Piotr Sendecki

Członek Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

Od 2014 roku Członek Komitetu Audytu Mennicy Polskiej S.A.

Kariera Zawodowa


Obecnie:

od 2014 roku Członek Komitetu Audytu Mennicy Polskiej S.A.

od 2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. VI kadencji oraz w kadencjach 2006-2010, 2010-2014

od 2012 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie

od 2012 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.

od 2012 Wiceprezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (TAS) przy Polskim Komitecie Olimpijskim, arbiter – od 2008

od 2010 Sekretarz Zarządu Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (pro bono)

od 2006 Członek Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa PALESTRA

od 1991 Członek International Bar Association

od 1989 Adwokat - praktyka indywidualna, od 2002 w spółce  „Adw. Sendecki i Partnerzy”


Poprzednio:

2012-2014 Wykładowca na wydziałach prawa KUL oraz Uczelni Łazarskiego

2007-2013 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie (dwie kadencje)

2006-2014 powołany przez Ministra Sprawiedliwości Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Przeprowadzenia Egzaminu Adwokackiego oraz Egzaminu na Aplikację Adwokacką

2005-2008 Członek Rady Programowej Fundacji Prawo Europejskie

2003-2010 Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie; w latach 1994-2003 – Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka

2001-2007 Członek Prezydium, Skarbnik, Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie

1995-2002 Koordynator w Polsce ELENA/ECRE (European Legal Network on Asylum/ European Council for Refugees and Exiles)

1992-2001 Kierownik szkolenia aplikantów; Członek Prezydium – Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

1981-1990 Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Odznaczenia: 2004 – odznaka Adwokatura–Zasłużonym, 2008 – Złoty Krzyż Zasługi

Edukacja


1997 Stypendysta Netherland Helsinki Committee i Netherland Bar Association (uczestnik Internship Programme on The Rule of Law, Democracy and Human Rights)

1996-98 Uczestnik Traininig Programme in European Community Law (Bruksela)

1991-2010 Uczestnik konferencji międzynarodowych, seminariów i szkoleń krajowych w zakresie: prawa gospodarczego, cywilnego, ochrony praw człowieka (m.in. Praga 1990, 2005; Paryż 1995, 2000, 2003; Dublin 1999; Thessaloniki 2002; Durban 2004)

1991-1997 Staże zawodowe w kancelariach adwokackich w Holandii i Niemczech

1991 Stypendysta Canadian Bar Association i Rządu Kanady, staż w Departamencie Prywatyzacji Ministerstwa Finansów Kanady i w firmie prawniczej w Montrealu

1984-1988 Aplikacja adwokacka, zakończona egzaminem adwokackim na ocenę bardzo dobrą

1981 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, magister