Realizacja strategii w toku – Mennica Polska S.A. podsumowała pierwsze trzy kwartały 2019 r.

31 października 2019

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2019 r. oraz za trzy kwartały narastająco w bieżącym roku. Najwyższe przychody w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br., mimo wysokiej bazy z roku poprzedniego, odnotowano w tradycyjnym obszarze działalności. Grupa konsekwentnie realizuje strategię łączącą stabilność w ramach core businessu z konsekwentnym rozwojem w perspektywicznych obszarach.

Po oczyszczeniu wyników ze zdarzeń nietypowych i jednorazowych, wynik ze sprzedaży wyniósł po trzech kwartałach br. 20 mln zł (63 mln zł w porównywalnym okresie 2018 r.), zysk netto 11 mln zł (44 mln zł w 2018 r.), a EBIDTA 35 mln zł (76 mln zł za I-III kw. 2018 r.).

Na istotnie wyższą bazę ze sprzedaży za okres porównawczy, tj. pierwsze dziewięć miesięcy 2018 r., wpłynęły przede wszystkim: sprzedaż 141 lokali w formie aktów notarialnych w projekcie „Mennica Residence I”, finalizacja dostaw w toku realizacji znaczącego kontraktu na dostawę złotych medali do Tajlandii, a także rozliczenie dodatkowej prowizji za końcowy okres starego kontraktu w ramach projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej – wyjaśnia Artur Jastrząb, Dyrektor ds. Finansowych Mennica Polska S.A. –  Mennica jest na drodze rozwoju aktywności biznesowej w perspektywicznych obszarach, a wskaźniki płynności utrzymują się na wysokim, stabilnym poziomie – dodaje.

W kontekście płynności i wypłacalności wzrost aktywów obrotowych został odnotowany na pozycji zapasów i należności, co było związane z realizacją dwóch projektów („Mennica Residence II” i „Bulwary Praskie”) oraz ujęciem w aktywach, wynikających z MSSF 16, praw do użytkowania w łącznej kwocie blisko 69 606 tys. zł. Spadek inwestycji krótkoterminowych (środków pieniężnych) był natomiast wynikiem m.in. wypłaty dywidendy w wysokości 51,1 mln zł z 66,5 mln zł wypracowanego rok wcześniej zysku. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych nastąpił głównie na skutek wpłat kolejnych zaliczek przyszłych właścicieli mieszkań w ramach projektów: „Mennica Residence II” i „Bulwary Praskie” w segmencie deweloperskim.

Produkty mennicze

W odniesieniu do porównywalnego okresu (I-III 2018 r.) przychody w segmencie Produkty mennicze były istotnie niższe (294 mln zł w 2019 r. vs 506 mln zł w 2018 r.), na co wpłynęła wyższa baza z 2018 r. (dostawy złotych medali do Tajlandii, finalizacja atrakcyjnego finansowo projektu żetonowego we współpracy z siecią sklepów Żabka). Poprawił się natomiast wynik segmentu (25,1 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. w stosunku do 23,8 mln zł w analogicznym okresie ub.r.). EBIDTA utrzymała się na tym samym poziomie (28,3 mln zł).

Pozytywne doświadczenia ze współpracy z azjatyckim kontrahentem przełożyły się na wygrany w I kw. tego roku przetarg, który zaowocował produkcją i dostawą łącznie 260 sztuk medali platynowych do Ministerstwa Finansów Królestwa Tajlandii.

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej koncentruje się na jak najlepszym wykorzystaniu mocnych stron, w tym unikalnego know-how. Trafnie oceniamy nasz potencjał i potrafimy na nim budować. W tradycyjnym obszarze działalności rozwijamy nowe, zaawansowane techniki, co pozwala nam konkurować ofertą w wielu odległych destynacjach. Potwierdzeniem tego jest chociażby  fakt, że w naszym portfolio mamy kontrakty dla banków centralnych Kolumbii, Dominikany, Gruzji, Gwatemali, Boliwii, Paragwaju, Libanu, Albanii, Kostaryki czy Tajlandii – mówi Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Mennica Polska S.A.

Płatności elektroniczne

Po dziewięciu miesiącach 2019 r. w segmencie Płatności elektroniczne Mennica odnotowała przychody na poziomie 210,8 mln zł (233,6 mln zł w 2018 r.). Wynik zmniejszył się z 4,5 mln zł do 2,8 mln zł, co było spowodowane zwiększoną bazą w roku poprzednim dzięki rozliczeniu premii dodatkowej związanej z zakończeniem poprzedniego kontraktu we Wrocławiu. W zestawieniu III kw. 2019 r. do III kw. roku ubiegłego wynik segmentu poprawił się o 2,3 mln zł (z -0,5 mln zł w 2018 r. do 1,8 mln zł w br.), przychody wzrosły o 0,6 mln zł (z 68 mln zł w 2018 r. do 68,6 mln zł w br.), a EBIDTA wzrosła o 1 mln zł (z 3,2 mln zł w 2018 r. do 4,2 mln zł w br.). 

