Cennik

Mennica Polska oferuje Państwu bezpieczne przechowanie zakupionego złota na podstawie umowy przechowania. Opłata za usługę przechowania uzależniona jest od ilości przechowywanego kruszcu i wynosi odpowiednio:

  • Do 1kg – opłata 420,00 PLN rocznie.
  • Od 1kg do 10kg – opłata 420,00 PLN rocznie + 240,00 PLN za każdy kolejny kilogram.
  • Od 10kg do 25kg – opłata stała 2.580,00 PLN rocznie.
  • Powyżej 25kg – opłata stała 2.580,00 PLN +0,015% wartości każdego dodatkowego grama rocznie.

W przypadku umów z miesięcznym okresem rozliczeniowym, powyższe stawki naliczane są w wysokości 1/12 za każdy miesiąc obowiązywania umowy.

Mennica Polska zastrzega możliwość zmiany cen za usługę przechowywania.

Kontakt


W celu podpisania umowy bądź uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

tel.: (22) 656 42 92
 tel.: (22) 656 41 57

  al. Jana Pawła II 23
  00-854 Warszawa