Mennica Ochrona Sp. z o.o. ma status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej. Posiada również Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, potwierdzające zdolność do zabezpieczenia informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”. Działamy na obszarze RP w zakresie profesjonalnej ochrony obiektów produkcyjno-biurowych oraz transportu surowców, wyrobów i półwyrobów oraz innych przedmiotów wartościowych bądź niebezpiecznych.

Zakres świadczonych usług

Przede wszystkim – bezpieczeństwo

Agenci Ochrony

Nasi agenci ochrony mają wieloletnie doświadczenie, posiadają licencje pracowników ochrony I i II stopnia wydane przez jednostki Policji oraz legitymują się zezwoleniami umożliwiającym posiadanie broni. Dysponują także certyfikatami upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową lub państwową oznaczonych klauzulą „tajne”.

Agenci Ochrony

Ochrona osób i mienia

Świadczymy usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. Do zadań naszych pracowników należy m.in.: monitorowanie obszaru ochranianego, kontrolowanie obecności osób niepożądanych lub zachowujących się podejrzanie, patrolowanie terenu, kontrola ruchu osobowo-materiałowego oraz sprawdzanie zabezpieczeń technicznych i mechanicznych.

Ochrona osób i mienia

Konwojowanie wartości

Za pośrednictwem wyspecjalizowanej jednostki pod nazwą Grupa Konwojowa, świadczymy profesjonalne usługi w zakresie zabezpieczenia transportów wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Na wyposażeniu Grupy znajdują się: broń palna, niezbędne środki ochrony osobistej oraz konieczna aparatura łącznościowa.

Konwojowanie wartości

Liczenie gotówki

Mamy do zaoferowania nowocześnie wyposażoną liczarnię. Oferujemy liczenie, sortowanie, pakowanie oraz kontrolę jakości gotówki.

Liczenie gotówki

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu z wybranymi działami

Ochrona obiektów

Wysokiej jakości usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia

tel.: (22) 656 44 45

 
 

Konwoje

Profesjonalne usługi, zabezpieczanie transportów
Andrzej Grabowski

  tel.: (22) 656 42 05

Ochrona imprez

Fachowe wsparcie przy dużych wydarzeniach
Jan Gańko, Andrzej Grabowski

tel.: (22) 656 42 05

Liczenie gotówki

Nowoczesna i zabezpieczona liczarnia

tel.: (22) 656 45 17