Co to jest gold-silver ratio?

22 września 2021

Czym jest gold silver ratio i od czego zależy? Jaki był historycznie, a jaki jest obecnie?

Dawno temu wartość złota i srebra były takie same, jednak z czasem złoto stało się cenniejszym kruszcem. Między tymi metalami szlachetnymi występuje ścisła korelacja, która ma duże znaczenie dla inwestorów. Zależność ta polega na tym, że gdy cena złota wzrasta, to drożeje także srebro. Natomiast w sytuacji kryzysu gospodarczego siła nabywcza pieniądza spada, obniżeniu ulegają stopy procentowe, sytuacja na giełdzie staje się niestabilna i właśnie wtedy okazuje się, że to złoto jest najlepszym zabezpieczeniem kapitału. Jego cena rośnie szybko, a cena srebra wolniej. Stosunek złota do srebra jest wyższy.

Gold-silver ratio, czyli stosunek złota do srebra

Gold silver ratio to stosunek ceny złota do srebra. Wskazuje, jak dużo uncji srebra jest potrzebnych do zakupu 1 uncji złota. Dla przykładu – współczynnik 70 oznacza, że 1 uncja złota kosztuje tyle co 70 uncji srebra. Gdy stosunek ten osiąga wartość 70 lub ją przekracza cena srebra jest atrakcyjna. Gdy przekracza 80 lub 90, to oznacza, że srebro jest bardzo niedoszacowane.

Od czego jest uzależniony stosunek ceny złota do srebra?

Gold silver ratio jest uzależniony przede wszystkim od podaży pieniądza związanego ze złotem i srebrem, czyli ilości kupowanych kruszców oraz ilości dostępnego złota i srebra. Jednak obecnie duży wpływ ma także sytuacja pandemiczna, która namieszała w światowej gospodarce. Cena złota spadła, jednak cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Wartość srebra także wzrosła w stosunku do czasu przed pandemią i utrzymuje się na stałym, dość wysokim poziomie.

Trochę historii

W starożytnym Egipcie wskaźnik gold silver ratio wynosił 1, nie było zatem różnicy w wartości obu tych kruszców. Na przestrzeni wieków stosunek złota do srebra utrzymywał się na poziomie 1:8-1:14, czyli 1 złotą monetę można było wymienić na od 8 do 14 srebrnych. Ta proporcja zmieniła się dopiero w XIX wieku w związku z postępem technologicznym i działaniem wolnego rynku. Duże rozbieżności pojawiły się natomiast dopiero w XX wieku z racji odkrycia dużych pokładów srebra w Ameryce. Przez wieki stosunek ceny złota do srebra był stabilny. Dlaczego? Ponieważ to rządy regulowały ceny metali szlachetnych. Za czasów Imperium Rzymskiego stosunek ten wynosił 1:12, w czasach świetności Republiki Weneckiej 1:14, a ok. roku 1330 spadł do poziomu 1:10.

W XX wieku najniższy poziom gold silver ratio został odnotowany w I kwartale 1980 roku – cena złota osiągnęła poziom 850 dolarów za uncję z powodu wysokiej inflacji w Stanach Zjednoczonych, rewolucji w Iranie oraz interwencji w Afganistanie. Jednocześnie rosła cena srebra, aż osiągnęła poziom 48 dolarów za uncję i w efekcie miał miejsce spadek stosunku ceny złota do srebra do poziomu 17.

Jak obecnie kształtuje się gold silver?

Obecnie gold silver ratio to wypadkowa kilku czynników, tj. podaży pieniądza związanego ze złotem oraz związanego ze srebrem, a także ilości dostępnego złota oraz dostępnego srebra.

Duży wpływ na stosunek złota do srebra miała pandemia Covid-19. Spowodowała spadek ceny srebra w marcu 2020 roku do poziomu najniższego od ponad 10 lat, natomiast korekta ceny złota była mniejsza. Złoto kosztowało 124 razy więcej niż srebro. Później oba kruszce podrożały, ale srebro szybciej i w związku z tym stosunek ceny złota do srebra zmalał. W sierpniu 2020 roku cena złota osiągnęła historyczny rekord, tj. 2075 dolarów za uncję. Następnie miała miejsce korekta cen obu metali, a ich relacja na koniec roku 2020 wynosiła 70. W chwili pisania tekstu, czyli we wrześniu 2021 roku gold silver ratio wynosi 78,9.