W chwili obecnej Mennica Polska S.A. jest liderem w Polsce w zakresie wdrażania, obsługi i rozwijania systemów Kart Miejskich. Spółka obsługuje ponad dwa miliony kart w całym kraju, na których kodowane są przede wszystkim bilety komunikacji miejskiej. W swoich działaniach Mennica Polska koncentruje się na rynku usług miejskich ze szczególnym ukierunkowaniem na szeroko rozumiany rynek transportu publicznego.

Mennica Polska S.A. już od roku 2001 roku aktywnie rozwija swoją działalność na rynku pieniądza elektronicznego. W tym celu w strukturze Mennicy Polskiej S.A. powstał Pion Płatności Elektronicznych (PPE MPSA), który odpowiada za rozwój, wdrożenie i obsługę systemów karty miejskiej. Od 2006 roku w strukturze Pionu Płatności Elektronicznych funkcjonuje własny „Software House”, co umożliwia dynamiczny rozwój aplikacji obsługujących systemy miejskie, wdrażanie nowych, unikalnych funkcjonalności oraz pozwala na pełną niezależność bez obciążania aplikacjami zewnętrznych dostawców oprogramowania.

Działalność PPE MPSA oparta    jest na następujących modelach biznesowych:

  • Finansowanie i eksploatacja projektu – inwestycja, z której zwrot następuje w okresie eksploatacji systemu w zależności od poziomu realizowanych obrotów.
  • Sprzedaż wdrożonych systemów – zwrot nakładów na stworzony system następuje zaraz po jego wdrożeniu, poprzez sprzedaż systemu dla Zamawiającego.
  • Operatorstwo – PPE MPSA jest operatorem systemu wdrożonego przez innego dostawcę.
  • Dostawa dedykowanych systemów do poboru opłat „fare collection” (wydawnictwo i zarządzanie kartami, terminale multiaplikacyjne, automaty biletowe, płatności mobilne).