Mennica Polska podsumowała pierwszy kwartał 2023

16 maja 2023

Grupa Kapitałowa Mennica Polska SA podsumowała pierwszy kwartał bieżącego roku. Wyniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym potwierdzają stabilną sytuację finansową Grupy, pomimo, że są niższe w ujęciu r/r. Wysoka baza porównawcza za pierwszy kwartał ubiegłego roku była związana z ponadnormatywną sprzedażą złota, na którą wpływ miał wybuch wojny w Ukrainie. 

W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży GK Mennica Polska wyniosły 306,9 mln zł (460,6 mln zł w IQ 2022 r.). Zysk netto to 6,2 mln zł (22,9 mln zł w IQ 2022 r.), a EBITDA 10,2 mln zł (30,5 mln zł w IQ 2022 r.).

– Na porównanie wskaźników finansowych, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, istotny wpływ miała wysoka baza za 2022 rok. W pierwszym kwartale ub.r. mieliśmy bowiem do czynienia z nadzwyczajnym zainteresowaniem zakupem złotych produktów inwestycyjnych, co było związane z wybuchem wojny w Ukrainie. Wpłynęło to również na zwiększenie rentowności sprzedaży przy skróconych cyklach rotacji kapitału obrotowego – wyjaśnia Katarzyna Budnicka, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej.

W analizowanym okresie największy wartościowy wzrost w obrębie struktury aktywów odnotowano na zapasach, co wynikało z realizacji projektu deweloperskiego „Bulwary Praskie” i ponoszonych w związku z tym nakładów, jak również było konsekwencją wzrostu zamówień na monety obiegowe i potrzeby zaopatrzenia w surowce do produkcji wyrobów ze złota. Zaliczki wpłacone przez nabywców mieszkań w projekcie „Bulwary Praskie” znalazły odzwierciedlenie również w zwiększeniu poziomu inwestycji krótkoterminowych, a także we wzroście poziomu zobowiązań krótkoterminowych po stronie pasywnej bilansu.

Przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych segmentach działalności wyniki Grupy wskazują na potencjał zaraportowania solidnych wyników finansowych w przyszłych okresach.

Produkty mennicze

Przychody segmentu wyniosły 247,5 mln zł (410,9 mln zł w IQ 2022 r.). Wynik segmentu to 7,5 mln zł (29,1 mln zł w IQ 2022 r.). EBITDA wyniosła 9,1 mln zł (30,5 mln zł w IQ 2022 r.).

Spadek przychodów i wyników w pierwszym kwartale br., w stosunku w analogicznego okresu rok wcześniej, spowodowany był przede wszystkim niższą sprzedażą złota. W pierwszym kwartale 2022 roku, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, została odnotowana ponadnormatywna sprzedaż produktów inwestycyjnych z żółtego kruszcu. 

– Od marca br. obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania lokatami w kruszce. Sytuacja geopolityczna i zawirowania na rynku finansowym mocniej angażują inwestorów, którzy szukają tzw. bezpiecznych przystani dla swojego kapitału. Do naszych klientów od początku roku trafiło już blisko pół tony żółtego kruszcu i pół tony srebra w sztabkach i monetach bulionowych – mówi Katarzyna Budnicka.

Odpowiadając na potrzeby klientów preferujących transakcje online w okresie sprawozdawczym Mennica Polska uruchomiła najnowocześniejszą menniczą platformę sprzedażową. Spółka realizowała również aktywnie prace przygotowawcze do uruchomienia trzech kolejnych biur sprzedaży złota inwestycyjnego. Zostały one otwarte już po dniu bilansowym w Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu i Łodzi. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów ceniących bezpośredni kontakt z ekspertem oraz dopasowanie oferty do ich potrzeb i aktualnych możliwości. Obecnie, w ramach zdywersyfikowanej sieci sprzedaży, złoto za pośrednictwem Mennicy Polskiej można nabyć stacjonarnie w dziesięciu biurach sprzedaży (Warszawa, Lublin, Katowice, Białystok, Szczecin, Rzeszów, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Łódź), sześciu sklepach firmowych (Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław i dwie lokalizacje w Warszawie) oraz we wszystkich placówkach Banku PKO BP.

W okresie sprawozdawczym Mennica aktywnie realizowała zlecenia na produkcję monet na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne, przy czym sprzedaż eksportowa była wyższa w pierwszym kwartale tego roku o ponad 170 proc. (41 014 tys. zł w IQ 2023 r. vs 15 177 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej).

