System GOLD™ jest zintegrowanym systemem informatycznym produkcji Mennicy Polskiej S.A., dedykowanym podmiotom publicznego transportu zbiorowego. System wspomaga zarządzanie i obsługę procesu sprzedaży usług elektronicznych, w tym biletów elektronicznych kodowanych na karcie zbliżeniowej (np. Warszawskiej Karty Miejskiej).

Modułowa budowa systemu oraz szerokie możliwości konfiguracji pozwalają na jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia specyficznych wymagań w zakresie funkcjonalności usługi, system GOLD może być rozbudowywany o dodatkowe moduły.

System składa się z dwóch komponentów:

  • systemu centralnego,
  • aplikacji sprzedażowej na urządzeniach sieci sprzedaży.
     

System centralny GOLD zapewnia:

  • gromadzenie i przetwarzanie wszystkich operacji związanych ze sprzedażą zdefiniowanych rodzajów biletów komunikacji miejskiej za pomocą sieci sprzedaży (terminale POS, automaty biletowe, płatności mobilne, e-commerce),
  • zarządzanie danymi dotyczącymi sprzedaży oraz sporządzanie wielowymiarowych raportów,
  • zdalne zarządzanie urządzeniami sprzedażowymi.