Paweł Brukszo

Członek Rady Nadzorczej, Mennica Polska S.A.
od 2012 roku Sekretarz Rady Nadzorczej, Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.
od 2010 roku Sekretarz Rady Nadzorczej, Mennica Polska S.A.

 

Członek niezależny w rozumieniu zasady nr II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Kariera Zawodowa


Obecnie:

Od 2013 Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., Członek Komitetu Audytu

Od 2012 Sekretarz Rady Nadzorczej, Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.

Od 2010 Sekretarz Rady Nadzorczej, Mennica Polska S.A.

Od 2009 Członek Rady Nadzorczej, Wawel S.A., Członek Komitetu Audytu

Od 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Unimor S.A.

Od 2007 Prezes Zarządu Unitra S.A.


Poprzednio:

2006-2013  Członek Rady Nadzorczej, Diora Świdnica Sp. z o.o.

2009-2011 Członek Rady Nadzorczej, Magellan S.A., członek Komitetu Audytu

2006-2011 Członek Rady Nadzorczej, Calisia Sp. z o.o.

2006-2010 Członek, od czerwca 2006 Przewodniczący, a od maja 2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A., Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń

2006 Prokurent w Unitra S.A., Prezes Zarządu spółki zależnej Alfa Trading

2005-2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej, Frampol AgmbH we Frankfurcie

2005-2006 Prezes Zarządu, Calisia Sp. z o.o.

2004-2005 Wiceprezes Zarządu, Calisia Sp. z o.o.

2003-2005 Dyrektor w KPMG Polska

1993-2003 Dyrektor Marketingu i Sprzedaży oraz Dyrektor Regionalny na Europę Centralną i Bałkany, Motorola Polska

1988-1993 Kierownik ds. badania rynku, Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA)

1987-1988 Asystent Zarządu, LIM J.V.

Edukacja


1987 Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), Wydział Handlu Zagranicznego, magister ekonomii

1984  George Mason University, Fairfax, Virginia, USA, licencjat z ekonomii