Katarzyna Budnicka-Filipiuk

Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Mennicy Polskiej

Kariera Zawodowa


Katarzyna Budnicka-Filipiuk karierę zawodową rozpoczęła w Mennicy Polskiej w Dziale Rozwoju Płatności Elektronicznych w marcu 2011 r. jako specjalista ds. realizacji projektów. Początkowo była odpowiedzialna za pozyskiwanie oraz wdrażanie projektów z zakresu elektronicznych systemów poboru opłat. W roku 2014 została Głównym Specjalistą ds. realizacji projektów przejmując tym samym nadzór nad kluczowymi projektami w obrębie Pionu Płatności Elektronicznych. Następnie w 2015r. objęła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Płatności Elektronicznych, gdzie do jej obowiązków należał bezpośredni nadzór nad działami funkcjonującymi w ramach Pionu Płatności Elektronicznych. W roku 2019 objęła funkcję Dyrektora ds. Płatności Elektronicznych.


Doświadczenie zawodowe:

Od 09.08.2022
Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Mennicy Polskiej

12.05.2022 - 09.08.2022
Członek Zarządu p. o. Prezesa Zarządu i Dyrektor Pionu Płatności Elektronicznych

01.04.2019 - 12.05.2022
Mennica Polska S.A., Pion Płatności Elektronicznych, Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych

01.04.2015 - 31.03.2019
Mennica Polska S.A., Pion Płatności Elektronicznych, Zastępca Dyrektora ds. Płatności Elektronicznych

01.01.2014 - 01.04.2015
Mennica Polska S.A, Dział Rozwoju Płatności Elektronicznych, Główny Specjalista ds. realizacji projektów

21.03.2011 - 31.12.2014
Mennica Polska S.A, Dział Rozwoju Płatności Elektronicznych Specjalista ds. realizacji projektów

 

Edukacja


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, magister, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.