Wyniki za pierwsze półrocze potwierdzają silną pozycję Mennicy Polskiej

4 sierpnia 2023

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA podsumowała pierwsze dwa kwartały bieżącego roku. Zaraportowane wyniki, po uwzględnieniu wysokiej bazy porównawczej za rok ubiegły, potwierdzają silną pozycję i stabilność finansową Spółki. Przychody ze sprzedaży wyniosły 570,4 mln zł, zysk netto 36,4 mln zł, a EBITDA, uwzględniająca udział w wynikach inwestycji wycenianych metodą praw własności, 48,4 mln zł. 

Na porównanie wskaźników finansowych w pierwszym półroczu bieżącego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, istotny wpływ miała wysoka baza za 2022 rok. Była ona powiązana z rekordowymi wynikami sprzedaży żółtego kruszcu po wybuchu wojny w Ukrainie. 

– W okresie sprawozdawczym, poza sprzedażą złota inwestycyjnego, która w dużej mierze uzależniona jest od sytuacji geopolitycznej, w pozostałych obszarach produktowych w segmencie menniczym oraz w segmencie płatności elektronicznych odnotowaliśmy rok do roku wzrosty – informuje Katarzyna Budnicka, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej – Należy jednocześnie podkreślić, że w rachunku wyników nie została wykazana sprzedaż przedwstępna lokali w projekcie „Bulwary Praskie”, zrealizowana do chwili obecnej. Zostanie ona zaraportowana w kolejnych okresach, po podpisaniu końcowych umów sprzedaży w formie aktów notarialnych – podsumowuje Katarzyna Budnicka.

Produkty mennicze

Przychody w podstawowym segmencie działalności wyniosły 453,6 mln zł (654,5 mln zł w I-II Q 2022 r.). Wynik segmentu to 21,7 mln zł (44,9 mln zł w I-II Q ub. r.), a EBITDA 24,9 mln zł (47,6 mln zł w I-II Q 2022 r.). W okresie sprawozdawczym, odpowiadając na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców, Mennica Polska bardzo konsekwentnie rozwijała kanały dystrybucji produktów inwestycyjnych. Tylko w pierwszym kwartale tego roku Spółka otworzyła trzy nowe biura sprzedaży, zlokalizowane w Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu i Łodzi. Dla klientów ceniących sobie możliwość realizacji zakupów w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, Mennica uruchomiła najnowocześniejszą menniczą platformę sprzedażową online w Europie. Za jej pośrednictwem możliwy jest zarówno zakup produktów kolekcjonerskich i prezentowych, jak również inwestycyjnych.

– W okresie sprawozdawczym do naszych klientów, pod postacią sztabek i monet, przekazaliśmy 3,8 tony kruszców, z czego blisko 1 tonę stanowiło złoto. Pozyskaliśmy również kilka znaczących zamówień w obrocie zagranicznym, między innymi z Dubaju i Kataru, gdzie trafią wyprodukowane przez nas srebrne sztaby – podsumowuje Katarzyna Budnicka.

W segmencie monet obiegowych, Mennica Polska kontynuowała stabilną współpracę z Narodowym Bankiem Polskim, dla którego dostarczyła w analizowanym okresie ponad 511 mln sztuk monet
o łącznej wartości 75 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, to o 127 proc. więcej pod względem wolumenu oraz o prawie 46 proc. więcej pod względem wartości.  W grupie monet kolekcjonerskich w pierwszych dwóch kwartałach tego roku dla NBP wybito ponad 64 tys. sztuk monet o łącznej wartości 5,6 mln zł.

W obrocie zagranicznym, w pierwszych sześciu miesiącach br., Mennica Polska realizowała dostawy monet do banków centralnych głównie z Ameryki Południowej i Azji, w tym m.in. do Banku Kolumbii, Centralnego Banku Dominikany, Banku Gwatemali i Skarbca Tajlandii.

Mennica Polska to marka rozpoznawalna na całym świecie. Jesteśmy dziś uznawani za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie i niezawodnych mennic na świecie, co daje nam możliwość udziału w ważnych przetargach i realizacji intratnych zleceń – mówi Siemowit Kalukiewicz, Członek Zarządu ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki w Mennicy Polskiej – Ważnymi dla nas wydarzeniami w okresie sprawozdawczym było wygranie dwóch istotnych przetargów ogłoszonych przez Bank Centralny Dominikany oraz Narodowy Bank Gruzji. Kontrakty dotyczą produkcji monet obiegowych, których produkcja rozpocznie się w drugim półroczu, natomiast zakończenie tych projektów planowane jest na drugą połowę 2024 roku. Wygraliśmy także trzy ciekawe oraz zaawansowane technologicznie projekty na produkcję monet oraz wyrobów kolekcjonerskich dla banków w Turkmenistanie, Armenii oraz Urugwaju. Będą one realizowane jeszcze w tym roku – informuje Siemowit Kalukiewicz.

