Agnieszka Pyszczek

od 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

 

Kariera Zawodowa


Obecnie:

2016 — obecnie  Członek Rady Nadzorczej, Mennica Polska S.A.

2004 — obecnie  Dyrektor Finansowy, Prokurent, Multico Sp. z o.o.,Warszawa

2011 — obecnie Prokurent, Multico Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa

2011 — obecnie Członek Rady Nadzorczej, Newag S.A., Nowy Sącz

2011 — obecnie Wiceprzewodnicząca, Maxer S.A. w upadłości, Poznań

2012 — obecnie Członek Rady Nadzorczej, New Century Arts S.A., Warszawa
 


Poprzednio:


2003 - 2006   Zastępca Głównego Księgowego, Multico Sp. z o.o.,Warszawa

2001 - 2003  Główny Księgowy, Asystent Biegłego Rewidenta, System Rewident Sp. z o.o.

1998 - 2000 Asystent Biegłego Rewidenta, Misters Audytor Sp. z o.o.
 

Edukacja


1993 - 1998 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kierunek: Finanse i Bankowość, Tytuł: magister