Mennica Polska S.A. wita nowego członka zarządu

1 lutego 2018

​9 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. powołała Panią Agnieszkę Pyszczek na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Dotychczasowa członek Rady Nadzorczej nową funkcję będzie sprawować w okresie od 1 lutego do 1 maja bieżącego roku.

Pani Agnieszka Pyszczek jest absolwentką Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ścieżkę zawodową rozpoczęła jako asystent biegłego rewidenta w spółkach Misters Audytor i System Rewident. Od 2004 roku związana jest z Multico sp. z o.o., gdzie kolejno pełniła obowiązki zastępcy głównego księgowego, głównego księgowego i prokurenta. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku dyrektora finansowego i prokurenta.

Pani Agnieszka Pyszczek pełniła również funkcje sekretarza rady nadzorczej Feroco S.A. oraz członka zarządu De System sp. z o.o. Ponadto, była członkiem rady nadzorczej spółek Energopol-Warszawa S.A i Wartico-Invest sp. z o.o. W spółce NEWAG pełni aktualnie rolę członka rady nadzorczej i komitetu audytu.

Nabyte na przestrzeni lat wiedza, doświadczenie jak i nieposzlakowana opinia Pani Agnieszki Pyszczek niewątpliwie pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie Spółki.
 

Dodatkowe informacje: 
Karolina Mystek


  tel.: +48 604 262 362