Wszelkie organy władzy samorządowej oraz instytucje publiczne działające na danym terenie muszą być rozpoznawalne

Symbole i odznaki, po których jednoznacznie rozpoznamy burmistrza, policjanta i urzędnika USC, są nieodłącznym elementem pełnienia tych funkcji publicznych. Ich doniosłość wymaga, aby symbole sprawowanej władzy cechowała najwyższa jakość wykonania.

Łańcuchy z godłem państwowym oraz godłem USC

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli władzy sądowniczej i jej atrybutem jest łańcuch sędziowski. Mennica Polska produkuje łańcuchy sędziowskie  na zamówienie Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów rejonowych, wojewódzkich i okręgowych. Wielkość zamówień uzależniona jest od liczby nowych nominacji sędziowskich. Dla uhonorowania pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy przechodzą na emeryturę, wykonujemy okolicznościowe miniatury łańcuchów sędziowskich, które mają wartość pamiątkową.

Na  zamówienie urzędów stanu cywilnego oraz urzędów miast i gmin wykonujemy łańcuchy z godłem USC dla kierowników urzędów stanu cywilnego.

Łańcuchy z herbem oraz emblematem

Mennica Polska wykonuje insygnia władzy samorządowej, takie jak łańcuch Starosty, łańcuch Przewodniczącego Rady Powiatu, łańcuch Burmistrza i łańcuch Wójta.

Zamówienia na insygnia dla burmistrzów oraz wójtów przyjmujemy odpowiednio z urzędów miast oraz urzędów gmin. Na zlecenie władz powiatów produkujemy łańcuchy dla starostów i przewodniczących rad powiatu. W przypadku gdy zmienia się herb miasta lub gminy, konieczna jest produkcja nowych insygniów władzy – łańcuchów z herbem miasta/gminy,  pieczęci herbowych. Projekty tych insygniów muszą uzyskać pozytywną opinię komisji heraldycznej.

Mennica Polska na zlecenie szkół wyższych wykonuje również łańcuchy rektorskie i dziekańskie.

 

Kontakt

Zapraszamy do składania zamówień:

Patrycja Rosłoniec 


tel.: (22) 656 41 34  607657470
 

Edyta Bielecka-Charłampowicz 


 tel.: (22) 656 45 34  693930375
 

Renata Gietko


 887575751

Wyślij formularz