2017 – dobry rok dla Mennicy Polskiej

9 marca 2018

Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za rok obrotowy 2017. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 927 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży prawie 79 mln zł, wynik EBITDA 142 mln zł, a zysk netto 121 mln zł.

Wyższy o ponad 75 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego zysk netto, to w dużej mierze efekt znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży jaki odnotowała Grupa między innymi dzięki realizacji części dostaw złotych medali na zlecenie Ministerstwa Finansów Tajlandii, dostaw monet obiegowych zagranicznych emitentów do nowych klientów, co było również jednym z czynników wzrostu wyniku w segmencie menniczym. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miała ponadto transakcja sprzedaży akcji Netia S.A.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Mennica Polska S.A. za działalność na przestrzeni całego 2017 r. wyniósł 124 mln zł, wobec wyniku 43 mln zł osiągniętego w  roku 2016. GK zanotowała znaczący wzrost wyniku netto - zysk w wysokości 121 mln zł stanowi poprawę o 166% w porównaniu do roku ubiegłego. Wynik EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji) wyniósł w 2017 r.  142 mln zł, z czego 71 mln zł to wynik na dekonsolidacji spółki zależnej – Mennica-Metale Szlachetne.

- Rok 2017 obfitował w sukcesy w tradycyjnych obszarach działalności naszej Grupy Kapitałowej. Realizacja kontraktów i pozyskiwanie nowych zamówień od banków centralnych i innych instytucji z całego globu przyczynia się do umacniania pozycji Mennicy Polskiej na rynku międzynarodowym. Do Mennicy Polskiej powróciła również w ubiegłym roku produkcja całego ciągu monetarnego polskich monet obiegowych, w tym monet o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Nie bez znaczenia są także wyróżnienia przyznane Mennicy Polskiej, chociażby takie, jak Moneta  Roku, Moneta Podarunkowa oraz Nagroda Publiczności na prestiżowej 8. międzynarodowej konferencji „COINS 2017”, które stanowią dowód najwyższej jakości wyrobów menniczych oraz szczególnego zaawansowania technologicznego - podkreśla Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

W 2017 r. Mennica Polska S.A. w wyniku wygranego postępowania przetar-gowego  pozyskała zlecenie na produkcję 149 tys. złotych medali dla Ministerstwa Finansów Tajlandii. Rezultatem kontraktu była realizacja największego w historii Mennicy Polskiej zamówienia na medale, którego wartość wraz z kruszcem opiewa na łączną kwotę 130,6 mln USD.

Od początku 2017 r. GK opiera swoją działalność na trzech filarach: Segment I - produkcja mennicza, Segment III - płatności elektroniczne oraz Segment IV - działalność deweloperska. Z kolei Segment II – przetwórstwo metali szlachetnych, począwszy od I kwartału 2017 r. jest już wyłączony z konsolidacji GK.

Największy udział w przychodach ogółem, z wynikiem 576,1 mln zł, niezmiennie miał segment produkcji menniczej (Segment I), w którym utrzymuje się pozytywny trend wzrostowy. Objawił się on poprawą wyniku EBITDA, który wyniósł 47,3 mln zł, wobec 45,4 mln zł osiągniętymi w  roku ubiegłym. Wynik segmentu I wzrósł do poziomu 41,4 mln zł względem 40,1 mln zł zanotowanych w roku 2016.

Grupa Kapitałowa odnotowała spadek wyniku i EBITDA w Segmencie III – płatności elektronicznych. Przyczyną tej zmiany jest poniesienie z początkiem 2017 r. wyższych kosztów rozwoju technicznego systemów kart miejskich, pozyskiwania nowych projektów i znaczącego rozwoju infrastruktury sprzedażowej w projekcie Warszawskiej Kary Miejskiej. W ocenie Zarządu, nakłady ponoszone na rozwój technologiczny oraz akwizycję nowych kontraktów, pozytywnie wpłyną na wyniki tego segmentu w przyszłości.

- W 2017 r. segment płatności elektronicznych koncentrował  swoje  działania  na  wyprodukowaniu  i  wdrożeniu  autorskiego rozwiązania Open Payment System, służącego do poboru opłat za bilety komunikacji miejskiej, opartego na technologii bankowych kart zbliżeniowych. Efektem tego, już na początku 2017 r. Mennica Polska uruchomiła pierwszy w Polsce, pilotażowy projekt w Jaworznie. Natomiast 8 marca 2017 r. Spółka zawarła kontrakt z Gminą Wrocław, dotyczący zaprojektowania i wdrożenia nowego systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska, będącego kontynuacją współpracy w zakresie wdrożenia i obsługi nowoczesnego systemu kart miejskich przez kolejne 102 miesiące – mówi Agnieszka Pyszczek, p.o. Członka Zarządu i Dyrektora ds. Finansowych Mennicy Polskiej S.A. - Z kolei w III kwartale 2017 r. Mennica Polska uruchomiła nowy system sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Gdańsku w 30 stacjonarnych automatach biletowych – dodaje.

