Czym jest pieczęć?

Pieczęć jest znakiem i świadectwem wiarygodności zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Pieczęć gwarantuje autentyczność sporządzonych przez wyżej wymienione podmioty pism i oficjalnych dokumentów. Może stanowić również element zabezpieczający te materiały przed otwarciem. Pieczęcie wyciskane są przez specjalnie stemple, zawierające dedykowany danemu podmiotowi indywidualny znak. Od 13 grudnia 1927 roku, zgodnie z decyzja Prezydenta RP, jedynym miejscem, gdzie legalnie produkowane są pieczęcie zawierające godło Polski (tzw. pieczecie urzędowe), jest Mennica Polska.

Rodzaje pieczęci

Mennica Polska produkuje pieczęcie:

 • Urzędowe – stanowiące symbol legalnej władzy, będące potwierdzeniem autorytetu, bezpieczeństwa, autentyczności oraz prawomocności instytucji państwowych;
 • Okolicznościowe – herbowe, zawierające znaki heraldyczne, dedykowane miastom, gminom, osobom prywatnym oraz firmom (np. zawierające logo).
   
 • WYCISKOWE SUCHE– 20 mm i 36 mm
 • DO LAKU – 30 mm
 • DO TUSZU – 20 mm, 25 mm, 36 mm
 • REFERENTKI – pieczęci bez godła, z numerem rejestracyjnym
 • JEDNOOTOKOWE I DWUOTOKOWE – otok to rząd liter w jednym rzędzie mieści się około 37 znaków nie licząc spacji.

 

Kto może złożyć zamówienie?

Pieczęcie urzędowe mogą zamawiać upoważnione instytucje prawne, które zostały wymienione w  §17 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 roku w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Zgodnie z rozporządzeniem, wycofane pieczęcie urzędowe z pismem przewodnim należy niezwłocznie przekazać pocztą poleconą lub kurierską do Mennicy Polskiej w trybie określonym w §17 tego rozporządzenia.

Uprzejmie informujemy,

w miesiącu lipcu br. z powodu przerwy remontowo-technicznej zamówienia na pieczęcie i datowniki w trybie standardowym nie będą realizowane.

Produkcja ww pieczęci i datowników zostanie ponownie uruchomiona 01.08.2024 r., a zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością w jakiej przyszły.

Zamówienia na pieczęcie w trybie ekspresowym będą realizowane bez zmian.

Zamówienia i niszczenie pieczęci:

 • Zamówienia przyjmowane są tylko w oryginałach papierowych. Zamówienia przesłane za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem nie zostaną przyjęte do realizacji.
 • Zamówienie musi posiada:
  - w przypadku szkół publicznych: akceptację organu samorządowego
  - w przypadku szkół prywatnych: zaświadczenie o wpisie do rejestru placówek oświatowych, poświadczone za zgodność z oryginałem, przez organ wydający takie zaświadczenie
  - w przypadku szkół wyższych: akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  - w przypadku szkół artystycznych: akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego

 • W każdym zamówieniu należy podać dokładne dane nabywcy i odbiorcy.
 • Wysyłka pieczęci odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.
  Koszt wysyłki pieczęci (do 10 szt.) do tuszu wynosi 16 zł netto.
  Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 • W przypadku zamówienia pieczęci suchych, prosimy o przesyłanie prasek w opakowaniach chroniących przed mechanicznym uszkodzeniem. Jeżeli opakowanie nie będzie spełniało powyższego warunku, Mennica Polska zapewnia sobie prawo do nieodebrania przesyłki.
  Adres do wysyłki pras: Mennica Polska SA, ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa

Terminy realizacji (dla zamówień spełniających wymogi formalne):
Standardowy – ok. 45 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia do Mennicy (z wyłączeniem lipcowej przerwy remontowo-technicznej)
Ekspresowy: pieczęcie do tuszu – 7 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia do Mennicy, pieczęcie suche – ok 14 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia do Mennicy.

Sposób płatności:
Państwowe placówki oświatowe, urzędy, samorządy – płatność 14 dni od daty faktury (wysyłana wraz z pieczęciami).

Firmy prywatne, stowarzyszenia, fundacje – przedpłata na podstawie faktury proforma, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Mennicy zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

Likwidacja pieczęci

Usługa niszczenia pieczęci wyprodukowanych w Mennicy Polskiej jest bezpłatna. 
Pieczęcie powinny być wysłane wraz z pismem przewodnim, w którym będzie podana treść pieczęci, jej numer „boczny”, odbitka oraz adres, na który ma zostać wysłany protokół ze zniszczenia. Protokół ze zniszczenia zostanie wysłany w ciągu dwóch miesięcy na wskazany w piśmie adres.

Zamówienia

Mennica Polska SA
Dział Handlu Krajowego
ul. Ciasna 6
00-232 Warszawa


Niszczenie

Mennica Polska SA
Likwidacja pieczęci
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa


tel.: 606 464 181