Mennica Polska partnerem Kongresu Regionów

27 czerwca 2018

We Wrocławiu trwa coroczny Kongres Regionów, w którym biorą udział liderzy samorządów z całej Polski oraz eksperci z dziedzin ekologii, cyfryzacji oraz finansów. Mennica Polska jest nie tylko partnerem tego wydarzenia, ale również przedstawiciel Spółki jest prelegentem w panelu dyskusyjnym, dotyczącym mobilności w nowoczesnym mieście.

We Wrocławiu trwa coroczny Kongres Regionów, w którym biorą udział liderzy samorządów z całej Polski oraz eksperci z dziedzin ekologii, cyfryzacji oraz finansów. Mennica Polska jest nie tylko partnerem tego wydarzenia, ale również przedstawiciel Spółki jest prelegentem w panelu dyskusyjnym, dotyczącym mobilności w nowoczesnym mieście.

Kongres Regionów jest cyklicznym spotkaniem, stanowiącym jeden z kluczowych kanałów komunikacji z sektorem samorządowym, oraz cenną platformą wymiany informacji. Podczas dwudniowego Kongresu (26-27 czerwca br.) prelegenci poruszają problematykę innowacyjności polskich miast, prezentują też możliwe rozwiązania dotychczasowych nieefektywności. Kongres Regionów 2018 to dwie sesje plenarne, liczne panele dyskusyjne oraz prezentacje ponad 70 prelegentów.


Źrodlo: Forbes

Dużą część dyskusji zajmują kwestie związane z mobilnością oraz nowatorskimi pomysłami z zakresu transportu miejskiego. – Nasz system stanowi przełom w metodach opłacania przejazdów komunikacją miejską. Bardzo cieszy nas obecność na Kongresie Regionów i fakt, że wśród uczestników Kongresu znajdują się osoby mające faktyczny wpływ na obraz dzisiejszej Polski. I dlatego tak ważne jest dla nas zaprezentowanie korzyści, jakie płyną z wprowadzenia oferowanych przez Mennicę Polską nowoczesnych systemów poboru opłat za usługi publiczne. Niedawno uruchomiony wrocławski projekt UrbanCard jest konkretnym punktem odniesienia w dyskusji. Podczas wdrażania tego najbardziej zaawansowanego technicznie systemu zebraliśmy cenne doświadczenia i wyciągnęliśmy wiele wniosków na przyszłość. Dzięki temu, kolejne miasta, które zdecydują się na wdrożenie tego systemu, będą miały pewność, że system jest sprawdzony i udoskonalony o konkretne przykłady - tłumaczy Jacek Sieński, Dyrektor Działu Handlowego Pionu Płatności Elektronicznych Mennicy Polskiej. – Obecna architektura systemów dostarczanych przez Mennicę Polska umożliwia ich implementację również w mniejszych jednostkach miejskich. Zależy nam, aby lokalne władze miały świadomość istnienia tego typu rozwiązań, które wpływają na komfort życia mieszkańców danych regionów, a samorządom przynoszą wymierne korzyści - dodaje.


źródło: Kongres Regionów

Z ramienia Mennicy Polskiej uczestnikiem panelu „Mobilność na żądanie” jest Jacek Sieński, Dyrektor Działu Handlowego Pionu Płatności Elektronicznych Mennicy Polskiej. W dyskusji na temat możliwości integracji planowania i rozliczania indywidualnego zużycia różnych form transportu bierze udział także przedstawiciel Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia, Artur Wawrzyniak oraz Zastępca Prezydenta Rzeszowa, Marek Ustrobiński.

- Wrocławski system Urbancard jest jednym z najnowocześniejszych systemów pobierania opłat za usługi publiczne w Europie. Brak konieczności posiadania karty miejskiej i możliwość uiszczenia opłaty przy pomocy zbliżeniowej karty płatniczej prowadzi do podniesienia komfortu podróżnych. Transakcje kupna wykonywane w nowoczesnych kasownikach pokładowych to kwestia kilku sekund, co pozytywnie wpływa na przepustowość oraz szczelność systemu. Dodatkową przewagą nowego rozwiązania jest poszerzenie gamy sposobów płatności o te najbardziej nowoczesne. Zebrane w ciągu pierwszych trzech miesięcy dane sprzedażowe dowodzą słuszności decyzji o wprowadzeniu systemu – podkreśla Jacek Sieński.

Dodatkowe informacje:
Karolina Mystek
karolina.mystek@mc.com.pl
Tel. 604 262 362