Mennica Polska ufundowała medale dla uczestników akcji „Wybiegaj Krew i Szpik”

20 czerwca 2022

16 czerwca na stadionie PGE Narodowy odbył się czwarty charytatywny bieg z ważnym przesłaniem. Jego celem była promocja krwiodawstwa w Polsce. Mennica Polska, tradycyjnie już, ufundowała dla każdego uczestnika biegu pamiątkowy medal. Łącznie w ramach trzech edycji akcji zebrano ponad 1100 litrów krwi. W bazie dawców szpiku zarejestrowało się natomiast blisko 400 osób.

Każdy kilometr na wagę złota

Nadrzędnym celem inicjatywy „Wybiegaj Krew i Szpik” jest konsekwentne zwiększanie świadomości w zakresie potrzeb polskiego krwiodawstwa. Od czterech lat zaangażowanie organizatorów biegu, którymi są Stowarzyszenie Dać Siebie Innym i Fundacja Action-Life, przynosi bardzo realne efekty.

Tylko w ramach ubiegłorocznej edycji zebrano ponad 500 litrów krwi, z czego blisko 344 litry to krew pełna, ponad 143 litrów to osocze, a ponad 113 litrów to płytki krwi. W zbiórce wzięło udział wówczas 1360 osób, a 91 zarejestrowało się jako przyszli dawcy szpiku. Łącznie w trakcie trzech odsłon akcji zebrano 1122 litrów krwi, a w bazie dawców szpiku zarejestrowało się blisko 400 osób. W ramach tegorocznego biegu, wybiegano 1090 litrów krwi oddanej przez 2923 krwiodawców, a 165 osób zarejestrowało się jako przyszli dawcy szpiku. 

Minimalny dystans biegu wynosi 1 km, a maksymalny 5 km. Nie liczy się przy tym czas – każdy może pomóc. Od czterech lat wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymują pamiątkowe srebrzone patynowane medale od Mennicy Polskiej. Dotychczas powstało ich 1300. To ukłon w stronę osób, które aktywnie pomagają promować ideę dobrowolnego oddawania krwi oraz rejestrację w bazie dawców szpiku.

Ogromne potrzeby, małe zasoby

Potrzeby w zakresie pozyskania krwi i jej składników są ogromne, szczególnie przed wakacjami, podczas których dochodzi do zwiększonej liczby wypadków. W szerszym kontekście nie bez znaczenia jest starzenie się społeczeństwa, a także rozwój transplantologii, onkologii, hematologii czy chirurgii sercowo-naczyniowej.