z Narodowym Bankiem Polskim została poparta realizacją zleceń na monety obiegowe i kolekcjonerskie o łącznej wartości ponad 94 mln zł oraz kolejnym zamówieniem na produkcję monet powszechnego obiegu na 2022 rok o łącznej wartości blisko 77 mln zł.

W okresie sprawozdawczym Mennica Polska aktywnie pracowała również nad wzmacnianiem swojej pozycji na rynkach zagranicznych, głównie w Ameryce Południowej.

– W 2021 roku złożyliśmy 20 ofert na produkcję monet obiegowych. Naszą wygraną zakończył się przetarg na Dominikanie, podpisaliśmy też umowę z Bankiem Rastra z Nepalu. W grupie monet kolekcjonerskich przystąpiliśmy do 15 przetargów, które zaowocowały kilkoma znaczącymi zamówieniami, m.in. z Banku Omanu oraz Centralnego Banku Nikaragui – podsumowuje Grzegorz Zambrzycki.

Już po dniu bilansowym Mennica Polska wygrała kolejny przetarg na Dominikanie. Wybór oferty za najkorzystniejszą oznacza w praktyce realizację dostaw 25 milionów monet jeszcze w 2022 roku oraz 85 milionów monet w 2023 roku.
 

Płatności elektroniczne

Przychody segmentu płatności elektroniczne wyniosły w 2021 roku blisko 178 mln zł (170 mln zł rok wcześniej).

– Z dużą nadzieją patrzymy na stabilizację w segmencie płatności elektronicznych oraz perspektywę przywrócenia jego rentowności w niedługim czasie. Już w drugiej połowie ubiegłego roku obserwowaliśmy zdecydowane ożywienie w ruchu pasażerskim. W niektórych lokalizacjach sprzedaż wzrosła do poziomu 85-90 proc., a czasami nawet powyżej tego, co odnotowywaliśmy przed pandemią. Jednocześnie w 2021 roku prawie wszystkie miasta prolongowały nasze kontrakty, co wydłuży okres amortyzacji projektów, a finalnie wpłynie na poprawę wyników segmentu. Zbudowaliśmy także własny serwis urządzeń, co daje nam perspektywę bardzo wymiernych korzyści finansowych dla spółki w kolejnych latach – mówi Katarzyna Budnicka, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych w Mennicy Polskiej.

W okresie sprawozdawczym Mennica Polska nie ustawała w wysiłkach, aby jak najpełniej wykorzystać kapitał wiedzy oraz możliwości technologiczne, do dalszego rozwoju działalności. Koniec roku przyniósł wygraną w konkursie na operatora płatności bezgotówkowych w środkach transportu publicznego w Poznaniu na okres pięciu lat. Na korzyść Mennicy rozstrzygnięto również przetarg na dzierżawę oraz kompleksową obsługę serwisową kilkuset mobilnych bezgotówkowych automatów biletowych w Łodzi.

Ubiegły rok to także wdrożenie w Bydgoszczy po raz pierwszy w Polsce, nowego rozwiązania. Dzięki niemu podróżni mogą potwierdzać uprawnienia do przejazdu na podstawie biletu okresowego na dwa sposoby – w aplikacji mobilnej Mint Mobile Bydgoszcz oraz w jednym z dodatkowych identyfikatorów (karta miejska, elektroniczna legitymacja studencka oraz karta płatnicza). Wcześniejsze wdrożenie, pozwalające mieszkańcom Bydgoszczy potwierdzać uprawnienia do przejazdu transportem publicznym na podstawie biletu okresowego zbliżeniową kartą płatniczą, zostało nagrodzone w ramach Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO w kategorii „Systemy pobierania opłat”.
 

Działalność deweloperska

Przychody segmentu Działalność deweloperska wyniosły w analizowanym okresie 153,6 mln zł (vs 142 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Na koniec 2021 roku sprzedaż ostateczna mieszkań w ramach II etapu projektu "Mennica Residence" zamknęła się liczbą 340 podpisanych umów z całkowitej liczby 341 apartamentów. W przypadku inwestycji "Bulwary Praskie" wszystkie lokale mieszkalne w budynku S1 znalazły swoich nabywców, a do końca ubiegłego roku podpisano końcowe umowy sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych dla 138 mieszkań. W budynkach R2-R3, S2-S3 oraz R1 sprzedaż zamknęła się liczbą 87 podpisanych umów deweloperskich, co stanowi 27 proc. wszystkich mieszkań w budynkach będących w realizacji.

W ramach „Bulwarów Praskich” w realizacji jest aktualnie cały pierwszy etap inwestycji składający się z dwóch kwartałów (R,S). Jeden budynek jest zakończony, cztery kolejne osiągnęły zamknięty stan surowy. W perspektywie kilku miesięcy spodziewane jest również uzyskanie pozwolenia na budowę 10 budynków kolejnego etapu inwestycji (kwartału N,O,P) z ponad 750 mieszkaniami.

W kontekście inwestycji „Mennica Legacy Tower” Mennica Polska podtrzymuje zainteresowanie odkupem 50 proc. udziałów w biurowcu od Golub GetHouse.

– Złożona przez nas w sierpniu 2021 roku oferta nie doczekała się żadnej odpowiedzi. Tymczasem proponowana przez nas transakcji odkupu, zakończyłaby wieloletni spór po stronie akcjonariuszy Golub GetHouse. Należy jednocześnie podkreślić, że nasza oferta była, jak do tej pory, jedyną zgodną z umową joint venture – informuje Grzegorz Zambrzycki.

W 2021 roku ultranowoczesny kompleks biurowy został uznany za najlepszą komercyjną inwestycję nieruchomościową w Europie, a także został wyróżniony prestiżową nagrodą TopBuilder 2021.