Kolejne realizacje to m.in.:  wielorodzinny  budynek mieszkalno-usługowy w Warszawie przy ul. Polnej 3, o pow. 10.483,1 m² , 88 mieszkań (2001 r.) i budynek mieszkalny wielorodzinny „Zielony Dom” w Warszawie, ul. Skorochód Majewskiego 9,  o pow. 14.578,5 m² , 177 mieszkań (2002 r.).

W latach 2001 – 2008 spółka zrealizowała wieloetapową inwestycję - wielorodzinne osiedle mieszkaniowe „Rajska Jabłoń” w Jabłonnej.  W toku prac na działce o pow. 60.000 m² zaprojektowano i wybudowano 19 czterokondygnacyjnych domów mieszkalnych,  w których znajdują się 864 lokale.

Potwierdzając swoją strategię biznesową, zakładającą dywersyfikację źródeł przychodów, Spółka położyła nacisk na rozwój segmentu deweloperskiego. W tym celu, został utworzony Pion Deweloperski Mennicy Polskiej, na czele którego stanął Paweł Antonik. Za sprzedaż produktów deweloperskich odpowiedzialny jest Adrian Sączek, a działaniami marketingowymi kieruje Artur Karczykowski. 

Wszystkie osoby pracujące w nowoutworzonym pionie mają wieloletnie doświadczenie w pracy na rynku deweloperskim zarówno jako samodzielni eksperci jak i liderzy zespołów. Posiadają gruntowne przygotowanie oraz legitymują się niezbędnymi uprawnieniami do realizacji i obsługi inwestycji budowlanych na każdym ich etapie.

Dane kontaktowe

 

tel.: (22) 656 44 44

Mennica Polska S.A.
ul. Ciasna 6,
00-232 Warszawa