– Poza zabezpieczeniem potrzeb naszego kluczowego partnera na rynku krajowym, jakim jest Narodowy Bank Polski, aktywnie poszukujemy możliwości wykorzystania naszych przewag konkurencyjnych na rynkach zagranicznych. Znajduje to potwierdzenie w systematycznie pozyskiwanych nowych zleceniach, które przekładają się na nasze wyniki – mówi Siemowit Kalukiewicz, Członek Zarządu ds. Produkcji Monetarnej i Logistyki oraz Dyrektor Produkcyjno-Operacyjny w Mennicy Polskiej – Potencjał, związany z posiadanym know-how oraz możliwościami naszego zaawansowanego technologicznie zakładu produkcyjnego, eksponujemy ponadto w ramach prestiżowych wydarzeń branżowych. W lutym zaprezentowaliśmy nasze unikatowe projekty numizmatyczne podczas największych międzynarodowych targów World Money Fair w Berlinie.​ W katalogu targowym Mennicy Polskiej znalazło się kilkadziesiąt monet, które wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników – dodaje.

Już po dniu bilansowym Mennica Polska złożyła ofertę w przetargu ogłoszonym przez Centralny Bank Gwatemali na produkcję monet obiegowych, na kwotę 19.345.000 USD.

Płatności elektroniczne

W omawianym okresie segment wygenerował wyższe przychody (57, 8 mln zł w IQ 2023 r. vs 47,3 mln zł w IQ 2022 r.) i istotnie poprawił wynik (1,8 mln zł w IQ 2023 r. vs -0,7 mln zł w IQ 2022 r.). EBITDA wyniosła 4,4 mln zł wobec 1,9 mln zł rok wcześniej.

– W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż biletów w niektórych lokalizacjach przekroczyła nawet 90 proc. obrotów sprzed pandemii. Przychody segmentu były o ponad 10 mln zł wyższe niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i o blisko 18 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku – mówi Katarzyna Budnicka – W kontekście wyników segmentu należy również podkreślić wagę przejęcia do wewnątrz organizacji kompetencji wspierających utrzymanie i rozwój systemów karty miejskiej, co znacząco wzmacnia nas w sprawnej realizacji projektów z naszego portfolio oraz rozwoju kolejnych – dodaje.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były aktywnie prace związane z finalizacją wdrożenia Open Payment System (OPS) w Poznaniu i ośmiu okolicznych gminach. Mobilne kasowniki pojawiły się łącznie w ok. 740 pojazdach komunikacji miejskiej. To efekt współpracy władz miasta i Mennicy Polskiej, ze znaczącym wsparciem technologicznym firm Mastercard oraz Fiserv Polska S.A. 

Warto podkreślić, że OPS już czterokrotnie uznano za najlepszy system poboru opłat w środkach komunikacji miejskiej w ramach Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO.​ Na ekranie terminala zainstalowanego w pojeździe wystarczy wybrać bilet, przyłożyć zbliżeniową kartę płatniczą lub urządzenie wyposażone w moduł NFC (smartfon, smartwatch) i gotowe. Pasażer nie potrzebuje drukowanego biletu. Dla każdej takiej transakcji, realizowanej w ramach Open Payment System, generowany jest token potwierdzający uprawnienie do przejazdu. Mennica konsekwentnie rozwija system, czego potwierdzeniem jest możliwość spłaty zadłużenia za zakup biletów bez konieczności wizyty w Biurze Obsługi klienta – można jej dokonać bezpośrednio w kasowniku lub przez portal www. W Bydgoszczy pasażerowie dodatkowo mogą zbliżeniową kartą płatniczą potwierdzać uprawnienie do przejazdu w ramach biletu okresowego.

Działalność deweloperska

W analizowanym okresie przychody segmentu wyniosły 1,6 mln zł (2,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej). Wynik segmentu to -2,5 mln zł (-2,8 mln zł mln zł rok wcześniej). Wynik EBITDA to -1,9 mln zł (-2,2 mln zł w IQ 2021).

Wyniki segmentu są powiązane z aktualnie realizowaną fazą budowy w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”. W analogicznym okresie rok wcześniej finalizowana była sprzedaż końcowa lokali w formie aktów notarialnych w budynku S1 w inwestycji "Bulwary Praskie”. Sprzedaż mieszkań, zrealizowana w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku, zostanie odnotowana w kolejnych kwartałach tego roku, po przekazaniu mieszkań na własność nabywców.