Czym jest pieczęć?

Pieczęć jest znakiem i świadectwem wiarygodności zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Pieczęć gwarantuje autentyczność sporządzonych przez wyżej wymienione podmioty pism i oficjalnych dokumentów. Może stanowić również element zabezpieczający te materiały przed otwarciem. Pieczęcie wyciskane są przez specjalnie stemple, zawierające dedykowany danemu podmiotowi indywidualny znak. Od 13 grudnia 1927 roku, zgodnie z decyzja Prezydenta RP, jedynym miejscem, gdzie legalnie produkowane są pieczęcie zawierające godło Polski (tzw. pieczecie urzędowe), jest Mennica Polska.

Kto może złożyć zamówienie?

Pieczęcie urzędowe mogą zamawiać upoważnione instytucje prawne, które zostały wymienione w  §17 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 roku w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Zgodnie z rozporządzeniem, wycofane pieczęcie urzędowe z pismem przewodnim należy niezwłocznie przekazać pocztą poleconą lub kurierską do Mennicy Polskiej w trybie określonym w §17 tego rozporządzenia.

Pieczęcie okolicznościowe mogą zamawiać urzędy miast, gminy, osoby prywatne oraz firmy. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z osobą kontaktową, wskazaną w niniejszej zakładce.

 

Rodzaje pieczęci

Mennica Polska produkuje pieczęcie:

 • Urzędowe – stanowiące symbol legalnej władzy, będące potwierdzeniem autorytetu, bezpieczeństwa, autentyczności oraz prawomocności instytucji państwowych;
 • Okolicznościowe – herbowe, zawierające znaki heraldyczne, dedykowane miastom, gminom, osobom prywatnym oraz firmom (np. zawierające logo).
   
 • WYCISKOWE SUCHE– 20 mm i 36 mm
 • DO LAKU – 30 mm
 • DO TUSZU – 20 mm, 25 mm, 36 mm
 • REFERENTKI – pieczęci bez godła, z numerem rejestracyjnym
 • JEDNOOTOKOWE I DWUOTOKOWE – w zależności od długości napisu w otoku, liczby liter i rodzaju zastosowanej czcionki.

 

Składanie zamówień:

 • Zamówienia przyjmowane są tylko w oryginałach papierowych. Zamówienia przesłane za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem nie zostaną przyjęte do realizacji.
 • W przypadku szkół zamówienie powinno posiadać akceptację organu samorządowego, bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru placówek oświatowych – dokumenty muszą być w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwy organ.
 • W każdym zamówieniu należy podać dokładne dane nabywcy i odbiorcy.


Terminy realizacji (dla zamówień spełniających wymogi formalne):
Standardowy – ok. 60 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia do Mennicy.
Ekspresowy – 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia do Mennicy (cena wg cennika + 40%).  

Pobierz formularz zamówienia

Cennik pieczęci

Pobierz cennik pieczęci (2,47 MB)

Kontakt
 

Mennica Polska SA
Dział Handlu Krajowego
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa


Andrzej Bąbel
tel.: (22) 656 42 10​
 andrzej_babel@mennica.com.pl

Patrycja Rosłoniec
 tel.: (22) 656 41 53