Mennica Polska Diamentem Forbesa 2019

31 stycznia 2019

Dobra sytuacja finansowa, rosnąca wartość rynkowa oraz pozytywny rating współpracy to czynniki, które przyczyniły się do uwzględnienia Mennicy Polskiej S.A. w rankingu ”Diamenty Forbesa”. Spółka została sklasyfikowana na wysokim, 22. miejscu  w zestawieniu najdynamiczniej rozwijających się firm w województwie mazowieckim i na 56. miejscu w rankingu ogólnopolskim.

Aby otrzymać tytuł Diament Forbesa 2019 Mennica Polska w pierwszej kolejności musiała uzyskać pozytywny ranking wiarygodności i ryzyka współpracy. Następnym wymogiem była wysoka płynność oraz terminowe dokonywanie wpłat względem swoich kontrahentów. Warunkami koniecznymi były także dodatni wynik finansowy i wartość kapitałów własnych. W ocenie analitycy brali pod uwagę nie tylko osiągane zyski, ale także potencjał pracowników i posiadane know-how. Uzyskana 35,72 proc. średnia ważona wzrostu pozwoliła na uzyskanie miejsca wśród 25 najefektywniejszych firm w kategorii „Firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł”.

Diamenty Forbesa to lista opracowywana przez wywiadownię Bisnode w porozumieniu z miesięcznikiem „Forbes” już od dwunastu lat. Wycena podmiotów dokonywana jest metodą szwajcarską, która obejmuje kryteria dochodowe i majątkowe, co gwarantuje kompleksowość analizy.

 

Dodatkowe informacje:
Karolina Mystek

  tel.: +48 604 262 362