Kolejne miasta wprowadzą Open Payment System Mennicy Polskiej

3 września 2018

Stworzony przez Mennicę Polską, innowacyjny Open Payment System, już wkrótce pojawi się w kolejnych miastach. Pierwsze z nich to Bydgoszcz, która w kwietniu 2018 r. podpisała umowę z Mennicą Polską na wdrożenie tego jednolitego systemu poboru opłat w transporcie miejskim. W ramach programu pilotażowego Open Payment System pojawi się również w Gdańsku oraz na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Dotychczasowe doświadczenie Mennicy Polskiej w obszarze rozwiązań dla transportu publicznego oraz sukces wdrożonych systemów przesądziły o decyzji władz lokalnych Bydgoszczy, Gdańska i GOP. We wszystkich przypadkach wybór Open Payment System (OPS) poparty był troską o wygodę pasażerów oraz dbałością o właściwą alokację środków budżetowych.

 - Sposób działania innowacyjnego OPS można opisać hasłem - „wybierz, zbliż i jedź”. Wybór biletu na ekranie inteligentnego terminala znajdującego się na pokładzie pojazdu komunikacji miejskiej a następnie przyłożenie zbliżeniowej karty płatniczej do czytnika, równoznaczne jest z nabyciem i skasowaniem biletu i uzyskaniem uprawnienia do przejazdu. Istotną nowością OPS jest nadanie zbliżeniowym kartom bankowym podwójnej funkcji - pełnią one jednocześnie rolę środka płatniczego oraz identyfikatora płatności w przypadku kontroli. Analogicznie za przejazd będzie można zapłacić smartfonem, obsługującym technologię HCE lub NFC – mówi Jacek Sieński, Dyrektor Działu Handlowego Płatności Elektronicznych Mennicy Polskiej.

Zakup biletu w elektronicznej formie trwa ułamki sekund, a bezpieczeństwo każdej transakcji z użyciem nowego Systemu zgodne jest ze standardami organizacji płatniczych VISA i Mastercard, co daje jego użytkownikom, czyli pasażerom komunikacji miejskiej, gwarancję najwyżej jakości i bezpieczeństwa. Zbliżeniowa karta płatnicza w pełni zastępuje tradycyjny bilet papierowy. W obliczu rosnącej popularności płatności zbliżeniowych w Polsce, system wykorzystujący tę technologię to trafna odpowiedź na trendy rynkowe.

 - Umowa pomiędzy Mennicą Polską S.A oraz Miastem Bydgoszcz zakłada wyposażenie wszystkich pojazdów bydgoskiej komunikacji w nowoczesne automaty biletowe, które poszerzą dotychczasową sieć dystrybucji biletów. Mennica Polska od kilku lat obsługuje system karty miejskiej w największym mieście województwa kujawsko-pomorskiego. W tym kontekście wdrożenie OPS stanowić będzie kontynuację współpracy z Miastem Bydgoszcz na polu poboru opłat za usługi publiczne – dodaje Grzegorz Zambrzycki, Prezes Mennicy Polskiej S.A.

Nowe urządzenia będą umożliwiały wnoszenie opłat za bilety jednorazowe i czasowe przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej. Dodatkowo, ich funkcjonalności przewidują możliwość sprawdzenia stanu Bydgoskiej Karty Miejskiej (BKM), czy zakodowanie na niej biletu okresowego nabytego przez Internet. Należy zaznaczyć, że terminale pokładowe posiadają jedynie opcję sprzedaży biletów w formie elektronicznej, co oznacza, że nie będzie można w nich zakupić, czy skasować tradycyjnego kartonika. W ramach umowy, Mennica Polska dostarczy także komplet nowych czytników kontrolerskich, które pozwolą na weryfikację ważności biletu zakupionego zarówno za pomocą BKM oraz karty bankowej zbliżeniowej. Inauguracja nowego systemu planowana jest na początek października.

Umowa z Miastem Gdańsk przewiduje instalację 23 biletomatów pokładowych w 15 autobusach kursujących pomiędzy Lotniskiem im. Lecha Wałęsy a centrum miasta. Open Payment System jest szczególnie wygodny dla podróżujących, którzy nie znają obowiązujących taryf i nie mają czasu na szukanie punktu sprzedaży tradycyjnych biletów. Co ważne dla przyjezdnych i okazyjnych pasażerów, nowoczesne rozwiązanie eliminuje również konieczność posiadania dedykowanej karty miejskiej. Decyzja o przeprowadzeniu pilotażu na liniach użytkowanych głównie przez pasażerów lotniczych jest poparta chęcią jak najlepszego wykorzystania potencjału Open Payment System. Zakup biletu elektronicznego za pomocą karty zbliżeniowej na wybranej linii będzie możliwy już w październiku.

Natomiast w ramach umowy zawartej pomiędzy Mennicą Polską a KZK GOP nowoczesne automaty biletowe, pozwalające na zakup z użyciem zbliżeniowej karty płatniczej, pojawią się w 28 pojazdach. Z nowych urządzeń korzystać będą mogli pasażerowie 1 linii autobusowej PKM Katowice oraz 1 linii tramwajowej, obsługiwanej przez Tramwaje Śląskie. Równolegle do prowadzonego pilotażu, bez zmian funkcjonować będzie system ŚKUP.

To, co stanowi o wyjątkowości Open Payment System Mennicy Polskiej, to jego architektura, która umożliwia dostosowanie do specyficznych potrzeb ośrodka miejskiego, w którym jest wprowadzany. Pozwala ona na integrację i rozliczanie usług publicznych, dostarczanych przez różnych operatorów transportu. OPS rozwiązuje problem różnic taryfowych, zwalniając podróżnego z obowiązku ich znajomości. Bez względu na to, w jakim mieście aktualnie się znajduje i jakim środkiem transportu porusza, do opłacenia przejazdu wystarczy zbliżeniowa karta płatnicza, co stanowi duży atut dla pasażerów, chociażby KZK GOP. Oszczędności uzyskane dzięki niższym kosztom eksploatacji i utrzymania oraz przychód pochodzący z uszczelnienia systemu poboru opłat mogą zostać przeznaczone na inicjatywy lokalne przyczyniając się do wzrostu zadowolenia lokalnej społeczności.

 - Rosnące zainteresowanie systemem Mennicy Polskiej dowodzi, że miasta polskie podążają z duchem czasu i odważnie wprowadzają technologicznie zaawansowane rozwiązania, korzystając z dobrodziejstw, które oferują. Open Payment System gwarantuje nie tylko podniesienie komfortu podróżowania oraz uzyskanie wymiernych korzyści finansowych dla lokalnych budżetów, ale jest pozytywnym krokiem w kierunku redukcji negatywnego wpływu miast na środowiskopodsumowuje Jacek Sieński


Dodatkowe informacje:
Karolina Mystek


  tel.: +48 604 262 362