Jan Woźniak

od 2014 roku Członek Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Kariera Zawodowa


Obecnie:

Od 2014 Członek Rady Nadzorczej, Mennica Polska S.A.

Od 2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej, Armatura Kraków S.A.

Od 2012 Członek Rady Nadzorczej, Grupa Exorigo – UPOS S.A.

Od 2010 Członek Rady Nadzorczej, Pfleiderer Grajewo S.A.

Od 2008 Prezes Zarządu, Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance, DSW AFM Sp. z o.o.


Poprzednio:

2010-2013  Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu, Polimex-Mostostal S.A.

2009-2011  Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Sygnity S.A.

2008-2011  Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń, BOMI S.A.

2004-2008  Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pionu Skarbu, HSBC Bank Polska S.A

2001-2004  Dyrektor ds. Sprzedaży Pionu Skarbu; Zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionu Skarbu, Bank Handlowy S.A. w Warszawie

1994-2001  Dyrektor ds. Sprzedaży Pionu Skarbu; Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego Pionu Skarbu; sekretarz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku, Citibank (Poland) S.A.

Edukacja


1995 Szkoła Główna Handlowa, ITS Bankowość i Finanse, magister handlu zagranicznego

1994 Licencja maklera papierów wartościowych