Istotnym wydarzeniem w grupie monet kolekcjonerskich była realizacja zamówienia srebrnych i złotych monet dla Narodowego Banku Gruzji oraz wygrany przetarg Centralnego Banku Armenii na produkcję 4500 sztuk złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich. 

Płatności elektroniczne

W analizowanym okresie przychody segmentu wyniosły 113,5 mln zł w stosunku do 97,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik segmentu to 4,1 mln zł (0,4 mln zł w I-II Q 2022 r.). EBITDA wyniosła 9,4 mln zł (5,5 mln zł w I-II Q 2022 r.). Znacząca poprawa wyników jest wypadkową kilku czynników.

W okresie sprawozdawczym segment płatności elektronicznych odnotował wzrost przychodów, w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym, o prawie 17 proc. To między innymi efekt systematycznie zwiększającego się grona pasażerów komunikacji miejskiej. Za wyższy o 3,7 mln zł wynik segmentu odpowiadają również działania ukierunkowane na optymalizację kosztów – informuje Katarzyna Budnicka.

W omawianym okresie Mennica Polska kontynuowała rozwój projektów ze swojego portfolio. Sfinalizowała również wdrożenie Open Payment System ​w Poznaniu i gminach ościennych. ​W efekcie współpracy władz miasta i Mennicy Polskiej, ze znaczącym wsparciem technologicznym firm Mastercard oraz Fiserv Polska S.A., mobilne kasowniki pojawiły się w ok. 740 pojazdach komunikacji miejskiej. Warto podkreślić, że rozwiązanie OPS już czterokrotnie uznano za najlepszy system poboru opłat w transporcie publicznym w ramach międzynarodowych targów branżowych TRANSEXPO. Najwyższy poziom zabezpieczenia transakcji bezgotówkowych, realizowanych w automatach mobilnych i stacjonarnych należących do Mennicy Polskiej, kolejny rok z rzędu, został potwierdzony certyfikatem PCI DSS (PCI Data Security Standard). Umiejętność spełnienia przez Mennicę Polską rygorystycznych wytycznych międzynarodowym organizacji płatniczych Visa i Mastercard, to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności dla pasażerów oraz władz miast.  

Działalność deweloperska

Przychody segmentu wyniosły w pierwszym sześciu miesiącach tego roku 3,2 mln zł (5,8 mln zł w I-II Q ub.r.). Wynik segmentu to 10,7 mln zł (-14,3 mln zł w I-II Q 2022 r.). Wynik EBITDA, uwzględniający udział w wynikach inwestycji wycenianych metodą praw własności, to 12 mln zł (-13 mln zł w I-II Q ub. r.).

W przypadku inwestycji „Bulwary Praskie” sprzedaż mieszkań, w rozumieniu podpisanych umów deweloperskich lub umów przedwstępnych sprzedaży, w budynkach R2-R3, S2-S3 oraz R1 na koniec bieżącego roku zamknęła się liczbą 297 podpisanych umów deweloperskich. Stanowi to ponad 91 proc. wszystkich lokali w budynkach będących w realizacji. W kolejnych kwartałach (N, O, P), dla których sprzedaż dopiero zostanie uruchomiona, powstanie 747 mieszkań.

Wyniki zrealizowanych w pierwszej połowie 2023 roku transakcji zakupu nieruchomości w ramach projektu „Bulwary Praskie” wykażemy w kolejnych okresach, po podpisaniu przez nabywców aktów notarialnych wyjaśnia Katarzyna Budnicka.

W kontekście projektu „Mennica Legacy Tower”, już po dniu bilansowym, Mennica Polska złożyła ofertę na zakup udziałów ​w tej inwestycji o łącznej wartości 135 mln euro za 50 proc. udziałów w projekcie MLT wraz z przejęciem zobowiązań spółki projektowej. 27 lipca br. Mennica otrzymała ostatnie z wymaganych oświadczeń o przyjęciu przez sprzedających oferty, co umożliwia jej przystąpienie do badania due diligence oraz negocjacji dokumentów transakcji. Cena za akcje, cena za udziały oraz kwota spłaty obligacji zostanie potwierdzona w ostateczniej ofercie po zakończeniu badania.