Robert Bednarski

od 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.

 

Członek niezależny w rozumieniu zasady nr II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Kariera Zawodowa


Obecnie:

Od 2016 Członek Rady Nadzorczej, Mennica Polska S.A.,

Od 2014 niezależny członek Rady Nadzorczej, PKM Duda S.A.,

Od 2014 niezależny członek Rady Nadzorczej, Comarch S.A.,

Od marca 2015 r. Wiceprezes Zarządu i wspólnik, Spec-Rem Sp. z o.o.


Poprzednio:

lipiec 2012 - grudzień 2013  Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Polimex-Mostostal S.A.,

lipiec 2010 – maj 2012  Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
Boryszew S.A.,

sierpień 2008 – czerwiec 2010  Członek Zarządu, Ciech S.A.,

sierpień 2007 – sierpień 2008  Dyrektor Wykonawczy ds. Organizacji i Integracji,
PKN ORLEN S.A.,

kwiecień 2005 – sierpień 2007 Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Basell Orlen Polyolefins,

2002 – 2005  Dyrektor Biura Zarządzania Finansami, PKN ORLEN S.A.,

1998 – 2002 Kierownik Działu Gospodarki Pieniężnej, PKN ORLEN S.A.,

1998 – 2002  Specjalista ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.,

1997 – 1998 Pozyskanie środków, PKN ORLEN S.A.,

1996 – 1997 Referent ds. Handlu Zagranicznego, Ministerstwo Finansów

Edukacja


Członek od 2006 r., po ukończeniu programu szkoleń i egzaminów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

2001-2002 SGH, Studia podyplomowe “Zarządzanie wartością firmy”

1998–2000  SGH, Zaoczne studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

1992–1997 SGH, Magister ekonomii, dyplom uzyskany na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne