42 mln zł zysku ze sprzedaży Mennicy Polskiej S.A. po pierwszym półroczu 2018 r.

3 sierpnia 2018

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku. Zanotowano istotną poprawę najważniejszych wskaźników finansowych w zakresie działalności kontynuowanej w porównaniu z oczyszczonymi rezultatami z analogicznego okresu sprzed roku. Wysoki zysk ze sprzedaży jest pozytywnym prognostykiem na przyszłość i jednocześnie dowodzi stabilnej pozycji Grupy na rynku.

Bezwzględnie niższe wyniki w zakresie zysku operacyjnego, EBITDA i zysku netto to efekt znaczących, jednorazowych zdarzeń mających miejsce w I kwartale 2017 roku, w szczególności wyniku na dekonsolidacji spółki Mennica-Metale Szlachetne S.A. Dopiero oczyszczenie kategorii wynikowych z wpływu tych zdarzeń pozwala na uzyskanie rzetelnego porównania najnowszych wyników z ubiegłorocznymi.

Oczyszczony ze zdarzeń nietypowych skonsolidowany zysk operacyjny wypracowany przez Grupę Kapitałową przez pierwsze sześć miesięcy 2018 r. wyniósł 39 mln zł przy 8 mln zł uzyskanych w porównywalnym okresie w roku poprzednim. Zysk netto za I półrocze 2018 roku to 30 mln zł w stosunku wyniku równego 4 mln w porównywalnym okresie w roku 2017, a oczyszczona EBITDA osiągnęła poziom 51 mln zł., poprawiając zeszłoroczny poziom o 34 mln.

Do niemal pięciokrotnej poprawy wyniku z działalności operacyjnej przyczynił się przede wszystkim zysk odnotowany na działalności deweloperskiej, w której w ostatnim kwartale odnotowano pierwszy przychody ze sprzedaży mieszkań. Poza 18,8 mln poprawą w tym segmencie, duży wpływ na ostateczny rezultat miał również przychód uzyskany w segmencie produktów menniczych wypracowany dzięki realizacji drugiej części dostaw medali dla Ministerstwa Finansów Tajlandii. Dostarczenie finalnej tury złotych wyrobów do kontrahenta pozwoliło na osiągnięcie ponad 419 mln zł przychodu tego segmentu i spowodowało wzrost wyniku z menniczej działalności operacyjnej o 10,1 mln zł . – mówi Agnieszka Pyszczek, dyrektor ds. finansowych Mennicy Polskiej S.A.

Segment produktów menniczych w I półroczu 2018 r. wygenerował przychód na poziomie 419,1 mln zł w porównaniu z 204,9 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku. W trakcie ostatnich miesięcy Mennica Polska konsekwentnie realizowała strategię międzynarodowej ekspansji i wykorzystania swojego potencjału na rynkach zagranicznych w zakresie produkcji monet obiegowych. Wśród państw, których Banki Centralne w ostatnim czasie podpisały kontrakty na wybicie monet znajduje się między innymi Tajlandia, Boliwia, Paragwaj, Kostaryka czy Albania. Niezmiennie kontynuowana jest też realizacja całego ciągu monetarnego dla Narodowego Banku Polskiego. W kwietniu br. Mennica Polska S.A. została wyróżniona aż czterema nagrodami podczas prestiżowej Konferencji Dyrektorów Mennic

MDC w Seulu. Tym samym została potwierdzona pozycja Mennicy Polskiej jako światowego lidera w zakresie jakości oraz zaawansowania technologicznego wyrobów. Unikalne projekty Mennicy zdominowały kategorie monet złotych, srebrnych oraz pozostałych, uzyskując pierwsze stopnie podium w każdej z wymienionych.

Półroczne przychody z segmentu płatności elektronicznych utrzymały się na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego. Wyniosły one 165,6 mln zł w porównaniu do niespełna 173 mln zł za I półrocze 2017 r. Istotnym do odnotowania jest fakt, że w tym obszarze działalności nastąpił znaczący wzrost wyniku finansowego (o 2 mln zł) i EBITDA (o 5,1 mln zł) jako konsekwencja osiągnięcia lepszych wyników na projekcie Wrocławskiej, Gdańskiej i Poznańskiej Karty Miejskiej. Kluczowym dla segmentu dokonaniem było wdrożenie nowego Systemu URBANCARD we Wrocławiu, dzięki któremu stolica Dolnego Śląska awansowała do czołówki najbardziej zaawansowanych technologicznie pod względem dystrybucji biletów transportu publicznego miast na świecie. Umowa Mennicy Polskiej z Wrocławiem zapewnia kontynuację tej strategicznej współpracy przez kolejne 102 miesiące.

W segmencie działalności deweloperskiej GK Mennica Polska S.A. znacznie poprawiła wyniki półroczne. Przychody segmentu wzrosły w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku o 40,6 mln zł i wyniosły 43,1 mln. Wzrost odnotowano również w zakresie wskaźnika EBITDA, zeszłoroczny wynik został podwyższony o 18,5 mln i osiągnął poziom równy 15,2 mln zł. Kluczowe dla rezultatów finansowych było zakończenie realizacji I etapu inwestycji „Mennica Residence”, co pozwoliło rozpocząć procedurę odbiorów technicznych i przekazywania lokali. Do końca I półrocza 2018 roku sprzedano na podstawie umów deweloperskich 186 ze 189 oraz   podpisano 66 ostatecznych aktów notarialnych z nabywcami mieszkań, co przełożyło się na wyjątkowo pozytywny obraz w  całym segmencie.

Znaczący postęp w pracach osiągnięto także w ramach II etapu realizacji projektu „Mennica Residence”. Co więcej, podpisano już ponad 300 umów deweloperskich, przedwstępnych lub rezerwacji, co stanowi niemalże 90% wszystkich mieszkań. Procedura uzyskiwania wymaganych zgód na budowę na terenie najnowszej inwestycji Mennicy Polskiej wzdłuż ulicy Jagiellońskiej w Warszawie jest już na dalece zaawansowanym etapie - mówi Grzegorz Zambrzycki, prezes zarządu Mennicy Polskiej S.A.

Wielkościami bilansowymi, których poziomy na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy uległy największym zmianom są zapasy oraz zobowiązania. Zmniejszenie aktywów obrotowych jest następstwem dostawy złotych medali dla kontrahenta z Tajlandii. Po stronie pasywnej bilansu widoczny jest proporcjonalny spadek zobowiązań związany z rozliczeniem otrzymanej zaliczki z tytułu produkcji i dostawy medali dla azjatyckiego klienta. Na obniżenie poziomu zapasów wpłynęło również przekazanie mieszkań nabywcom w ramach projektu „Mennica Residence”. Z kolei projekt „Jagiellońska” przyczynił się do znaczącego wzrostu zapasów z powodu reklasyfikacji gruntów z aktywów trwałych do aktywów obrotowych. Otrzymane przedpłaty w ramach działalności deweloperskiej spowodowały natomiast wzrost zobowiązań krótkoterminowych.

***

Mennica Polska S.A. jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Jako jedna z nielicznych wykonuje monety kolekcjonerskie w praktycznie każdej technologii, jaka pojawia się na rynku. Ta przewaga konkurencyjna, w połączeniu z najwyższymi kompetencjami projektantów monet, pozwala jej systematycznie zdobywać nagrody na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach.

W pozostałych segmentach działalności jesteśmy jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej w kraju (działamy w największych miastach w Polsce, jak np.: Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Bydgoszcz, Łódź).

Od kilku lat Mennica coraz prężniej angażuje się również w inwestycje w segmencie nieruchomości. Najnowszym projektem w tym obszarze jest nowoczesny kompleks biurowy – „Mennica Legacy Tower” oraz zespół budynków mieszkalnych „Mennica Residence”. Do Grupy należy również udział w połowie 27-hektarowej działki na Żeraniu (Warszawa), działka na Annopolu oraz atrakcyjne działki w centrum stolicy.


Dodatkowe informacje:
Karolina Mystek


  tel.: +48 604 262 362