Wyższe wyniki finansowe na każdym poziomie rachunku wyników – Mennica Polska podsumowała I kwartał 2021

13 maja 2021

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA z satysfakcją podsumowała I kwartał br. W stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej wyniki finansowe, oczyszczone ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, były wyższe na każdym poziomie rachunku wyników. Przychody wzrosły o ponad 87 mln zł, zysk netto o prawie 21 mln zł, a EBITDA o 27,5 mln zł.

Stabilizacja i rozwój

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Mennica Polska SA, oczyszczone ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, były w I kwartale 2021 roku istotnie wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzrost ten w głównej mierze był spowodowany znacząco wyższą sprzedażą produktów inwestycyjnych w segmencie menniczym oraz odnotowaniem przychodów ze sprzedaży ostatecznej mieszkań w ramach drugiego etapu projektu „Mennica Residence".

– Wskaźniki finansowe odzwierciedlają naszą stabilną pozycję, uwiarygodnioną oczekiwanymi zyskami. To także potwierdzenie trafności naszych decyzji biznesowych, uwzględniających mocne fundamenty w obszarze podstawowej działalności oraz zaangażowanie w wiele perspektywicznych projektów wykraczających poza nią – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej

Przychody ze sprzedaży wzrosły z 191,9 mln w IQ 2020 r. do 279,3 mln zł w IQ 2021 r. Wynik EBIDTA to 36,4 mln zł w IQ 2021 roku (vs 12 mln zł w IQ roku poprzedniego), co oznacza wzrost o ponad 200 proc. Zysk netto wzrósł o 39,6 mln zł (23,2 mln zł w IQ 2021 r. vs -16,4 mln zł w IQ 2020 r.).

– W pierwszym kwartale 2021 osiągnęliśmy wzrosty na wszystkich poziomach rachunku wyników. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zysk netto wzrósł aż o 39,6 mln zł. Wyłączając zaś czynniki nietypowe i jednorazowe, do których w szczególności zaliczamy zmiany na wycenie akcji Enea S.A., przyrost ten wyniósł 20,9 mln zł – mówi Artur Jastrząb, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej – W przypadku spółki ENEA, na koniec analizowanego okresu kurs tych walorów ukształtował się 2,8 proc. poniżej kursu zamknięcia roku 2020 r. Należy jednak zaznaczyć, że po dniu bilansowym mieliśmy do czynienia z trendem wzrostowym, na skutek którego wycena tych akcji na moment sporządzenia raportu kwartalnego znacząco przewyższyła wycenę z końca roku poprzedniego, zbliżając się do poziomu średniej ceny nabycia.
 

Produkty mennicze

Przychody tego segmentu wzrosły o blisko 47 mln zł (ze 128,2 mln zł w IQ 2020 roku do 175,1 mln zł w IQ 2021 roku). Wynik segmentu poprawił się o 5,7 mln zł (wzrost z 9,4 mln zł do 15,1 mln zł), a EBITDA wyniosła 16,5 mln zł (vs 10,5 mln zł w IQ 2020 roku).

– Największy wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży, jak również wynik segmentu, miała sytuacja na rynku kruszców. Nasza pozycja rynkowa oraz dywersyfikacja kanałów sprzedaży, pozwala nam sprawnie odpowiadać na zwiększony popyt zarówno ze strony klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych – mówi Grzegorz Zambrzycki

Obecnie Mennica Polska prowadzi sprzedaż złotych sztabek i monet bulionowych poprzez własną platformę internetową, pięciu sklepach stacjonarnych w różnych częściach Polski – dwóch w Warszawie i po jednym w Krakowie, w Poznaniu i w nowo otwartym, w styczniu br., w Gdańsku – jak również w placówkach PKO BP w całej Polsce.​

W ramach działalności powiązanej z produkcją menniczą, ale mającej szerszy wymiar niż biznesowy, ważnym dla spółki wydarzeniem było przekazanie na rzecz WOŚP rekordowej kwoty (blisko 142 tys. zł). Wynik ten jest efektem m.in. specjalnych aukcji internetowych, na które trafiły pamiątkowe medale z limitowanej edycji oraz dwie atrakcyjne wycieczki po zakładzie produkcyjnym Mennicy Polskiej.

 

Płatności elektroniczne 

W omawianym okresie segment wygenerował niższe przychody (spadek z 57,9 mln zł do 40,1 mln zł)  i wypracował niższy wynik (-3,9 mln zł vs -1,7 mln zł w IQ 2020 roku). EBIDTA wyniosła -0,3 mln zł (vs 1,9 mln zł rok wcześniej).

