Mennica Polska z kolejnym „Brylantem Polskiej Gospodarki”

16 stycznia 2019

Mennica Polska S.A. po raz kolejny znalazła się na liście najcenniejszych firm w Polsce. W zestawieniu przygotowywanym przez Instytut Europejskiego Biznesu uwzględniono krajowe przedsiębiorstwa, które na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy wypracowały najlepsze wyniki finansowe.

W tegorocznej edycji zbadano 51 tysięcy podmiotów gospodarczych, reprezentujących różnorodne branże. Spośród nich wyselekcjonowano te, które wykazały się wysoką dynamiką zysków i przychodów oraz efektywnością w generowaniu wartości. Metodyka oceny, zastosowana przez Instytut, oparta była, między innymi na wycenie wartości rynkowej spółek, analizie zmian jej poziomu i porównaniu jej do wyceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Warunkiem ujęcia przedsiębiorstwa w przygotowywanym od kilku lat zestawieniu jest wartość rynkowa, przekraczająca 10 mln złotych.

 

Dodatkowe informacje:
Karolina Mystek

  tel.: +48 604 262 362