Produkcja 1, 2 i 5 groszy wraca do Mennicy Polskiej

19 grudnia 2016

W wyniku ramowej umowy zawartej z Narodowym Bankiem Polskim, Mennica Polska od początku 2017 roku będzie ponownie odpowiedzialna za produkcję monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Zamówienie obejmuje również produkcję monet kolekcjonerskich całego planu emisyjnego.

Od początku 2017 roku Mennica Polska będzie odpowiedzialna za obsługę całego ciągu monetarnego na rzecz Narodowego Banku Polskiego (1, 2, 5, 10, 20 i 50 gr oraz 1, 2 i 5 zł), zgodnie z zamówieniem, które wpłynęło do Spółki 16 grudnia br. Poza omawianymi, Mennica Polska pozostaje producentem monet okolicznościowych i kolekcjonerskich dla NBP.

– Możliwość kontynuacji naszej historii, jako mennicy narodowej, poprzez zapewnienie całego ciągu monetarnego na rzecz Narodowego Banku Polskiego jest dla nas bardzo ważna. Szczególna również z uwagi na fakt, że zamówienie na dostawy 1, 2, 5 groszy wraca do nas w jublileuszowym roku 250-lecia istanienia Mennicy Polskiej. – podsumowuje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

Od 1 stycznia 1995 roku Narodowy Bank Polski emituje 9 nominałów monet obiegowych. Do kwietnia 2014 roku Mennica Polska S.A. obsługiwała nieprzerwanie cały ciąg monetarny na rzecz Banku. Od kwietnia 2014 do końca 2016 roku za produkcję i dostawy części w/w ciągu (monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy) odpowiada brytyjska mennica (The Royal Mint).