Prezes Mennicy Polskiej S.A. jednym z „najskuteczniejszych prezesów świata” wg HBR

11 kwietnia 2018

Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu Mennicy Polskiej, znalazł się w elitarnym gronie stu najskuteczniejszych prezesów świata w 2017 r. Ranking sporządzany jest co roku przez Harvard Business Review i wyróżnia zarządzających, którzy wykazali się nadzwyczajnymi osiągnięciami w zakresie wyników finansowych, a także przedsięwzięć społeczno-środowiskowych i w obszarze nadzoru korporacyjnego.

Tegoroczne wyniki w dużej mierze pokrywają się z zeszłorocznym rankingiem, co dowodzi obiektywizmu mierników obejmujących całą kadencję prezesury. Przyczyną ponownego pojawienie się wybranych osób w najnowszym zestawieniu jest stabilność wyników w przypadku wielu spółek. Na stu prezesów uwzględnionych w tegorocznym rankingu, aż 72 plasowało się na liście w latach ubiegłych.

Publikowana na łamach prestiżowego magazynu lista jest rezultatem pracy zespołu badawczego, który analizuje dane finansowe z okresu kadencji prezesów najskuteczniejszych spółek świata. Na bazie sformułowanych wskaźników tworzone są trzy odrębne rankingi, porządkujące rezultaty prezesów w wymiarze całkowitej stopy zwrotu dla inwestorów skorygowanej o efekty krajowe, stopy skorygowanej o efekty branżowe oraz zmiany kapitalizacji rynkowej. Uśrednione pozycje w trzech zestawieniach zapewniają zrównoważone i obiektywne podejście.

Grzegorz Zambrzycki piastuje stanowiska Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego Mennicy Polskiej S.A. od 2012 r. W zarządzie zasiada od roku 2011. Wcześniej kierował spółkami Bioeton i J&S Energy. Jest absolwentem SGGW, zaś dyplom MBA uzyskał na University of Bristol / Ecole Nationale des Ponts et Chaaussees.


Dodatkowe informacje: 
Karolina Mystek


  tel.: +48 604 262 362