Pandemia, wraz z towarzyszącym jej ograniczeniem mobilności pasażerów, wywołała falę spadków sprzedaży biletów komunikacji miejskiej u wszystkich operatorów działających na rynku. Liczymy jednak na to, że już w drugiej połowie roku znacząco zwiększy się częstotliwość korzystania z transportu publicznego, a podjęte przez nas wcześniej działania pozwolą nam na odzyskanie rentowności projektów – mówi Katarzyna Budnicka, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych w Mennicy Polskiej

W I kwartale br. Mennica Polska, kolejny raz z rzędu, pomyślnie przeszła audyt certyfikacyjny PCI Data Security Standard (PCI DSS) w kategorii Merchant Level 1. To potwierdzenie najwyższego poziomu zabezpieczenia transakcji bezgotówkowych przez nią realizowanych w automatach biletowych (stacjonarnych, mobilnych i inteligentnych kasownikach działających w ramach Open Payment System).

 

Działalność deweloperska

W analizowanym okresie przychody segmentu wzrosły o 58,2 mln zł (wzrost z 5,8 mln zł do 64 mln zł). Na znaczący wzrost przychodów i poprawę wyniku segmentu (z -0,8 mln zł do 22,8 mln zł), wpłynęła sprzedaż ostateczna kolejnych mieszkań w projekcie „Mennica Residence II”. Podpisanie aktów notarialnych dla kolejnych 94 lokali pozwoliło Grupie nie tylko rozpoznać znaczące przychody w segmencie, ale również wpłynęło na podniesienie rentowności wyników w I kwartale br. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Wynik EBIDTA to 23,5 mln zł (vs -0,4 mln zł w IQ 2020 r.).

– W pierwszym kwartale doszło do podpisania ostatecznych aktów notarialnych na prawie 4500 m² powierzchni użytkowej mieszkań – informuje Grzegorz ZambrzyckiW bieżącym roku planowane jest również uruchomienie procesu podpisywania aktów notarialnych na rzecz nabywców łącznie 142 mieszkań w pierwszym budynku w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”, oddanego do użytku w ub.r. Przekazywanie na własność lokali w tym projekcie planujemy rozpocząć w II kwartale br. – dodaje.

W okresie sprawozdawczym Mennica Polska otrzymała ponadto pozwolenia na budowę kolejnych budynków w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”, zlokalizowanej na warszawskim Żeraniu. Kontrakt o generalne wykonawstwo został podpisany z FB Antczak z końcem marca br.

– Umowa obejmuje budowę czterech budynków wielorodzinnych (R2, R3, S2, S3) o łącznej powierzchni użytkowej około 12,3 tys. m², wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz przekazanie tych obiektów powinno natomiast nastąpić w czwartym kwartale przyszłego roku – mówi Grzegorz Zambrzycki

Ambicją Mennicy Polskiej w segmencie deweloperskim, od początku działalności, jest realizowanie projektów istotnie przekraczających rynkowe standardy. Umiejętność realizacji tego założenia potwierdza praktyka. W analizowanym okresie „Mennica Legacy Tower” została uznana za najlepszą inwestycję nieruchomościową w Europie w ramach prestiżowego konkursu „European Property Awards”. Kompleks, realizowany we współpracy z Golub GetHouse, został także wyróżniony nagrodą Top Builder 2021, uznawaną za jedną z najbardziej cenionych nagród w branży budowlanej w Polsce, a Mennica Polska znalazła się gronie 62 godnych rekomendacji podmiotów branży budowlanej w kategorii „Inwestycje”.

Jednocześnie, w kontekście inwestycji „Mennica Legacy Tower”, warto zaznaczyć, że po dniu bilansowym spółka Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A. uzgodniła warunki brzegowe transakcji nabycia 50 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki celowej Mennica TOWERS GGH MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

– Podpisany przez nas list intencyjny nie ma charakteru wiążącego. Decyzja o przeprowadzeniu potencjalnej transakcji jest uzależniona od wyników negocjacji oraz due diligence – wyjaśnia Grzegorz Zambrzycki

W efekcie realizacji potencjalnej transakcji, Grupa Kapitałowa MPSA stałaby się właścicielem 100 proc. akcji w kapitale zakładowym SPV, która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji „Mennica Legacy Tower”.