Cennik

Mennica Polska oferuje Państwu bezpieczne przechowanie zakupionego złota na podstawie umowy przechowania. Opłata za usługę przechowania uzależniona jest od ilości przechowywanego kruszcu i wynosi odpowiednio:

  • Do 1kg – opłata 35,00 PLN miesięcznie
  • Od 1kg do 10kg – opłata 35,00 PLN miesięcznie + 20,00 PLN za każdy kolejny kilogram.
  • Od 10kg do 25kg – opłata stała 215,00 PLN miesięcznie.
  • Powyżej 25kg – opłata stała 215,00 PLN + 0,015% wartości każdego dodatkowego grama miesięcznie.


Mennica Polska zastrzega możliwość zmiany cen za usługę przechowywania.

Kontakt


W celu podpisania umowy bądź uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

tel.: (22) 656 42 92
 tel.: (22) 656 41 57

  ul. Ciasna 6
  00-232 Warszawa