Oświadczenie Mennicy Polskiej

19 maja 2017

Od 7 lat właścicielem dawnego toru FSO na Żeraniu jest spółka Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A., ponosząc corocznie bardzo wysokie koszty z tytułu użytkowania wieczystego. Wspomniany teren był do wczoraj bezprawnie wykorzystywany przez różnego rodzaju podmioty w celach zarobkowych bez porozumienia z Mennicą.

Z tego też powodu, zgodnie z prawem, został on zabezpieczony przed wstępem osób nieuprawnionych.  W tym kontekście należy podkreślić, że aktualnie przez organy ścigania prowadzone są stosowane działania dotyczące bezprawnego usunięcia z nieruchomości i przywłaszczenia należącego do nas mienia.  Po zabezpieczeniu terenu Mennica rozpoczęła przygotowania do inwestycji deweloperskiej Dolina Wisły. To gigantyczne przedsięwzięcie mające kluczowe znaczenie dla rozwoju urbanistycznego miasta i zmiany postindustrialnego charakteru tej części Pragi-Północ.