Nowy system URBANCARD we Wrocławiu

14 lutego 2018

​Nowy system dystrybucji biletów, który zacznie funkcjonować już 8 marca 2018 roku, to przede wszystkim uproszczenie procesu zakupu biletów komunikacji miejskiej. Co istotne, wraz z jego wdrożeniem, rozszerzeniu ulegnie gama form zakupu biletów, uprawniających do przejazdu.

- Pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli skorzystać z większej liczby biletomatów na przystankach, nowych elektronicznych kasowników z możliwością dokonania opłaty za przejazd, więcej biur obsługi klienta, także tych dla studentów. Będzie dużo nowych form płatności za podróż (również telefonem) i opcji na samej karcie elektronicznej - mówi Lech Filipiak, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Zakup biletów za pośrednictwem elektronicznego kasownika (przy użyciu karty płatniczej lub EP) będzie możliwy 24 h/dobę. W przypadku biletu czasowego podróżny może wielokrotnie korzystać z różnych środków transportu, bez potrzeby zakupu nowego biletu – oczywiście w czasie trwania jego ważności. Pasażerom zostaną zaproponowane najpowszechniejsze typy biletów.

- Pasażerowie otrzymają możliwość kupienia biletu jednorazowego lub czasowego bezpośrednio w kasowniku, w modelu „bilet na karcie”. System URBANCARD będzie automatycznie przypisywać taki bilet do numeru karty płatniczej, którą był dokonany zakup. Dzięki temu papierowy bilet w ogóle przestanie być potrzebny, a jego rolę z powodzeniem przejmie karta zbliżeniowa. Dzięki temu szybkie, wygodne i bezpieczne płatności zbliżeniowe, które wrocławianie dobrze znają ze sklepów, zyskają nowy wymiar w komunikacji miejskiej. Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, które wdraża to innowacyjne rozwiązanie na dużą skalę, idąc w ślady np. Londynu – mówi Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe.

Okazanie kontrolerowi zbliżeniowej karty płatniczej, którą uprzednio zakupiono bilet, jest całkowicie bezpieczne. Bilet jest rejestrowany w Systemie Centralnym, a dane karty są automatycznie szyfrowane i zapisane w bezpiecznej formie. Kontroler otrzymuje z Systemu Centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu i nie ma dostępu do żadnych innych danych.

Natomiast, dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mogą używać kart płatniczych, stworzono możliwość kupowania biletów jednorazowych i czasowych w kasownikach oraz biletomatach za pomocą karty URBANCARD EP. Elektroniczna Portmonetka to rozwiązanie pozwalające na przechowywanie środków finansowych, zapisywanych na URBANCARD EP, pod postacią punktów. W dalszym ciągu pozostanie ona nośnikiem biletów okresowych i będzie ją można doładować w stacjonarnych Automatach Biletowych, Punktach Sprzedaży i na stronie www.

Ogromnym udogodnieniem związanym z Nowym Systemem jest wzrost liczby urządzeń, przy pomocy których możemy nabyć lub skasować bilet. Na pokładach pojazdów komunikacji miejskiej, w miejsce 820 mobilnych biletomatów pojawi się 3300 nowych elektronicznych kasowników, po kilka na środek transportu.

Dotychczasowe 125 automatów biletowych zostanie zastąpione przez 170 nowoczesnych biletomatów, umożliwiających nabycie biletów i doładowanie Elektronicznej Portmonetki. Nowe maszyny, oprócz tradycyjnych metod płatności, będą akceptować transakcje zbliżeniowe kartami płatniczymi oraz przy pomocy BLIK i Android Pay. Wzrośnie również liczba kiosków z terminalami, pozwalającymi na doładowania URBANCARD. Rozszerzone zostaną także funkcjonalności aplikacji mobilnej oraz portalu podróżnika.

- Unikatowy system gwarantuje dodatkowo niski koszt utrzymania systemu dystrybucji oraz zabezpieczenie przed oszustwami. Daje on możliwość ewolucji systemu w przyszłości i jego coraz lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniającej się przestrzeni miejskiej. Dla pasażerów wiąże się on z wymiernymi korzyściami w postaci m.in. całodobowego dostępu, możliwości korzystania z komunikacji bez tradycyjnego biletu oraz wyboru dogodnej formy wnoszenia opłaty za przejazd - wylicza zalety nowego rozwiązania Jacek Sieński, dyrektor działu handlowego, Pion Płatności Elektronicznych Mennicy Polskiej S.A.

Dodatkowym udogodnieniem dla pasażerów komunikacji miejskiej będzie zwiększenie liczby BOK-ów. Obecnie funkcjonowały tylko dwa BOK-i i jeden punkt sezonowy. Od 8 marca klienci będą mogli skorzystać z czterech Biur Obsługi Klienta i trzech punktów do  obsługi studentów.

Wprowadzone rozwiązania będą przyjazne dla użytkownika i czytelne nawet dla osób posługujących się nimi po raz pierwszy. Nowe, szybkie metody zakupu biletu odciążą dotychczasowe kanały sprzedaży i pozwolą na ich nabycie w każdym momencie.


Dodatkowe informacje: 
Karolina Mystek


  tel.: +48 604 262 362