Czym jest pieczęć?

Pieczęć jest znakiem i świadectwem wiarygodności zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Pieczęć gwarantuje autentyczność sporządzonych przez wyżej wymienione podmioty pism i oficjalnych dokumentów. Może stanowić również element zabezpieczający te materiały przed otwarciem. Pieczęcie wyciskane są przez specjalnie stemple, zawierające dedykowany danemu podmiotowi indywidualny znak. Od 13 grudnia 1927 roku, zgodnie z decyzja Prezydenta RP, jedynym miejscem, gdzie legalnie produkowane są pieczęcie zawierające godło Polski (tzw. pieczecie urzędowe), jest Mennica Polska.

Kto może złożyć zamówienie?

Pieczęcie urzędowe mogą zamawiać upoważnione instytucje prawne, które zostały wymienione w  §17 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 roku w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Zgodnie z rozporządzeniem, wycofane pieczęcie urzędowe z pismem przewodnim należy niezwłocznie przekazać pocztą poleconą lub kurierską do Mennicy Polskiej w trybie określonym w §17 tego rozporządzenia.

Likwidacja pieczęci

Pieczęcie do zniszczenia wraz z pismem przewodnim należy przesyłać na adres:

Mennica Polska S.A.
Likwidacja pieczęci
tel. (22) 656 44 35
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa

Protokół  ze zniszczenia zostanie wysłany w ciągu dwóch miesięcy na wskazany w piśmie adres.

Usługa niszczenia pieczęci wyprodukowanych w Mennicy Polskiej jest bezpłatna. 

Rodzaje pieczęci

Mennica Polska produkuje pieczęcie:

 • Urzędowe – stanowiące symbol legalnej władzy, będące potwierdzeniem autorytetu, bezpieczeństwa, autentyczności oraz prawomocności instytucji państwowych;
 • Okolicznościowe – herbowe, zawierające znaki heraldyczne, dedykowane miastom, gminom, osobom prywatnym oraz firmom (np. zawierające logo).
   
 • WYCISKOWE SUCHE– 20 mm i 36 mm
 • DO LAKU – 30 mm
 • DO TUSZU – 20 mm, 25 mm, 36 mm
 • REFERENTKI – pieczęci bez godła, z numerem rejestracyjnym
 • JEDNOOTOKOWE I DWUOTOKOWE – otok to rząd liter w jednym rzędzie mieści się około 37 znaków nie licząc spacji.

 

Zamówienia:

 • Zamówienia przyjmowane są tylko w oryginałach papierowych. Zamówienia przesłane za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem nie zostaną przyjęte do realizacji.
 • Zamówienie musi posiada:
  - w przypadku szkół publicznych: akceptację organu samorządowego
  - w przypadku szkół prywatnych: zaświadczenie o wpisie do rejestru placówek oświatowych, poświadczone za zgodność z oryginałem, przez organ wydający takie zaświadczenie
  - w przypadku szkół wyższych: akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  - w przypadku szkół artystycznych: akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego

 • W każdym zamówieniu należy podać dokładne dane nabywcy i odbiorcy.
 • Wysyłka pieczęci odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.
  Koszt wysyłki pieczęci (do 10 szt.) do tuszu wynosi 16 zł netto.
  Nie ma możliwości odbioru osobistego.

Terminy realizacji (dla zamówień spełniających wymogi formalne):
Standardowy – ok. 45 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia do Mennicy.
Ekspresowy (dotyczy pieczęci do tuszu) – 7 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia do Mennicy (cena wg cennika + 40%).

Sposób płatności:
W przypadku zamówień składanych przez państwowe placówki oświatowe – płatność 14 dni od daty faktury (wysyłana wraz z pieczęciami)
W pozostałych przypadkach – przedpłata na podstawie faktury proforma, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Mennicy, zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

Pobierz formularz zamówienia

Prosimy o przesyłanie prasek do pieczęci suchych w opakowaniach chroniących przed mechanicznym uszkodzeniem. Jeżeli opakowanie nie będzie spełniało powyższego warunku, Mennica Polska zapewnia sobie prawo do nieodebrania przesyłki.

Cennik pieczęci

Pobierz cennik pieczęci (2,47 MB)

Kontakt i składanie zamówień:

Mennica Polska SA
Dział Handlu Krajowego
ul. Ciasna 6
00-232 Warszawa