Mennica Polska po raz kolejny na liście 500 największych firm „Rzeczpospolitej”

19 czerwca 2018

Mennica Polska po raz kolejny znalazła się w zestawieniu 500 największych firm publikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. W tegorocznym rankingu została sklasyfikowana na 93. miejscu w kategorii spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ogólnej klasyfikacji znalazła się z kolei na 313. miejscu, awansując tym samym o 5 pozycji w porównaniu do zeszłorocznego wyniku.

Lista 500 została przygotowana już po raz 20. Jak co roku, wyróżniono na niej firmy, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Wśród kryteriów oceny znajdowały się między innymi przychody ze sprzedaży i dynamika ich wzrostu.

Wypracowane na przestrzeni ubiegłego roku przez Mennicę Polską wyniki zapewniły jej bezpieczne miejsce w rankingu. Co istotne, jest ona jedynym przedsiębiorstwem, zarówno wśród 143 ujętych spółek giełdowych, jak i szerokiego zestawienia 500 największych firm, zajmującym się produkcją menniczą.

Tegoroczne wyniki średnie i sumaryczne poszczególnych kategorii finansowych składają się na pozytywny obraz polskiej gospodarki. Łączne przychody 500 firm, ujętych w zestawieniu, zwiększyły się o ponad 5% w stosunku do ubiegłego roku, a dynamika ich wzrostu osiągnęła poziom niemal 13%.

***

Mennica Polska S.A. jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Jako jedna z nielicznych wykonuje monety kolekcjonerskie w praktycznie każdej technologii, jaka pojawia się na rynku. Ta przewaga konkurencyjna, w połączeniu z najwyższymi kompetencjami projektantów monet, pozwala jej systematycznie zdobywać nagrody na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach.

W pozostałych segmentach działalności jesteśmy jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej w kraju (działamy w największych miastach w Polsce, jak np.: Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Bydgoszcz, Łódź).

Od kilku lat Mennica coraz prężniej angażuje się również w inwestycje w segmencie nieruchomości. Najnowszym projektem w tym obszarze jest nowoczesny kompleks biurowy – „Mennica Legacy Tower” oraz zespół budynków mieszkalnych „Mennica Residence”. Do Grupy należy również udział w połowie 27-hektarowej działki na Żeraniu (Warszawa), działka na Annopolu oraz atrakcyjne działki w centrum stolicy.


Dodatkowe informacje:
Karolina Mystek


  tel.: +48 604 262 362