We wrześniu br. Mennica Polska zakończyła montaż 583 nowoczesnych biletomatów w stołecznych tramwajach. Dzięki temu, pasażerowie mogą za przejazd zapłacić kartą płatniczą lub smartfonem obsługującym technologię HCE/NFC. Zamówienie może finalnie zwiększyć się o kolejne 178 urządzeń. Całkowita wartość umowy, wraz z kilkuletnią obsługą serwisową, wynosi 21 mln zł.

W celu zwiększenia komfortu osób podróżujących miejską komunikacją w Warszawie (marzec br.) i Łodzi (lipiec br.) uruchomiono również aplikacje mobilne (odpowiednio „Mint Mobile Warszawa” i „Mint Mobile Łódź”), usprawniające proces zakupu biletów komunikacji miejskiej.

Konsekwentnie wymykamy się definicji „mennicy”. W segmencie płatności elektronicznych skutecznie wspieramy miasta, które mają ambicję by być postrzegane jako postępowe – mówi Grzegorz Zambrzycki Szerokich perspektyw rozwoju w Grupie upatrujemy również w ramach działalności deweloperskiej. Dzięki posiadanym gruntom w atrakcyjnych lokalizacjach, wykorzystaniu zaawansowania technologicznego i niekwestionowanej jakości skutecznie tworzymy warunki do generowania dochodów w dłuższej perspektywie – dodaje.

Działalność deweloperska

W obrębie działalności deweloperskiej w pierwszych dziewięciu miesiącach br., zgodnie z cyklem realizacji projektów w tym segmencie, nie odnotowano sprzedaży ostatecznej. W omawianym okresie realizowane były natomiast przedsięwzięcia „Mennica Residence II” oraz „Bulwary Praskie” (pierwszy budynek), z których przychody ze sprzedaży  w rachunku wyników będą odzwierciedlane w kolejnych okresach. Nakłady na realizację wspomnianych projektów, wpływające na wzrost poziomu zapasów w analizowanym okresie, będą wykazywane w obrębie zapasów jako produkcja w toku do momentu podpisania końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych.

W projekcie „Bulwary Praskie” w styczniu br. otrzymano warunki zabudowy dla terenu o powierzchni 12 ha. Aktualnie trwa procedowanie wniosków o pozwolenie na budowę dla kolejnych pięciu kwartałów.  Oddanie budynku S1 (142 mieszkania), gdzie w toku są prace instalacyjne i wykończeniowe,  jest planowane na I kwartał 2020 r. Do końca września br. podpisano 103 umowy deweloperskie i przedwstępne, co stanowi 73 proc. wszystkich mieszkań (na koniec II kwartału br. było podpisanych 62 umów deweloperskich, co stanowiło 44 proc. wszystkich mieszkań). Potencjalna powierzchnia mieszkaniowa to 200 tys. m². Do tego drugie tyle zajmą dwa biznesparki (każdy po 100 tys. m²).

W projekcie „Mennica Residence II” do końca września podpisano 334 umowy deweloperskie i przedwstępne, co stanowi 98 proc. wszystkich mieszkań.  Aktualnie są prowadzone roboty związane z wykonaniem elewacji budynku  oraz prace wykończeniowe wewnątrz.

W projekcie „Mennica Legacy Tower” obecnie trwają prace wykończeniowe na wyższym 140-metrowym budynku.  Oficjalne oddanie Wieży zaplanowane jest na I kwartał przyszłego roku, a Budynku Zachodniego jeszcze w tym roku. Inwestycja jeszcze przed finalizacją prac została skomercjalizowana w 100 proc.

***

Mennica Polska S.A., jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Jako jedna z nielicznych wykonuje monety kolekcjonerskie w praktycznie każdej technologii, jaka pojawia się na rynku. Ta przewaga konkurencyjna, w połączeniu z najwyższymi kompetencjami projektantów monet, pozwala na systematyczne zdobywanie nagród na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach.

Mennica Polska jest również jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem
w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej w kraju.

Od kilku lat coraz prężniej angażuje się również w inwestycje w segmencie nieruchomości. Najważniejsze to: projekt deweloperski „Mennica Residence” – u zbiegu ulic Żelaznej i Grzybowskiej, nowoczesny kompleks biurowy „Mennica Legacy Tower” zlokalizowany u zbiegu ulic Żelaznej i Prostej. Do spółki należy również 27 ha na Żeraniu (Warszawa), gdzie powstaje m.in. inwestycja „Bulwary Praskie”, oraz działka przy ul. Annopol
w Warszawie.