W 2017 r. Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. finiszowała realizację I etapu projektu Mennica Residence.  Spadek wyniku w segmencie IV – działalność deweloperska względem 2016 roku był skutkiem zmniejszenia liczby najemców powierzchni biurowych w lokalizacji przy ul. Jagiellońskiej oraz wyłączenia z użytkowania budynku Aurum (budynek został wyburzony w III kwartale 2017 r.) w związku z rozpoczęciem realizacji budowy II etapu inwestycji Mennica Residence. Jest to też konsekwencja większej alokacji kosztów ogólnych Jednostki Dominującej Grupy, związanej z wejściem w zasadniczą fazę realizacji projektów działalności deweloperskiej. Należy nadmienić, że mimo iż zrealizowana już została w znaczącym stopniu sprzedaż przedwstępna mieszkań, przychody w rachunku wyników będą ujmowane dopiero w momencie podpisywania ostatecznych aktów notarialnych z klientami. Tym samym obecnie realizowane przychody dotyczą jedynie przychodów z najmu powierzchni.

- Ponadprzeciętne zainteresowanie projektami realizowanymi przez Mennicę Polską zaowocowało szybkim tempem podpisywania umów przedwstępnych. Obecnie jedynie 3 ze 189 mieszkań w Mennicy Residence I pozostaje niesprzedanych. W przypadku inwestycji  Mennica Residence II, której zakończenie planowane jest na przyszły rok, 82% ogółu powierzchni mieszkalnej ma już właścicieli – tłumaczy Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennica Polska S.A.Prace nad naszymi pozostałymi projektami również systematycznie postępują i znajdują się na etapach zgodnych z planami. Jeden z dwóch biurowców, należących do kompleksu Mennica Legacy, powinien być gotowy pod koniec tego roku. Inwestycja Dolina Wisły, zlokalizowana na praskiej stronie Warszawy, wejdzie w początkową fazę realizacji – dodaje.

W I etapie „Mennica Residence” zaprojektowano 189 mieszkań o średniej powierzchni 55,7 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 10 448 m2. Struktura budynku to mieszkania 1, 2 i 3-pokojowe o wymiarach nie większych niż 60 m2, oraz mieszkania 4, 5 i 6-pokojowe na wysokich piętrach, o wymiarach od 76 m2 do 233 m2. Dodatkowo, w I etapie powstało 1 445 m2 powierzchni handlowej na parterze oraz 942 m2 powierzchni biurowej zlokalizowanej na I piętrze. Znaczny postęp w realizacji I etapu projektu przyniósł rezultat w postaci zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (22 stycznia 2018 r.) oraz podpisania 186 umów deweloperskich, przedwstępnych i rezerwacji stanowiących 99% liczby mieszkań. Prace w zakresie realizacji II etapu projektu zaowocowały dodatkowo podpisaniem 276 umów deweloperskich, umów przedwstępnych i rezerwacji, co stanowi ponad 82% ogółu powierzchni mieszkalnej. Docelowo, Mennica Polska planuje realizację łącznie około 524 mieszkań w dwóch etapach oraz rewitalizację obiektu zabytkowego, dawnego budynku Browaru Junga.

***

Mennica Polska S.A. jest uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Jako jedna z nielicznych wykonuje monety kolekcjonerskie w praktycznie każdej technologii, jaka pojawia się na rynku. Ta przewaga konkurencyjna, w połączeniu z najwyższymi kompetencjami projektantów monet, pozwala jej systematycznie zdobywać nagrody na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach.

W pozostałych segmentach działalności jesteśmy jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej w kraju (działamy w największych miastach w Polsce, jak np.: Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin, Bydgoszcz, Łódź).

Od kilku lat Mennica coraz prężniej angażuje się również w inwestycje w segmencie nieruchomości. Najnowszym projektem w tym obszarze jest nowoczesny kompleks biurowy – „Mennica Legacy Tower” oraz zespół budynków mieszkalnych „Mennica Residence”. Do Grupy należy również udział w połowie 27-hektarowej działki na Żeraniu (Warszawa), działka na Annopolu oraz atrakcyjne działki w centrum stolicy.


Dodatkowe informacje:
Karolina Mystek


  tel.: +48 604 262 362