Korzyści dla miasta

  • Najnowsza, światowa technologia stosowana w komunikacji
  • Najniższy  koszt budowy i utrzymania systemu dystrybucji biletów
  • 100% eliminacja fraudów, pełne uszczelnienie systemu biletowego
  • Możliwość ewolucyjnego rozwoju systemu biletowego
  • Dostępność usługi  24h/dobę

Korzyści dla pasażerów…

  • Łatwe, wygodne i intuicyjne wnoszenie opłat za przejazdy
  • Możliwość korzystania z komunikacji bez tradycyjnego biletu
  • Możliwość korzystania z komunikacji bez znajomości taryf 
  • Dostępność systemu biletowego w każdym pojeździe   24h/dobę
  • Niezależność systemu  od tradycyjnej sieci sprzedaży